1 = Hiç kimsenin doğumu veya ölümü için ay ve güneş tutulmaz  :

“ … İbni Ömer r.a şöyle haber verdi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki :  Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümünden ve ne de doğumundan dolayı tutulmaz. Ancak onlar Allah’ın Ayetlerinden iki ayettir. Onları gördüğünüzde hemen namaza durun.”

Müslim : 914/28 – Buhari : 1042-Ter:1014 – Nesei : 1460 – Dare kutni : 2/65 : Hakim : 1/331 – Tabarani : 13090-M. Kebir – İbni Hibban : 2828 – Ahmed : 2/109 – Albani : 1644-S. Cami

2 = Ay ve güneş tutulmasıyla Allah kullarını korkutur  :

“ … Ebu Musa r.a şöyle dedi : Nebi s.a.v’in zamanında güneş tutuldu da kendisi korkarak kalktı ve şöyle buyurdu : Allah’ın gönderdiği bu ayetler hiç kimsenin ölümü ve hayatı için olmaz, fakat Allah onu kullarını korkutmak için gönder-mektedir. Güneş tutulması gibi bir şey gördüğünüz vakit Allah’tan korkarak istiğfar ve O’nu anmaya yönelin.”

İbni Hibban : 2836 – Buhari : 1059-Ter : 1033 –  Müslim : 912/24 – Ebu Avane : 2/367 – Nesei : 1502 – İbni Huzeyme : 1371 – Ebu Yağla : 7302 – Beğavi : 1051-el-Mesabih

3 = Ay ve güneş tutulduğunda insanları namaza toplama  :

“ … Abdullah b. Amr r.a dan şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulduğunda ; inne’s-sallate  – Şüphesiz ki namaz toplayıcıdır – diye nida edilmişti. ”

Buhari : 1045-Ter:1018 – İbni Huzeyme : 1375 – Beğavi : 1139

4 = Kusuf namazının keyfiyeti  :

“ … Aişe r.anha dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in zamanında güneş tutulmuştu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ;  “ es-salatu camıatun “ – namaz toplayıcıdır –  diye nida etmek üzere bir müezzin gönderdi. Bunun üzerine halk toplandı. Kendisi öne geçip dört rükü ve dört secdeli iki rekat namaz kıldırdı.”

Müslim : 901/4 – Buhari : 1066-Ter :1038-1039 – Nesei : 1464 – İbni Hibban : 2842 – Dare kutni : 2/62 – Beğavi : 1146 – Albani : 658-el-İrva

“ … Nebi’nin eşi Aişe r.anha şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken güneş tutuldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktı. İnsanlar onun arkasında saf oldular. Rasulullah tekbir aldı ve uzun bir kıraatle  – Kur’an – okudu. Sonra tekbir aldı uzun bir rükü ile rükü etti. Sonra : “ Semi allahu ilmen hamideh “ dedi doğruldu. Secde etmedi ve uzun bir kıraatle  – Kur’an – okudu. Bu ikinci kıraati birincisinden daha kısa idi. Sonra tekbir aldı ve uzun bir rükü ile rükü etti. Bu ikinci rüku birincisinden daha kısa idi. Sonra : “ Semi allahu limen hamideh  Rabbena ve leke’l hamd “ dedi. Sonra secde etti. Bu secdeden sonra son  – ikinci – rekatte aynı şeyleri birinci rekatteki gibi söyledi. Böylece Rasulullah – ilk rekatte – dört secde ile dört rükuu kemale erdirdi. Namazdan çıkmadan önce güneş açıldı. Sonra  – hutbe irad etmek için – ayağa kalktı, Allah’a layık olduğu şekilde senada bulundu. Sonra şöyle buyurdu : Güneş ve ay Allah’ın ayetlerinden iki ayettir. Onlar hiç kimsenin ölümü ve hayatı için tutulmazlar. Siz onları gördüğünüz zaman hemen namaza koşun……”

Buhari : 1046-Ter:1019 – Müslim : 901/3 – Ebu Avane : 2/374 – Ebu Davud : 1180 – Nesei : 1464 – Tirmizi : 561 – İbni Mace : 1263 – Dare kutni : 2/63 – Humeydi : 180 – Beyhaki : 3/340 – İbni Huzeyrne : 2/314 – İbni Hibban : 2842 – İbnu’I-Carud : 249 – Ahmed : 6/87

5 = Kusuf namazında ki kıraat cehri’dir :

“ … Aişe r.anha dan şöyle dedi : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kusuf namazında kıraati cehri yaptı.”

İbni Hibban : 2849 – Buhari : 1066-Ter:l038 – Müslim : 901/5 –  Ebu Davud : 1188 – Nesei : 1493 – Tirmizi : 563 – Dare kutni : 2/63 – İbni Huzeyme : 1379 – Beğavi : 1146

6 = Kusuf namazının rükü ve secde adedi  :

“ … İbni Abbas r.a şöyle dedi : Rasulullah sallailahu aleyhi ve sellem güneşin tutulduğu gün dört rükü dört secde ederek iki rekat namaz kıldırdı.”

İbni Hibban : 2831 – Müslim : 901/5 – Ebu Davud : 1181 – Nesei : 1468 – Tabarani : 10645- M. Kebir – Dare kutni : 2/63 – Ahmed : 1/216

 “ … Aişe r.anha dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in zamanında güneş tutulmuştu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem ;  “ es-salatu camıatun “ – namaz toplayıcıdır –  diye nida etmek üzere bir müezzin gönderdi. Bunun üzerine halk toplandı. Kendisi öne geçip dört rükü ve dört secdeli iki rekat namaz kıldırdı.”

Müslim : 901/4 – Buhari : 1066-Ter:1038-1039 – Nesei : 1464 – İbni Hibban : 2842 – Dare kutni : 2/62 – Beğavi : 1146 – Albani : 658-el-İrva

7 = Kusuf namazında imamın hutbe okuması  :

“ … Aişe r.a dan şöyle dedi : Rasulullah zamanında güneş tutuldu. Rasulullah insanlara namaz kıldırdı Akabinde insanlara hutbe irad ederek Allah’a hamd ve sena etti………”

Malik : 1/186 – Buhari : 1044 -Ter:1016 – Müslim : 901/1 – Nesei : 1473 – İbni Huzeyme : 1191 – İbni Hibban : 2845 – İbnu’l-Carud : 250 – Beğavi : 1142 – Beyhaki : 3/338 – Ahmed : 25367

8 = Kusuf’da dua etme, tekbir getirme, sadaka verme :

“ … Aişe r.anha şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Rasulullah insanlara namaz kıldırdı Sonra : “ Şüphesiz ki güneş ve ay Allah’ın ayetlerinden iki Ayet tir. Onlar hiç kimsenin ne ölümünden ve ne de doğumundan dolayı tutulmazlar. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman Allah’a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin……. “ buyurdu.

Müslim : 901/4 – Buhari : 1066 –Ter :1038 – Albani : 658-el-İrva

9 = Kusuf namazına erkeklerle beraber kadınlar da iştirak edebilir

“ … Esma b. Ebi Bekr r.a şöyle dedi : Güneş tutulduğu zaman ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in eşi Aişe’nin yanına geldim. Gördüm ki, insanlar hep ayaktalar namaz kılıyorlar. Aişe de ayakta namaz kılıyor, insanlara ne oluyor ? dedim. O eliyle semaya doğru işaret etti ve “ Subhanallah “ dedi. Ben : Bu bir Ayet mi ? dedim. Aişe evet diye işaret etti. Esma r.anha dedi ki :  Bunun  üzerine  ben de namaza durdum.  – Kıraatin uzunluğu sebebiyle – üzerime baygınlık geldi de başımın üstüne su dökmeye başladım…….”

Buhari : 1053 -Ter.1029 – Müslim : 905/11 – Malik : 1/188 – Ebu Avane : 2/368 – Beğavi : 1137 – Ahmed : 26991
 

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts