Değerli kardeşlerim … ! Özellikle ve öncelikle Dininizi sağlıklı bir şekilde öğrenin … Ardından öğrendiklerinizi hayatınıza geçirin … Bunları insanlara güzel bir uslupla anlatın … Muhataplarınızda şirk – küfür gibi arızalar da görseniz, onlara hırçın davranmadan, onları tekfir etmeden olgun bir davetçi gibi davranın… Çünkü bizler için örnek ve önder olan Allah Rasulü s.a.v, etrafındaki arkadaşlarında İslam’a ters şeyler gördüğünde, onu güzel bir uslupla uyarır, söylediğinin ve yaptığının yanlış olduğunu söyler ve doğru olanını ona anlatırdı …

Allah’u Azze ve Celle’den başkasına yapılmayacak bir ibadet şekli olan secde konusunda Muaz r.a hata yapınca, bakınız Allah Rasulü s.a.v ona nasıl davranıyor ;

“ … Abdullah bin Ebi Evfa r.a’dan. Şöyle demiştir : Muaz Şam’dan dönünce Peygamber s.a.v’e secde etti. Rasulullah s.a.v :
–   Bu ne ya Muaz ? buyurdu. Muaz :
– Ben Şam’a vardım, onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerini gördüm. Ben bu işin size yapılmasını arzuladım, diye cevap verdi. Rasulullah s.a.v :
– Sakın birdaha böyle yapma ! Eğer ben Allah’tan başkasına secde etmesini her hangi bir kimseye emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim……… “

İbni Mace : 5.c.1853.n – Ahmed Müsned  : 4.381.18913.n

Allah Rasulü s.a.v’in bu örnek davranışında görüldüğü üzere, cahilce yapılan işlerden dolayı insanlar hemen kınanmaz, tekfir edilmez, hemen suçlanmaz … Muaz r.a’nun yaptığı hata çok cidi bir hata olmasına rağmen, Allah Rasulü s.a.v onu tekfir etmedi, onu ayıplamadı… Yaptığı işin yanlış olduğunu kendisine anlattı…

Hulasa basiretli bir Müslüman olgun olmalı, hikmetli ve yumuşak davranmalıdır… Sert, kaba, kırıcı ve incitici tutumlardan uzak durmalıdır…

“… Rasulullah s.a.v şöyle buyurmaktadır : Yumuşaklıktan mahrum olan, hayrın tamamındanda mahrum olur. ”

Müslim : 8.c.2592.n

“… Rasulullah s.a.v yine şöyle buyurdular : Yumuşaklık herhangi bir şeyde bulunursa onu muhakkak ki ziynetlendirip güzelleştirir. Ama neyden de sökülüp alınırsa, onu muhakkak ki çirkinleştirip kötüleştirir.”

Müslim : 8.c.2594.n

Ve yine bir hadislerinde :

“ … Allah Rasûlü s.a.v şöyle buyururlar : Muhakkak ki Allah, her hususta rıfk ve yumuşaklık ile muamele etmeyi sever …… “

Buhari : 13.c.6014.s – Müslim : 8.c.2593.n

Hatta Allah Rasulü s.a.v’e hakaret yapıldığında bile, o yinede rıf ile muamele etmekten uzak durmamıştır …

“… Peygamber s.a.v’in zevcesi Aişe r.a şöyle anlatıyor : Rasulullah’ın huzuruna beş on kişilik bir Yahudi heyeti girdi. Huzura girince selâm vermiş olmak için “… Ölüm üzerinize olsun …” anlamına gelen ; “ es’sa’mu aleykum “ dediler. Aişe dedi ki : Ben bu sözü anladım da :
– Sâ’m ve Allah’ın laneti sizin üzerinize olsun ! diye karşılık verdim. Aişe dedi ki : Bunun üzerine Rasulullah s.a.v :
– Yâ Aişe ağır ol ! Çünkü Allah her hususta rıfk ve yumuşaklık ile muâmele etmeyi sever ” buyurdu. ”

                                                                     Buhari : 13.6014.S

                                                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts