Ey Müslüman … ! şunu  asla unutma ki ; insana fayda sağlayacak ilim, ancak Allah rızası için öğrenilen ve kendisiyle amel edilen ilimdir… Dolayısiyle şuurlu ve basiretli bir Müslüman ilmi sadece ve sadece bunun için öğrenmelidir…

Onu, bir çok zavallının yaptığı gibi ne cedelleşmek için … ne başkalarına üstünlük taslamak için … Ne övünmek için …  ve ne de … oturup kalktığı meclislerin teveccühünü kazanmak için öğrenmemelidir… Kim böyle yaparsa ona ateş vardır.

        Çünkü örnek ve önderimiz olan Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : 

  عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ” من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اللّه [ عزّوجلّ ] لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ” يعني ريحها.   

{ … Ebu Hureyre r.a dan. O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kim kendisi ile Allah’ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi, dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz. }

Ebu Davud  : 4.c.3664.n – İbni Mace  : 1.c.252.n

“ … Peygamberimiz s.a.v yine şöyle buyurur : Bu ümmete uzun bir ömür, ülkelerde güç ve iktidar, din hususunda zafer ve yükseklik müjdesini ver. Her kim onlardan ahirete ait olan bir ameli dünya için işleyecek olursa, o kimseye ahirette – o amelinden dolayı – herhangi bir pay yoktur.”

Bu hadisi Ahmed ve oğlu ” Müsned ” in zevaidinde : 5/134, İbn Hibban Sahih’inde Mevarid ve Hakim : 4/311’de ” senedi sahihtir” diyerek rivayet etmiş, Zehebi de bu hususta ona muvafakat etmişlerdir. el-Münziri de : I/31 böyle olduğunu kabul etmiştir.

{ … Cabir İbni Abdullah r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ona ateş vardır. }

                                                                                 İbni Mace  : 1.c.254.n

{ … Ka’b İbni Malik r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için  talebederse, Allah onu ateşe sokar. }

                                                                                    Tirmizi : 4.c.2792.n 

{ … Allah Rasulü s.a.v yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu  : Kıyamet gününde aleyhinde hüküm olunacak insanlardan biri de şudur : “ … ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur’an okumuş olan kimsedir. O da Allah’ın huzuruna getirilir. Allah c.c ona kendisine verdiği nimetleri anlatır. Bu kimse de nimetleri tanıyıp itiraf eder. Allah c.c ona : Bunca nimetlere karşı sen ne yaptın ? diye sorar. O kul : – İlim öğrendim, onu başkalarına da öğrettim ve senin rızan için Kur’an okudum der. Allah’u Azze ve Celle ona : Sen yalan söyledin ! Bilakis sana Alim desinler diye bu ilmi öğrendin. Ne güzel Kur’an okuyor desinler diye Kur’an okudun ve bunlar da sana söylendi, ( artık ne istiyorsun ). Ve Allah c.c emir verir de o kul yüzünün üstüne sürüklenerek cehenneme atılır…… “

Müslim : 6.c.1905.n

Zikredilen bu deliller, ilmin sadece ve sadece Allah’a kulluk etmek için öğrenileceğini ve bu gayeden başka bir amaçla taleb edilen ilmin ise, insanın başına bela olacağını açıkça anlatan delillerdir.

Çünkü şeriatın tek amacı, Allah’a kulluğu temin etmektir… Dolayısiyle kul şer’i ilimleri  sadece Allah’u Teala’ya kulluk için öğrenmelidir …

               Rabbim bizlere hayırlı ilimler nasibeylesin. 

                                       Amin.

                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts