SORU … : Hocam size bir sorum var cevaplarsanız memnun olurum. Sorum şu ; Cuma günü “ Cumanız mubarek olsun “ sözünü kullanmak bid’at midir ? … Bunu bana izah ederseniz sevinirim Allah şimdiden razı olsun.

CEVAP … : Değerli kardeşim bu sorunuzu bana Azeri kardeşlerden de çok soran oldu. Onlara verdiğim cevaptada dediğimiz gibi, bu bir dua’dır ve genel olarak müslümanın müslümana dua etmesi babında kabul edilir. Yani nasılki bir Müslüman diğer bir Müslüman kardeşi ile karşılaşınca, Hayırlı günler, Hayırlı sabahlar, Hayırlı işler derse aynı şekilde Hayırlı Cumalar veya Cumanız mubarek olsun ifadesini kullanabilir bunda bir sakınca olmaz inşl…

Çünkü bunu söyleyen kimse sana şunu söylese sen ona asla itiraz edemezsin, yani dese ki ; Kardeşim hadisi şerif var : Allah rasulü s.a.v buyuruyor ki : “ Cuma gününde öyle bir saat var ki, müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah‘a dua etse, Allah onun isteğini verir.” dolayısıyla bugün Cuma kardeş bana dua et de günüm bereketli geçsin veya hayırlı bir Cuma geçireyim. Bunu dese sen nasıl itiraz edebilirsin ki…

Ve tabiî ki burada bahsi edilen dua, illa Cuma gününe has der ve sadece Cuma çıkışında böyle bir kutlama yapılmalıdır anlayışına sahip olursanız bu yanlış olur. Yani sanki Cuma’nın sünnetiymiş gibi algılar ve bunu yaparsanız olmaz. Ama dediğimiz gibi bunu genel anlamda bir dua kabul eder ve yaparsanız buna bid’at falan denilmez.

“ Cumanız mubarek olsun “ sözünü bid’at  kabul edenlere, diğer günlerde rastladığınızda “ hayırlı günler “ deseniz veya o gün hangi günse, “ bu gününüz mubarek olsun “ deseniz, acaba buna da mı bid’at diyecekler…

Bununla beraber Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. Dolayısıyla Müslümanlar nasıl ki Bayram günlerinde “ bayramınız mubarek olsun “ der bayramlaşırlarsa aynen de Cuma günü ; “ Cumanız mubarek olsun “ veya “ hayırlı Cumalar “ diyip bayramlaşabilirler. Çünkü Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurur :

“ Şüphesiz ki bugün bayramdır. Allah bu günü müslümanlar için  – bayram – yapmıştır. cumaya gelen kimseler yıkansın. Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün. Misvaka ise, iltizam gösteriniz. ”

İbni Mace : 1098 Tabarani : 1/129-1/269 M.Sağir 

MÜSLÜMAN BAŞKA BİR MÜSLÜMANIN … YAPTIĞI İBADETİNİ VEYA BİR İŞİNİ … ALLAH’IN KABUL ETMESİ VE BEREKETLİ KILMASI İÇİN … DUA EDEBİLİR

Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki ; dua genel sapsamlı bir ibadettir … Şeriata ters düşmediği sürece, bir Müslüman diğer bir Müslüman için – farklı kelime ve cümlelerle – dua edebilir… Bu konuda kullanılan kelimeler illa da – moto mod – asrı saadette kullanılmış olması gerekmez… Örneğin Hayırlı günler … İyi günler … Hayırlı sabahlar … Geceniz mubarek olsun … Hayırlı yolculuklar …  Hayırlı Cumalar … Cumanız mubarek olsun … Allah kabul etsin … gibi ifadelerle dua edilebilir …

Bu konuda unutulması gereken kural ; Dua genel kapsamlı bir ibadet çeşidi olduğundan dolayı, az önceki ifadeler bu genel kapsamın içerisinde değerlendirilir… Taki haram kılan – yani meşru olmayan – bir ifade şekli oluncaya kadar …  

{ … Çünkü Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurur : “  Herhangi bir Müslüman, Allah’a  dua eder de  duasında günah ya da akrabalık bağını koparmak istemediği sürece onun duasına karşılık verir………. “ }

                                                                             Buhari Edebü’l Müfred : 2.c.710.n

Hulasa bu konuda bir müslümanın dikkat edeceği şey, gerek kendisi için ve gerekse başkaları için dua ederken İslama muhalif batıl kelime ve cümlelerle dua etmemesidir…

Örnek ve önderimiz olan Allah Rasulü s.a.v, yaptığı bir amelin veya herhangi meşru bir işin Allah indinde kabul olması için ashabı hakkında dualar ederdi …

Mesela Allah Rasulü s.a.v : Kurban ibadeti konusunda kendisine ve ümmetine dua ediyor ve diyor ki ; ” Tagabbal minna ve minkum “ … “ Allah bizden ve sizden kabul etsin “  Müslim : 6.c.1967.n

Ashabından bir kimse evlendiği zaman ona : “ Barekellahu Fikum Ve Bareke Lekum “ “ Allah sizi bereketli kılsın ve bereketi üzerinize olsun “ …“ Barekellahu leke Ve Bareke aleyke ve cemea beynekuma fi hayrin “ “ Allah sana mubarek eylesin, sana mubarek olsun ve aranızı hayırla cem etsin “  şeklinde dua ederdi … Hatta arkadaşarına da ; kardeşiniz için bu şekilde dua ediniz diye tavsiyesi vardır …

Nesei : 3371 – Darimi : 2/132 – 134 – İbni Mace : 1906 – 1905 – Ebu Davud : 2130 – Tirmizi : 1091 –  Hakim : 2/183 Beyhaki : 7/148 – Ahmed : 2/38 Albani :  174-175 – Zifaf

Ve yine Allah Rasulü s.a.v Çocuğu olan kimse için ;

 بَارَكَ اللهُ لَكَ فيِ الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّهُ 

“ Sana ihsân edileni Allah sana mübârek kılsın. Allah’a şükredenlerden olasın.  Çocuğun bulûğa ersin ve onun iyiliğiyle rızıklandırılasın.”

Diye dua ederdi…Tebrik edilen kimse de ona şöyle cevap verir di :

    بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ

“ Allah sana da mübârek kılsın ve sana da bereketten versin. Allah sana hayırlı mükâfât versin ve öyle hayırlı çocuk ihsan etsin ve sevabını artırsın.”

Nevevi, el-Ezkâr :  s.349 – Selim el-Hilâli, Sahihu’l-Ezkâr : 2/713.

Öyleyse bu demektir ki ; bir Müslüman başka bir Müslümana yaptığı ibadetin kabul olması için … Gününün ve gecesinin güzel geçmesi için … Bayram günlerinin bereketli olması için … Kıldığı Cumanın veya sair Namazlarının kabul olması için … Kazandığı paranın bereketli olması için … Doğan çocuğunun hayırlı olması için … Allah’a dua edebilir …

                                                  Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts