SORU … : Hocam şarkı, türkü ve çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinleme hakkında İslam neler demiştir, bunu deliller çerçevesinde bize anlatırmısın ?

CEVAP … :
 Değerli kardeşim, İslam bahsini etmiş olduğunuz şeyleri haram kılmış ve bu tip işlerle meşkul olanları da sert bir dille kınamıştır.     

Şunu aklınızdan asla çıkarmayın ki, kalbin ve ruhun Rahmani yollardan gıdalanmasına engel olan bir çok çirkin işler ve sebebler vardır. Bunlardan bir tanesi de şeytanın semai olan şarkı, türkü ve çalgı aletleri ile seslendirilen ilahi adı altında  söylenen şeylerdir. Hatta bazı ilahi dedikleri şeylerde inanın diğer şarkı ve türkülerde olmayan çok çirkin ifadeler mevcuttur. Ki, “ meded ya sultanım “ “ Kapında kul olayım “ “ kıtmirin oldum kapına geldim “ “ yetiş ya seydo “ vs gibi çirkin çirkin sözler…

Ey Müslüman … ! unutmaki Şarkılar, türküler ve çalgı aletleri eşliğinde seslendirilen ilahi dedikleri şeyler, insanları haddinden fazla heyecanlandıran, onları coşturan ve  onlara ileri geri laflar-sözler sarf ettirmeye vesile olan çirkin şeylerdir. Ve yine unutmayınızki bunlar, insanları zinaya ve sarhoşluğa sürükleyen en etkili yollardan birisidir.

İnanın bakın sağınıza solunuza ; müzik ruhun gıdasıdır diyen bir çok zavallı insan göreceksinizdir … yine bakınız sağınıza solunuza birçok piskopatın şarkı ve türkülerden etkilenerek kendilerini jiletlediklerini göreceksinizdir… Ve yine bakın sağınıza solunuza, müziğin etkisinden hayvanlar gibi tepinip sıçrayan, içmeden sarhoş olan ve birbirlerine sarmaş dolaş olan birçok zavallı göreceksinizdir.

Bunlar tamamen şeytanın tuzağına düşmüş ve onun mikrofonu haline gelipte, şarkılarında türkülerinde ;

 “ sana tapıyorum “ … “ kulun kölen olayım “  ve  “ seninle cehenneme razıyım, sensiz cennet sürgündür bana “ gibi şirk ve küfür sözler zırvalayanlar kimseler olmuşlardır.

Ve yine ilahilerinde şeyhleri için ; “ yoluna kurban olayım “  “ Meded ya Seyda “ “ Canlar sana feda olsun “ … gibi daha nice nice şirk ve küfür ifadeler eksik değildir.

Ve işin en çirkin yanı ise, bu yolda iyice kaşarlaşmış kimselerin ;  “ işte  müzik ilahi “ “ işte müzik ilahı geliyor “ Şeklindeki ifadelerle, bu işi adeta ilahlaştırdıklarına şahit olacaksınız. Ki bunu, bir zamanlar Türkiye’ye gelen Michael jakkson için kullanmışlardı.

Halbu ki bakınız İslam ne diyor bu konuda :

“ … Ebu Malik el eşari r.a’dan dedi ki : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki :  benim ümmetimden bazı insanlar içki içip ona, adından başka isim takacaklar. Baş uclarında çalgılar çalınacak ve kadınlar kızlar şarkıtürkü söyleyecekler. Allah onları yere batırsın ve onlardan maymunlar ve domuzlar yapsın. “ … İbni Mace : 10 / 4020.n

 “ … Enes b. Malik r.a’dan dedi ki : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki :  Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır : “ Nimet sırasında müzik sesi ve musibet sırasında da feryat sesi ”

Bezzar Müsned : I, 377, 795 – M.Zevaid : 3 / 13.4017 – Camiu’s sağir : 2 / 46 – el-Albani Sahiha : 427

“ … Ebes ibni Malik r.a’dan. Rasûlullah s.a.v buyurdu ki :  benim ümmetim içerisinde yere batırılma, Denizde boğulma ve hayvana çevrilmeler olacaktır. Bu, onların içki içtiklerinde, şarkıcı kadınlar edindiklerinde ve çalgı aletleri çaldıklarında olacaktır. “

İbn Ebu Dünya – Sahihu’l Cami’ : 5 /107-5343.n – el Albani “ sahih “ demiştir. 

“ … Abdullah bin Dinar’dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Abdullah ibn Ömer ile çarşıya çıkmıştım. Türkü söyleyen bir cariye rastgeldi. Bunun üzerine dedi ki : gerçekten şeytan eğer bir kimseyi terk edecek olsaydı, bu kızcağızı terk ederdi. “

Buhari edebü’l müfred : 2 / 784.n

Konuyla ilgili daha birçok deliller zikredilebilir. Ama anlayana azın faydası çok, anlamayana ise çokun faydası yok, kuralı gereği bu kadarı ile iktifa ediyoruz…

ÖNEMLİ BİR İZAH : Ey Müslüman ! .. sakın bu hadisleri okuyupta, “ ama hocam şimdi bu hadislerin ilahilerle ne alakası var demeyesin “

Unutmaki Müslümanların iyi niyetle dinledikleri ve adına ilahi dedikleri şeyler

= Birinci olarak ; içerisindeki sözler açısından çok sakıncalı şeylerdir… Ki az önce bunu dile getirdik.“ meded ya sultanım “ “ Kapında kul olayım “ “ kıtmirin oldum kapına geldim “ “ yetiş ya seydo “ “ yoluna kurban olayım “  “ Meded ya Seyda “ “ Canlar sana feda olsun “ … gibi çirkin çirkin sözler… Bunlar asla islama uygun sözler değildir…

= İkinci olarak ;
 ilahi denilen ve dinlenilen sözler eşliğinde çalgı aletleri mevcuttur… Unutmayınız ki bu da İslam’ın ;  “ çalgı aletleri haramdır “ hükmü gereği yasak olan şeylerdir…   

Hulasa değerli kardeşlerim … !  
unutmayınız ki bahsini ettiğimiz bu şarkı-türkü ve çalgı aletleri eşliğindeki ilahi denilen şeylerle uğraş, kalbin şekillenmesinde büyük bir tesiri vardır…

 “ … Abdullah ibni Mes’ud’un şu değerli sözlerinde dediği gibi ; “ Su nasıl ekini ve otları yeşertip geliştiriyor ise, şarkı-türkü ve eğlence de kalpte nifakı yeşertip geliştirir. Allah’ı zikretmek ise, kalpte imanı yeşertip geliştirir. “

İbn Ebi Dünya – Beyhaki – İbn Kayyım Şeytanın tuzakları : 2 / 26

         Öyleyse gelin bizlere faydası olan ve kalplerimizi eğmeyecek güzel şeyler dinleyelim.

Rabbimden niyazım ; bizlere hakkı hak gösterip ona ittiba etmeyi, batılı batıl gösterip ondan da ictinab etmeyi nasip eylesin… Ve yine bizlere ; burada bahsetmeye çalıştığımız çirkin uğraşlardan uzak durmayı nasip eylesin…

                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts