1 – İSLAMA GİREN KİMSENİN GUSLETMESİ

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Sumatetü’l-Hanefi esir olmuştu. Müteakiben İslam’a girdi. Resulullah s.a.v ona yıkanmasını emretti. Sumame de yıkandı ve iki rekat namaz kıldı. Bunun üzerine Resulullah  s.a.v : Kardeşinizin İslam‘ı güzel oldu, buyurdu. }

İbni Huzeyme : 253 – İbni Hibban : 1238-el-İhsan – Abdurrezzak : 9834 – Beyhaki : 1/171 

“ … Abdirrahman rivayet etti ve dedi ki : Bana Ebû Hureyre rivayet etti. Dedi ki : Annem’i İslâm’a davet ediyordum. Kendisi müşrik idi. Bir gün onu davet ettim de bana Resûlullah s.a.v hakkında hoşlanmadığım sözler işittirdi. Bunun üzerine ağlaya­rak Resûlullah s.a.v’e geldim :

– Yâ Resûlallah ! Ben annemi İslâm’a davet ediyordum da kabulden çekiniyordu. Bugün kendisini yine davet ettim ; bana senin hakkında hoş­lanmadığım sözler işittirdi. Şimdi Ebû Hureyre’nin annesine hidâyet ver­mesi için Allah’a duâ et, dedim. Bunun üzerine Resûlulah :

– Allah’ım ! Ebû Hureyre’nin annesine hidâyet ver, diye duâ etti. Ben Nebi s.a.v’in duasına sevinerek çıktım.Eve gelerek kapıya dayandığımda onun kapalı olduğunu gördüm. Derken an­nem ayak seslerimi işitti ve :

– Yerinde dur ey Ebû Hureyre … !  dedi. Bir de suyun şırıltısını işit­tim. Annem yıkandı, gömleğini giydi. Acele baş örtüsünü sardı. Arkacığından kapıyı açtı. Sonra şunu söyledi :

– Yâ Ebâ  Hureyre … !  Ben  Allah’dan  başka  ilâh  olmadığına  şehâdet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna da şehâdet ederim. Ben hemen Resûlullah s.a.v’e döndüm. Sevincimden ona ağlayarak geldim ve dedim ki :

– Yâ Resûlallah, müjde ! Allah senin duanı kabul etti ve Ebû Hureyre’nin annesine bidayet verdi. Bunun  üzerine Allah’a hamdü sena etti. Ve hayırlı sözler söyledi.

– Yâ Resûlallal ! Annemle beni mü’min kullarına, onları da bize sevdirmesi için Allah’a duâ et ! dedim. Resûlullah  :

Allah’ım ! Şu kulcağızını – yâni Ebû Hureyre’y’ı – ve annesini mü’min kullarına, mü’minleri de bunlara sevdir !,
 diye duâ etti. Artık yaratıl­mış hiç bir mü’min yoktu ki, beni işitsin veya görsün de benî sevmemiş olsu. 

Müslim : 7.c.2491.n

{ … Husayn b. Kays dedesi Kays b. Asım r.a’nun İslam’a girişini şöyle anlatıyor : Kays İslam’a girdiğinde Resulullah s.a.v ona su ve sidir ile gusül etmesini emretti. }

Ebu Davud : 355 – Nesei : 188 – Tirmizi : 605 – Beyhaki : 1/171 –  Ahmed : 2/221-286 Albani : 1 28-el-İrva

2 – CİMA EDEN KİMSENİN GUSLETMESİ 

Allah’u  Azze ve Celle  Abdest Ayet’inin  bir kısmında şöyle buyurmaktadır :

………أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء……

“ … Veya kadınlara dokunmuş iseniz … ”  Maide : 6.Ay

Yani, “ Ey iman edenler ! ………… Eğer cünüpseniz temizlenin. Hasta, yahut yolcu iseniz, yahut  biriniz  ayak yolundan gelmişse, yada kadınlara dokunmuş – yani ilişki kurmuş – su bulamamış iseniz, bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin  ……… “  buyurmaktadır.

Bu Ayet’i celileden hareketle kimileri ; buradaki  “ lems “ den kasıt  “ hakiki manadaki dokunmaktır “ demiş ve bir erkeğin kadına dokunmasıyla abdestinin bozulacağını söylemişlerdir.

Kimileri de ; hayır ! “ Karine bulunursa lafız hakiki manasından mecaza aktarılır “  ve bunun karinesi de :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ   

“ Ey iman edenler ! inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız … ”   Ahzab : 49.Ay

Ayetidir. Dolayısıyle buradaki  “ dokunmaktan “ kasıt  “  “  cimadan kinayedir  “ demiş ve kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını söylemişlerdir.

Dolayısıyla bumeselede zikri geçen mesh kelimesinin mantuku  dokunmak. Bunun mefhumu ise cima’dır. – yani cinsel ilişkidir –  Çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi :

“ Karine bulunursa lafız hakiki manasından mecaza aktarılır “ demiştik.Ve bunun karinesi de :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ   

“ Ey iman edenler ! inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız …… ”   Ahzab : 49.Ay 

         Ayet’i kerimesi olduğu gibi, Aişe validemizden rivayet edilen şu hadisi şeriftir :

{ … Aişe r.a’ya Abdullah ibnu Zübeyr gelir  ve der ki : “ Ey mü’minlerin annesi, Allah Rasulü s.a.v. hanımlarından bazılarına dokunup abdest almadan gidip namaz kılar mıydı ?   Bunun üzerine Aişe validemiz tebessüm ederek “ O hanımlarını öper ve abdest almadan namaz kılardı “ diyerek cevap verir. }

İBNİ  MACE  : 2.C.502.N – TİRMİZİ  :  1.C. 86.N – EBU DAVUD   : 1.C. 178.N 

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Nebi s.a.v’i perdeledim cünüplükten dolayı gusledip yıkandı. }

Buhari : 259-260-265-266-274-276-281 Müslim 317/37-38 Ebu Davud 245 Nesei 1/137-200 Tirmizi 103 Darimi 1/191 Ahmed 6/329-330

{ … Ebu Hureyre r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Erkek kadının dört şubesi arasına oturur ve gayret sarf ederse gusül abdesti vacip olur. }

Buhari : 392 Müslim 348/87  Ebu Davud 216 Nesei 191-192 Darimi 1/194) İbni Mace 610 Dare kutni 1/113 Ahmed 2/247-270

3 – SU  ANCAK  SU’DAN  DOLAYI  İCABEDER  HÜKMÜ  VE  NESH’İ   

{ … Abdurrahman b. Ebi Saîd el – Hudrî’den, o da babasından naklen rivayet etti demiş ki : Pazartesi günü Resûlullah  s.a.v ile birlikte – kuba’ya gitmek üzere yola çıktım Benî Salim’in bulunduğu yere vardığımız zaman Resûlullah s.a.v Itbâ’nın kapısı önünde durarak ona seslendi, İtbân esvabını sürükleyerek çıktı. Resûlul­lah s.a.v : Adama acele ettirdik. Buyurdu, İtbân : Ya Resûlallah ne buyurursun, bir adam karısı İle cima halinde iken acele ettirilirde meni indirmezse ona ne lâzım gelir ? dedi.    Resûlullah s.a.v : Su ancak sudan dolayı icab eder, buyurdular. }

Müslim : 1.c.343.N 

{ … Ebû Saîd-i Hudri den o da peygamber s.a.v’den. Peygamber s.a.v : Su ancak sudan dolayı icab eder, buyurmuşlar. }

 Müslim : 1.c.343 / 81.N

{ … Ebu Saîd’i Hudri’den naklen rivayet etti ki : Resûlüllah Sallallahü Aleyhi ve Selem ensardân bîr zatın yanına uğramış ta kendisini çağırtmış. O zat başından su damla-yarak çıkmış bu­nun üzerine Peygamber s.a.v : Galiba sana acele ettirdik,  buyurmuş. O zat : Evet Ya Resûlullah, mukabelesinde bulunmuş, Resûlullah Sallallahü Aleyhi ve Selem : Şayet acele ettirilir veya meninin tıkanmasına maruz kalırsan, sana gusül lâzım değil, yalnız abdest icab eder, buyurmuşlar. }

İbni Beşşar : Acele ettirilir veya meninin tıkanmasına maruz bırakılırsan, demiş­tir.

Müslim : 1.c.345.N

{ … Ubey b. Ka’b’dan, o da Re­sûlullah s.a.v’den naklen rivayet etti. Resûlullah  s.a.v ehliyle cima’ edip de meni indirmeyen erkek hakkında : Zekerini yıkar ; ve abdest alır, buyurmuşlardır. }

Müslim : 1.c.346.n 

{ … Bana Ebû Seleme haber verdi, ona da Atâ’ b. Yesâr haber vermiş, ona da Zeyd b. Hâlid el – Cühenî haber vermiş, ki Kendisi Osman b. Affan’a şunu sormuş ; Bir adam karısı ile cima’ ederde menisini indirmezse ne buyurur­sun ?, ve o da şöyle demiştir : Namaz abdest alır gibi abdest alır ve zekerini yıkarsın. Ve ayrıyeten de şun­ları ilâve etti : Ben bunu Resûlullah s.a.v den işittim}

Müslim : 1.c.347.N

4 – SÜNNET  YERİ  SÜNNET  YERİNE  DEĞDİĞİNDE  GUSLÜN  VACİP’TİR

{ … Ebû Hureyre r.a’dan. Nebi s.a.v buyurdular ki : Erkek kadının dört şu’besi arasına oturup da onu yorarsa kendisine yıkanmak vacib olur, buyurmuşlar.

Matar’ın hadîsinde ise : Meniyi indirmese bile, kaydı vardır. Râvilerden Züheyr de : Kadının dört eş’ubu arasına, diye rivayet etti. }

Müslim : 1.c.348.N

{ … Ebû Mûsâ r.a şöyle demiştir : Bu bâbta Muhacirlerle Ensâr’dan bir cemaat ihtilâf ettiler. Ensâr ; Gusl ancak defkden yahut meniden dolayı lâzım gelir, dediler. Muhacirler ise : Hayır, iki uzuv birbirine değdiği zaman gusl vacibdir, mukabelesinde bulundular.

Râvi diyorki, Ebu Musa devamla şöyle dedi : Ben sizi bu münakaşadan kurtarayım dedim ve kalkarak, Aişe’nin ya­nına girmek için izin istedim. Bana izin verildi. Aişe’ye dedim ki ; Ey an­neciğim ; yahut ey müminlerin annesi ! Ben sana ir şey sormak istiyorum, ama senden de utanıyorum. Aişe : Seni doğuran annene sorabileceğin ir şeyi bana sormaktan utanma ; çünkü ben de senin annenim, dedi ben : Öyle ise guslü icab eden şey nedir ? , dedim Aişe : Bu işi tam bilene rastladın ; Resûlullah s.a.v bu konuda buyurdular ki : Erkek cadının dört şu’besi arasına oturur da sünnet mahalli sünnet mahalline temas ederse gusl vacib olur. }

Müslim : 1.c.349.N 

{ … Ümmü Külsüm r.anha’dan, o da Peygamber s.a.v’in zevcesi Âişe’den naklen haber verdi : Âişe şöyle demiştir : Bir adam, ResûluIIah s.a.v’e, zevcesi ile ci­ma’ yaparak menisini inzal etmiyen kimsenin hükmünü sorarak ; bu karı kocaya gusl vacip olur mu ? dedi. Ben Aişe’de orada oturuyordum. Resûlullah s.a.v :

Şununla  ben,  ikimiz bunu yapıyoruz, sonra  yıkanıyoruz, buyurdu­lar. }

Müslim : 1.c.350.N

5 – KİŞİNİN  KESL’ DEN  DOLAYI  GUSLETMESİ

{ … Nebi s.a.v’in eşi Aişe r.anha şöyle dedi : Bir kimse Resulullah s.a.v’e, eşiyle cima eden sonra kesl – sebebiyle inzal – olmayan kimseyi sordu. Bu erkek ve kadına gusül gerekli midir, dedi. Aişe de orada oturuyordu. Resulullah s.a.v : Şüphesiz ben bunu yapıyorum, ben ve şu ondan sonra yıkanıyoruz, buyurdu. }

Müslim : 350/89.N

AÇIKLAMA : Kesl kelimesinin sözlük anlamı tembellik demektir. Burada kastedilen kesl, kişinin ehliyle münasebeti halinde kendisinde arız olan isteksizlik durumudur. İslam’ın ilk yıllarında böyle durumlarda tenasül uzvu yıkanıyor, sadece abdest alınıyordu.

Bu hüküm Resulullah  s.a.v in : Kişiye, kadının dört şubesi arasına oturduğu ve sünnet yeri sünnet yerine dokunduğu vakit gusül abdesti gereklidir. Hadisiyle neshedilmiştir.

  Ebu Davud : 215 – Tirmizi : 110 – İbni Mace : 609 – Ahmed : 5/115-116 

6 – İHTİLAM  OLAN  KİMSENİN  GUSLETMESİ

{ … Ümmü Seleme r.anha şöyle dedi : Ümmü Süleym, Nebi s.a.v’e gelerek : Bir kadın rüyasında erkeğin gördüğünü görürse ne yapar ? dedi. Resulullah s.a.v : Suyu gördüğü müddetçe gusül abdesti alır, buyurdu. Ümmü Seleme r.anha utanarak dedi ki : Ya rasulallah kadın hiç ihtilam olur mu ?  Bunun üzerine Resulullah s.a.v bana : İki elin topraklansın, – böyle bir şey olmasa – onun çocuğu kendisine neyle benzer, buyurdu. }

İbnu Carud : 88 – Malik : 1/51/85 – Buhari Ter : 283(282 – Müslim : 313/12 – Ebu Avane : 1/291- Nesei : 1/114-115 – Tirmizi : 122 – İbni Huzeyme : 235

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : İhtilam olduğunu hatırlamadığı halde önünde ıslaklık bulan bir kimse hakkında Resulullah s.a.v’e sorulduğunda : 0 kimse gusül abdesti alır, buyurdu. Uykusunda İhtilam olduğunu gören ancak önünde ıslaklık bulamayan bir kimse hakkında sorulduğunda : Onun gusül abdesti alması gerekmez, buyurdu….. }

Darimi : 1/195-196 – Ebu Davud : 236 – Tirmizi : 113 – İbni Mace : 612  Ahmed : 6/256

7 – ŞEHVETLE  ÇIKAN  MENİDEN  DOLAYI  GUSLEDİLMESİ

{ … Ali b. Ebi Talib r.a şöyle dedi : “….. Resulullah s.a.v : “….. Eğer meni çıkarırsan gusül abdesti al, buyurdu. }

Ebu Davud : 206 – Nesei : 194 – İbni Hibban : 1 102 – Ahmed : 1028 – Albani : 562-S. Cami

AÇIKLAMA : Şehvetle meninin çıkışı guslü gerektirir. Bu ister bakmak şekliyle, ister düşünmek şekliyle, ister dokunmak şekliyle, ister istimna şekliyle, ister başka bir şekilde olsun hüküm aynıdır. Bu haller kendisinde meydana gelen kimsenin gusül abdesti alması gerekir.

8 – HAYIZ  VE  NİFASLI  KADININ  GUSLETMESİ

{ … Hamne b. Cahş r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : “ ….. Altı veya yedi gün Allah‘ın sana – ve diğer kadınlara – bildirdiği müddet kendini hayızlı kabul et ; sonra yıkan ….. }

Ebu Davud : 287 – Tirmizi : 128 – İbni Mace : 627 – Dare kutni : 1/214/48 – Hakim : 1/172 Beyhaki : 1/338 – Tahavi : 3/300- el-Müşkil – Ahmed : 6/381-382-439-440 – Albani : 1 88 –el-İrva

9 – CUMA GÜNÜ GUSLETMENİN GÜZELLİĞİ

{ … Ebu Said el-Hudri r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Cuma günü gusletmek, buluğ çağına gelen her kimse için vaciptir. }

Buhari : 895 – Müslim 846/5 – Ebu Davud 341 – Nesei 3/93 – Darimi 1/361 – İbni Mace 1089 İbni Huzeyme 1742 – Ahmed 3/60

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle tahdis etti : Bir cuma günü Ömer r.a hutbe okurken mescide Osman b. Affan çıkageldi. Ömer ona ta’riz ederek : Bazı insanlara ne oluyor ki ezandan sonra gecikiyorlar ! dedi. Osman : Ya Emirel müminin, ezanı işitince sadece abdest alıp buraya geldim,dedi. Ömer : Sadece abdest aldın öyle mi ? Resulullah s.a.v’in : Herhangi biriniz Cuma namazına geleceyiğinde yıkansın, buyurduğunu işitmediniz mi ? dedi. }

Başka bir rivayette “ … Bir de Resulullah s.a.v in yıkanmayı emrettiğini bilip dururken, sadece abdest aldın öyle mi ? dedi. ”

Müslim : 845/4-3 Buhari : 878-Ter : 852 – Malik : 1/101-102/3

{ … Semure bin Cündüb r.a dan.Resulullah s.a.v buyurdularki : Cuma günü kim abdest alırsa gerekeni yapmıştır ve güzeldir. Kim de yıkanırsa bu daha efdaldir. }

Ebu Davud : 1.c.354.N – Tirmizi : 1.c.496.N

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurduki : Her kim abdeste davranıp onu noksansız aldıktan sonra Cuma namazına gelir, sesini çıkarmaz, hutbeyi dinlerse… }

                               Müslim : 3.c.857/27.N – Ebu Davud : 2.c.1050.N – Tirmizi : 1.c.497.N

10 – İSTİHAZE  KANI  İÇİN  GUSLETME 

{ … Hamne b. Cahş r.anha şöyle dedi : Çok fazla hayız görüyordum. Bu durumu haber verip fetva istemek için kardeşim Zeyneb’in evinde bulunan Resulullah s.a.v’e geldim. Dedim ki :
– Ya Resulallah, ben çok fazla hayız gören bir kadınım. Bu duruma ne dersin? Beni bu durum namazdan ve oruçtan men etti. Resulullah s.a.v :
– Sana pamuğu öğütlerim, zira o kanı giderir, buyurdu. Ben :
– Kan bundan daha çoktur dedim. Resulullah s.a.v :
– Bez kullan dedi. Ben :
– Kan bundan daha fazladır, fişkırır gibi geliyor dedim. Resulullah s.a.v bunun üzerine şöyle buyurdu :

– İki hüküm söyleyeyim, hangisini yaparsan sana yeter. Eğer ikisini de yaparsan ne ala, orasını sen daha iyi bilirsin. Bu durum şeytanın darbelerinden bir darbedir. Altı veya yedi gün Allah’ın sana – ve diğer kadınlara – bildirdiği müddet kendini hayızlı kabul et ; sonra yıkan. – Hayızdan – temizlenip arındığına kanaat getirdiğin de yirmi üç veya yirmi dört gün namaz kıl ve oruç tut. Çünkü bu sana yeter. – Normal – kadınlar nasıl hayız günlerinde hayız, temizlik günlerinde de temizleniyorlarsa sen de her ay öyle yap. Öğleyi tehir edip ikindide acele ederek yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Akşamı tehir edip yatsıda acele ederek sonra yıkanır ve iki namazı cem eder kılarsın. Sabah namazında yıkanabilirsen yıkan – ve o şekilde namazını kıl -. Gücün yeterse oruç tut. Bu – şekilde yapman – bana göre iki işin daha sevimli olanıdır. }

Ebu Davud : 287 – Tirmizi : 128 – İbni Mace : 627 – Dare kutni : 1/214/48 – Hakim : 1/172  Ahmed : 6/381- 382- 439- 440  

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Fatıma b. Ebi Hubeyş, Nebi s.a.v’e geldi ve şöyle dedi : Ya Resulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi ? Resulullah s.a.v : Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra güslet ve her namaz için abdest al, buyurdu. }

İbni Mace : 624 – Ebu Davud : 298 – Nesei : 363 – Tirmizi : 125

11 – CENAZE  YIKAMADAN  DOLAYI  GUSLETMEK

  عن أبي هريرة  أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :  من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ  

{ … Ebu Hureyre r.a dan,o şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim ölüyü yıkarsa , yıkansın. Kim de onu taşırsa, abdest alsın. }

Ebu Davud : 4.c.3161 – İbni Mace : 4.c.1463 – Tirmizi : 2.c.998 – İbni Hibban : 751 – Ahmed : 2/280-433-454 – Tayalisi : 2314 – Albani . Cenaiz : 71.s .ter: 37.s – Tahricu Mişkat : 541 – el-İrva : 144

{… Ali r.a dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Ebu Talib vefat edince Peygamber s.a.v’e  gidip şöyle dedim : Senin o yaşlı [sapık] amcan ölmüş bulunuyor. [ Onu kim gömsün ] Peygamber : Git onu göm ve yanıma gelinceye kadar da başka hiçbir şey yapma,dedi. Ali dedi ki : Ama o müşrik olaraköldü. – Resulullah s.a.v – : Git onu göm, diye buyurdu. Ali dedi ki : Onu gömdüm, sonra ona gittim. Gitguslet, sonra yanıma gelinceye kadar hiçbir şey yapma dedi. Ali devamla dedi ki :Guslettim sonra onun yanına gittim. Bana bazı dualar yaptı ki onlarınkarşılığında kırmızı ve siyah tüylü develere sahib olmak beni sevindirmez. Hadisi Ali r.a’den rivayet eden dedi ki : Ali ölüyü yıkadı mı kendisi de guslederdi. }

Ebu Davud : 4.c.3214 – Nesei : 1.c.192 – Beyhaki : 3/398.1.c.1497.n – Ahmed : 807 ve oğlu Müsned’in zevaid’in de : 1074’de Ebu Abdu’r-Rahman es-Sülemi’den, o Ali’den diye rivayet etmiştir. El-Albani cenaiz : 94.s Derim ki senedi sahihtir.

{ … İbni Ömer r.a şöyle dedi : Biz ölü yıkıyorduk. Bizden bazı kimseler – bundan dolayı – gusül abdesti alıyor,bazı kimseler de gusül abdesti almıyordu. }

Beyhaki kebir : 1/306 -Albani : 72.s .Cenaiz – Dare kutni : 2/72 – Hatib : 5/424-et-Tarih – İbni Ebi Şeybe : 3/267-268 – Abdurrezzak : 3/407 – İbni Hacer Telhis : 1/239 Sahih der.

{ … İbni Abbas r.a dan Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ölünüzü yıkadığınız zaman, onu yıkamanızdan dolayı sizin gusül abdesti almanız gerekmez. Çünkü ölünüz necis değildir. Ellerinizi yıkamanız size yeterlidir. }

İbni Şahin : 295-296 Nasih ve Mensuh – Hakim Müstedrek : 1/386 – Beyhaki : 3/398  Albani Cenaiz : 72.s

AÇIKLAMA :  Her  ne kadar İbni Abbas tan gelen bir önceki hadisi delil göstererek “ cenaze yıkamadan dolayı gusletmenin “ nesh olduğunu söyleselerde,ehli tahkik alimleri bu hadisin merfuan zayıf olduğunu bildirmişlerdir.Yani,bu ifadeler Resulullah s.a.v’in ifadeleri değildir.

Ama bunun mevkufen sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Yani,bu ifadeler sahabi sözüdür.

                                                                        Beyhaki süneni kübra : 1.c.1504 – 1505.n

Burada dikkat edilmesi gereken husus ; cenazeyi yıkayanın gusletmesi ile alakalı hüküm ; sahabenin bazılarına göre emir değil muhayyerlik ifade eden bir hükümdür . Çünkü İbni Ömer r.a dan gelen rivayet : Biz ölü yıkıyorduk. Bizden bazı kimseler  gusül abdesti alıyor, bazı kimseler de almıyordu,şeklindedir. Dolayısıyla,cenaze yıkayanlar bu hususta sahabenin uygulamasını kendilerine örnek alabilirler. Ama unutmayalım ki,diğer taraftan Resulullah s.a.v’in : Kim ölüyü yıkarsa , yıkansın. Kim de onu taşırsa, abdest alsın,ifadesi bir emirdir. Aslında bu, Ali r.a ya ; Git guslet ifadesinden de anlaşılmaktadır.Allah en iyisini bilendir.

12 – GUSLÜN  KEYFİYETİ

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı. Önce ellerini yıkardı. Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı. Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi. Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı. –  sonra da ayaklarını yıkardı. – }

Buhari Ter : 370 Müslim 316/35 Ebu Davud 242 Nesei 421 Abdurrezzak 999 Humeydi 163 Darimi 1/191 – İbni Huzeyme 242 – Ahmed 6/52

{ … Ümmü Seleme r.anha şöyle tahdis etti : Ben Resulullah s.a.v’e :  Ya Resulallah, ben başımın saç örgüsü çok olan bir kadınım. Gusül abdesti alırken saçımın örgüsünü çözeyim mi ? dedim. Resulullah s.a.v : Hayır, başına üç kere su dökmen yeterlidir. Sonra bedeninin tamamına su akıtırsın ve temizlenmiş olursun – veya işte temizlendin gitti – buyurdu. }

Müslim 330/58 Ebu Davud 251 Nesei 241 Tirmizi 105 İbni Mace 603

{ … Cubeyr b. Mutim r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v’in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler. Cemaatten biri : Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi. Bunu üzerine Resulullah s.a.v : Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım, buyurdu. }

Müslim 327/54

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v gusül abdestini şöyle aldı. Fercini yıkadı, sonra elini yere – veya duvara – sürtüp ovaladı. Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı. Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı. Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı. Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. 0 bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle yaptı ve ona dokunmadı. }

Buhari Ter : 376 – Müslim : 317/37-38 – Ebu Davud : 245 – Nesei : 1/137-200 – Tirmizi : 103 Humeydi : 316 – Abdurrezzak : 998 – İbni Huzeyme : 1/120 – Darimi : 1/191 Tayalisi : 1628  

13 – GUSLEDERKEN  PERDELENMEK 

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Nebi s.a.v’i perdeledim cünüplükten dolayı gusledip yıkandı. }

Buhari Ter : 257-259-260 – Müslim : 317/37- 38 – Ebu Davud 245 – Nesei 1/137-200 –  Tirmizi 103 Darimi 1/191 – Abdurrezzak 998 Humeydi 316  – Ahmed 6/329-330

14 – GUSÜL  YAPILACAK  SUYUN  MİKTARI 

{ … Sefine r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v bir sa’ su ile yıkanır ve bir müd su ile de abdest alırdı. }

Müslim 326/52 Tirmizi 56 İbni Mace 267 Ahmed 5/22

Bir Sa’, takriben dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir. Müdd ise, yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

15 – EŞLERİN  AYNI  KAPTAN  BERABERCE  YIKANMALARI 

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v bir kase ile yıkanıyordu. Ben ve Resulullah s.a.v bir kaptan yıkanıyor idik. }

Müslim 317/41 Buhari Ter : 382 Nesei 1/128-201 İbni Mace 376 İbni Huzeyme 238-239 Abdurrezzak 1034 Ahmed 6/37

16 – GUSÜL  ABDESTİ  İLE  NAMAZ  KILINACAĞI

 { … Aişe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v gusül abdesti aldıktan sonra – namaz kılmak için yeniden bir –  abdest almazdı. }

Tirmizi : 107 Ebu Davud : 250 Nesei : 252 İbni Mace : 579 Hakim : 1/153  

Gusül abdesti ile namaz kılmak için burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da ; Guslederken namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra gerek tepeden aşağı su dökünürken ve gerekse kurulanıp giyinirken avret mahalline dokunmamak gerekir. Çünkü arada engel olmadan erkek, zekerine kadın da fercine dokunursa abdestleri bozulur.

{ … İbni Amr r.a dan.Şöyle dedi : Resulullah s.a.v buyurdular ki : Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Herhangi bir kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın. }

İbni Carud : 19.n – Dare Kutni : 1/147 – Ahmed : 2 / 223 – Beyhaki : 1/132 – Albani S.Camiu’s Sağir : 2722.N

{ … Salim şöyle dedi : Babam Abdullah bin Ömer’i gusül ettikten sonra abdest aldığını görünce ona : Gusül abdest yerine geçmez mi ? dedim. O :

– Evet geçer, ama ben bazen zekerime dokunuyorum da onun için abdest alıyorum, dedi. }

                                                       Malik Muvatta : 1.c.105.S

17 – CÜNÜP  KİMSEYE  MUBAH  OLAN  ŞEYLER

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v cünüp olarak yemek veya uyumak isterse, namaz abdesti gibi abdest alırdı}

Müslim 305/22 Buhari Ter:390 Ebu Avane 1/277-278 Ebu Davud 224-222 Nesei 1/138-139 İbni Mace 584   İbni Huzeyme 213   Abdurrezzak 1073

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Resulullah s.a.v cünüp olarak bir şey yemek istediği zaman, sadece ellerini yıkar sonra yerdi. }

İbni Huzeyme : 1/218 – İbni Hibban : 2.c.1215 – Dare Kutni : 1/447- 448 

{ … Abdullah b. Ömer r.a dedi ki : Ömer r.a Resulullah s.a.v’e : Birimiz cünüp iken, uyuyabilir mi ? dedi. Resulullah s.a.v : Abdest alsın, isterse uyusun, isterse yesin, buyurdu. }

Buhari : 287-Ter:390 – Müslim : 306/23-24 – Tirmizi : 120 – İbni Mace : 585 – İbni Hibban : 2/1213 – İbni Huzeyme : 1/211 – Ahmed : 1/166 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a den Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Herhangi biriniz ehline geldiği ve sonra – tekrar ona – dönmek istediği vakit abdest alsın. }

Müslim 308/27 Ebu Avane 1/280 Ebu Davud 220 Nesei 1/142 Tirmizi 141 İbni Mace 587 İbni Huzeyme 219-220-221  Ahmed 3/28

18 – CÜNÜP DE  OLSA  MÜSLÜMAN  NECİS  DEĞİLDİR

{ …  Huzeyfe r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v ben cünüp olduğum halde bana karşı geldi. Musafaha yapmak için bana uzandı. Ben cünübüm dedim. Resulullah s.a.v : Müslüman necis olmaz, dedi. }

Müslim 372/116 Ebu Avane 1/275 Ebu Davud 230 Nesei 1/145 İbni Mace 535 İbni Huzeyme 1359  Ahmed 5/384- 402

{ … Ebu Hureyre r.a dan,o şöyle dedi : Ebu Hureyre cünüp iken Medine sokağının birinde kendisini Peygamber s.a.v karşılamıştı. – Ebu Hureyre diyorki – yanından savuşup gittim. Ebu Hureyre gidip yıkanıp geldi.Peygamber s.a.v ona : Sen nerede idin ya eba Hureyre ? diye sordu. Ebu Hureyre de : Cünüp idim teharetsiz olarak seninle oturmak istemedim,diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah resulü s.a.v : Subhanallah ! mü’min necis olmaz , buyurdular. }

                                    Buhari : 1.c.389.s – Müslim : 1.c.371.n

                      Tacuddin el Bayburdi                                            

Similar Posts