Ey müslüman … ! Unutmaki kuru kuruya ne Allah sevgisi olur ve ne de Allah korkusu olur… Allah’tan korktuğunu söyleyen bir kimse, O’nun emirlerine ve nehylerine uyan bir kimse olmalıdır. Bununla beraber en ciddi görevi olan Namazını asla ihmal etmeyen bir kimse olmalıdır ki, Allah’tan korktuğunu isbat edebilsin.

       Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

” O’na yönelin, O’ndan korkun. Ve namazınızı kılın , müşriklerden olmayın. “

Rum : 31.Ay

” O Allah’tan korkan insanlar ki ; ne ticaret ve ne de alış veriş, onları Allah’ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. ”  Nur : 37.Ay

” … Ukbe İbnu Amr r.a’dan, Rasûlullah s.a.v’i şöyle derken işittiğini haber verdi: Resûlullah s.a.v şöyle dedi : ” Dağ tepelerindeki koyun çobanından Allah’u Azze ve Celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve namaz kılar.

Buna binaen Allah’u Azze ve Celle’de şöyle buyurur : Şu kuluma bakın, ezan okuyup ” namaz kılıyor ve benden korkuyor “. Ben de o kulumun günahlarını mağfiret ettim ve onu Cennetime koyacağım” der. “

Ebu Davud : 2.c.1203.n – Ahmed Müsned : 4.145

Ey Allah’ın kulu … ! Gördüğün gibi, Allah’u Azze ve Celle ” namaz kılan kulu için ” kendisinden korktuğunu söylemektedir… Ne dersin ? ” namaz kılmayan için de ” aynı sözü söyleyebilir miyiz … ? Eğer aynı sözü namaz kılmayan için de söylemiş olsak, ” namaz kılan ile kılmayan ” arasında bir fark olurmuydu … ? Elbette ki olmazdı. Bu zaten şânı yüce Allah’ın adaletine de yaraşmaz…Bak Rabbimiz kerim kitabında ne buyuruyor : 

” Yoksa, iman edenleri ve Salih amel işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız. Yahutta Allah’tan korkanları, kötülük işleyenler gibi bir mi tutacağız ? ”   Sa’d : 28.Ay

                                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts