SORU … : Hocam Tağuta her itaat insanı dinden çıkarır mı ? … veya her meselede Tağuta başvurmamız insanı kafir yapar mı … ? Çünkü bu anlamda etrafımızda çok aşırı davranan kimseler var… Bu konuyu Allah için izah ederseniz çok memnun oluruz…

CEVAP … : Değerli kardeşim … öncelikle şunu belirtmeliyim ki, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da inananlar arasında kavram kargaşası yaşanıyor… Yani gerek Tağut kavramı olsun … Gerek İlah kavramı olsun … ve gerekse İman kavramı olsun … bunların içerisi adeta boşaltılmış ve bunlara çok kısır manalar yüklenmiştir… Dolayısiyla Tağut denildiği zaman adamın aklına gelen tek şey, kendisinden zulüm gördüğü idareler veya sistemlerdir… Başka şeylerle alakalandıramıyor adam…

Ve ne yazık ki bu cahilliğimiz yüzünden, Tağutların en büyüğü olan Şeytanı ve onun bir çok yerde emirlerine itaat ettiğimizi veya da onun kokuşmuş hükümlerine birçok konuda başvurduğumuzu anlayamıyoruz… Halbu ki ;

Tağut eğer ; Allah’a ibadetten alıkoyan … Allah ve Rasulüne tabi olmayı engelleyen ve bu mercilere mani olan her şey ise, unutmayınız ki bunların en büyüğü ve en başta geleni Şeytan’dır ve o da her zaman burnunuzun dibindedir…

Çünkü Şeytan da Allah’a karşı isyan etmekle beraber, O’na itaat edilmesin diye engeller çıkaran ve Allah’ın kullarını kendisine kul edinme gayretinde olandır…

“ … Ömer r.a diyor ki : Cibt büyüdür. Tağut’ta Şeytan’dır. ”

İbni Kesir : 4.c.1732.s

Hulasa bu konuda birinci olarak anlaşılması gereken şey, Tağut denildiği zaman özellikle ve öncelikle bir müslümanın aklına gelmesi gereken Şeytan olmalıdır …

Bu konudaki ikinci arıza ise, Tağutun her sözüne itaat, ona her muracaat, veya da ona her muhakeme, insanı dinden çıkarıp kafir yapacağı iddiasıdır…

Halbuki – bırakın başka tağutları – Tağutların en büyüğü olan Şeytanın bile, bizleri kendisine itaat ettirdiği o kadar meseleler var ki, bunların içerisinde küçük günahlar olduğu gibi, büyükleri de vardır…

Yani anlayacağınız ; Tağutların en yamanı, en büyüğü ve en düşmanı İblis ( Şeytan ) bize birçok yerde Tağutluk yaptırıyor, bizi kendi muhakemesinde yargılıyor ve boyun eğdiriyor … Ama bizler bu konudaki cahilliğimizden dolayı, bundan bile haberimiz olmayabiliyor…

İnanın bunun sebebi  – ac önce de ifade ettiğimiz gibi – Tağut denildiği zaman bunun bizdeki bulduğu mananın sadece idareler ve onlara bağlı muhakemeler olmasındandır. Onun içindir ki gözlerimiz başka şeyleri göremiyor…

Tağut eşittir : sistem, idare deyip geçiyoruz …

Örneğin İblis bizlere nerelerde Tağutluk yaptırıyor, veya da bizleri nerelerde kendisine boyun eğdiriyor, gelin şöyle bir göz atalım ;

1 = İslam cehaleti mazeret kabul eder, ama o en büyük Tağut olan iblis, kimimizin beynine “ cehalet mazeret değildir “ diye kendi hükmünü sokar ve bir çok müslümanı tekfir ettirir bize…

2 = Kimimize beş vakit namazı kıldırmaz …

3 = Kimimize Allah’ın farz kıldığı Cuma namazını – bir takım uyduruk bahanelerle – terk ettirir ve bu namazı, bu memlekette kılmanın da haram olduğunu söylettirir…

Şimdi azıcık da olsa düşünün … !!! bu yapılan şey Tağutluk değil mi ? …  Bu, Allah’a ve Rasulüne itaatten alıkoymak değil mi … ?

4 = Kimimize bir takım helaleri haram, haramları da helal yaptırır … Ve o cahil bilgimiz dahilinde de insanlara bu konuda bir şeyler anlatır, onlarında helali haram, haramı da helal yapmalarına vesile oluruz … Şimdi bu yapılan şey Tağutluk değil mi ? …  Verdiğimiz o batıl fetvalar yüzünden bu yapılan şey, Allah’a ve Rasulüne itaatten alıkoymak değil mi … ?

Ve sakın ; ben bunun haram olduğunu bilmiyordum veya helal olduğunu bilmiyordum da deme, çünkü sen cehaleti de mazeret kabul etmiyorsun…

5 = Kimimizin sakalını kestirir … mesleğimiz berberdir, başkalarının da sakalını keseriz… Şimdi yapılan bu iş,  Allah’a ve Rasulüne itaatten alıkoymak değil mi … ?

6 = Kimimize daracık elbiseler giydirir … kimimizin başını açtırır… kimimize içki, kimimize de sigara içtirir… Hatta kimimize zina dahi yaptırır …

Şimdi bu yapılan şeyler, o en büyük Tağut olan Şeytanın emirleri değil mi … ? Allah c.c’nun emir ve nehiylerine rağmen, Şeytanın koyduğu hükümler değil mi … ? 

7 = Kimimizi müslümanlara ahlaksızca davrandırır … onlara buğzettirir… ve onların birçok konuda hukukuna saygısızlık ettirir … Şimdi sizce bu davranışlar, o en büyük Tağut olan şeytana itaat etmek değil de nedir … ?

İşin en acı tarafı ; inanın Tağut kelimesini ağızlarından düşürmeyen ve en fazla bu kelimeyi kullanan kimseler, yine en fazla Müslümanlara ahlaksızca ve acımasızca davranan kimselerdir…

Bu kimselerin ağızlarından düşmediği ve ona muhalif düştükleri Ayetlerden biri de ;

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأ ُوْلَـئِكَ هُمُ لْكَافِرُونَ  

“ ….. Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidirler. “

Maide : 44

Ayetidir… Halbu ki az önce saydığımız arızalar Şeytanın hükümleri, bunun tersi olan gerçekler ise, Allah’ın indirdiği hükümlerdir… Peki Müslüman Allah’ın indirdiği o şeylerle hükmetme mecburiyetinde değil mi … ?

Peki neden bu ve emsali Ayetleri okur okumaz gidip hemen bu Ayetleri taaa idarelerdeki insanlarla alakalandırmaya çalışıyoruz … ? Neden … ?

Halbu ki nefsinin üzerinde bir hakem olarak sen, Allah’ın indirdiği Kur’an ve Sünnetle hükmetmen gerekmiyor mu … ?

Hulasa bu ve bunun gibi daha bir çok mevzular var ki, bunlar, o en büyük Tağut denilen iblisin hükümleri, bizi aldatarak kendisine davet ettiği şeyler ve bizim de onun bu davetine – bilerek veya bilmeyerek – icabet ettiğimiz şeylerdir…

Öyleyse ey Müslüman … ! Sakın Tağutların başı olan o İblisi ( şeytanı ) asla unutma ve onun sana Tağutluk yaptırmasına da asla izin verme…

Allah’ın indirdiği ile önce kendin hükmet ve Ayetleri de sadece seni idare edenlerle alakalandırma…

Bununla beraber Tağutların başı da olsa şeytana her itaatin veya ona her muhakemenin insanı dinden çıkaracağını da kimseye anlatma …

Ve yine insanları ; bir takım te’villerle veya içtihat hatalarıyla düştükleri yanlışlıklardan dolayı   ( ki bu itikadi konular dahi olsa ) sakın tekfir etme…

Bu ve benzeri konularda çok uyanık ol ve birçok cesur cahilin yaptığı gibi Kur’an’dan “ kim tağutu inkar edip Allah’a iman ederse ….. “ Ayetini okur okumaz hemen birilerini Tağutun kulu yapma … Onlara ;  sen Kafirsin, sen Munafıksın veya da sen Müşriksin ifadelerini kullanma…

Bununla beraber yine sadece : “ … Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir “ Ayetini eline alıp da insanları tekfir etme… Bu konuda iki Ayetin daha olduğunu ve o Ayetlerde de “ Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenlerin zalim veya fasık olacaklarını “  asla unutma…

Benim sana nasihatim ; bu konuda önce kavram kargaşasından kurtul… Kur’ani kelimelere şeriatın yüklediği anlamları yükle ve özellikle de Tağut kavramını güzelce öğren… Tağut kimdir, nedir ? … Tağutu red ne demektir ve nasıl olur, bunları Kitap ve Sünnet çerçevesinde anla-kavra …

Bununla beraber Tağuta muhakeme veya ona itaat nasıl olur, bunları güzelce öğren… Tağutun her sözüne itaat insanı dinden çıkarır mı çıkarmaz mı, bunları da güzelce kavra…

Allah’ın indirdikleri nedir, bunu güzelce öğren. Hakem denilince aklımıza önce kendimizin geleceğini de asla unutma…

Allah’u Teala bizlere Kur’an ve Sünnet çizgisinde ilim öğrenmeyi, onu hakkıyla yaşamayı ve başkalarına da öğrendiklerimizi anlatmayı nasibeylesin.

                                                                                 Amin

                                          Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts