Ey inandığını söyleyen Müslüman … ! Unutmaki her iddia, isbatı neticesinde geçerlilik kazanır… Yani kuru kuruya dillerde dolaşan sözlerle idialar asla isbat edilmiş olamaz. Allah’tan korkma iddiası da aynen böyledir… Onu da isbat etmediğin sürece, bu iddianda yalancısın demektir.

Değerli kardeşim … ! Allah’tan korktuğumuzu isbat etmenin birçok vesileleri ve yolları vardır. Bu vesilelerden bir tanesi de : Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde insanların kınamalarına, tehditlerine aldırış etmeden, onlardan korkmadan hakkı haykırmaktır…

Allah’u Azze ve Celle kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : 

{ …… Onlar Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş ve alim olandır. }  Maide : 54.Ay. 

        İbni Kesir r.h, bu Ayet’i Celile’nin tefsirinde şu hadisi şerifleri zikretmektedir :

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Dikkat edin ! sakın insanların korkusu, sizden birinizin gördüğü veya şahid olduğu hakkı anlatmasına mani olmasın. Çünkü hakkı söylemek veya önemli bir şeyi hatırlatmak ne kişinin rızkına mani olur ve ne de ecelini yaklaştırır. }

Ahmed : 3 / 19. 10759.n – İbni Kesir : 5.c.2386.s

{ … Ebu Zerr r.a dan. O şöyle dedi : Benim dostum Allah Rasulü s.a.v bana yedi şeyi emretti : – bunlardan iki tanesi şudur – “ … Acı da olsa hakkı söylememi ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmememi …… ” }

İbni Kesir : 5.c.2386.s

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Allah için sizden biriniz bir şeyi görüp de kendi nefsini hakir ve hor kılarak söylenmesi gereken bir sözü söylememezlik etmesin. Çünkü ona kıyamet gününde şöyle ve şöyle demekten seni alıkoyan neydi ? denir. O kimse, “ insanların korkusudur “ deyince Allah’u Teala ; benden korkmana daha çok layık değil miydim, der.}

İbni Kesir : 5.c.2386.s

Zikri geçen Ayet ve Hadislerde de ifade edildiği gibi, Allah’tan hakkıyla korkan bir kimse – hiçbir kınayıcının kınamasına ve korkusuna aldırış etmeden – hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyen ve insanlara o büyük günü hatırlatan kimsedir.

Rabbim cümlemizi kendisinden hakkıyla korkan şuurlu ve basiretli kullarından olmamızı nasibeylesin. 

                                           Amin

                                                                    Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts