Değerli kardeşlerim … ! Sünneti seniyyenin, ( yani Hadisi şeriflerin ) taa 1400 küsür sene öncesinden haber verdiği bazı hakikatler var ki, inanın bunlar gerçekleştikce, bunlara tanık oldukca adeta imanımız artırıyor …

İmanımızı artıran konulardan birisi de ; Hadis inkarcılığı ve bunu yapanların da genelinin koltuğu olan, karnı tok, ensesi kalın ve kasası kesesi dolu kimselerin olacağının haber verilmesidir …

{ … Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : ” Sakın, süslü koltuğuna yaslanmış birine benim hadislerimden birisi okunur da o kişi vaziyetini hiç bozmadan ” sizlerle bizim aramızda Allah’ın kitabı vardır. Dolayısıyla biz, onda haram olarak bulduğumuz şeyleri haram sayar, helal olarak bulduğumuz şeyleri de helal sayarız ” der vaziyette karşıma çıkmasın. Dikkat edin ! Rasulullah’ın haram kıldığı aynen Allah’ın haram kıldığı gibidir. }

Tirmizi : 4.c.2801.n – İbni Mace : 1.c.12.n


{ … Mikdam bin Madi Kerib r.a dan gelen bir başka Hadislerinde ise Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Dikkat edin ! bana Kur’an ve onunla beraber bir misli daha verildi. Dikkat ! yakında karnı tok, koltuğunda rahatça oturan bir kimse şöyle der : Sadece şu Kur’an’a sıkı sıkıya sarılın. Onda helal olarak bulduğunuz şeyi helal sayın, haram olarak bulduğunuz şeyi de haram sayın. Dikkat edin ! size ehli eşeklerin eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti size helal değildir. Kendileri ile aranızda anlaşma bulunan kimselerin kaybettiği şeyleri almanız size helal değildir………. }

Ebu Davud : 5.c.4604.n


İşte bu ve emsali Hadisi şerifleri okudukca, Hadislere olan imanım daha da artıyor. Nasıl artmasın ki … ! Çünkü aynen haber verildiği gibi ;

= Kur’an bize yeter deyip Hadisler inkar edilmektedir …

= Hadisleri inkar edenlerin geneli koltuk sahibi olup kasası kesesi dolu insanlardır …

= Biz Kur’anın haricinde helal ve haram koyucu kabul etmiyoruz diyenler genelde karnı tok kimselerdir …

= Ve en ilginç olanı da, bu inkar işini yapanların ( Hadiste haber verildiği gibi ) çok rahat olmalarıdır…Yani yaptıkları bu inkarlarından dolayı hiç de rahatsızlık duymamaktadırlar.

İşte vahy olduğuna inandığımız Sünneti seniyye, bu gibi haberleriyle iyice imanımızı artırmakta ve kendisine sımsıkı sarılmamızı sağlamaktadır … Elhamdulillah …

Tacudin el Bayburdi

Similar Posts