Ey inandığını söyleyenler … ! şunu asla unutmayınız ki kuru kuruya bir takım sözlerle ve temennilerle Müslüman olunmaz… Ve hele hele bir takım cahil kimselerin sadece ve sacede la ilahe illallah sözünü telafuz ederek kurtulacaklarına inanmaları, şeytanın kendilerini kandırmaktan başka bir oyun değildir…

İnsanoğlu,“ la ilahe illallah ” sözüyle yaradanının varlığına, birliğine ve O’nun İlahlığına şehadet ettikten sonra, muhakkakki Rabbinin önünde boyun eğme ve O’na itaat etme mecburiyeti vardır… Taki kullanmış olduğu “ la ilahe illallah ” sözünün gerçek manası yerini bulmuş olsun…

Allah’u Azze ve Celle :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ      

“ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ”  Zariyat : 56.Ay 

Ayet’inde olsun,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً     

“ 0 hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı ….”  Mülk : 2.Ay 

Ayet’inde olsun, ferman buyurduğu gibi ; İnsanlara verilen bu hayat sermayesi O’nun önünde eğilmek, O’na itaat ve ibadet etmek içindir… Değilse – Hasseten zamanımızda olduğu gibi – İslami bir çok meseleden haberdar olunduğu halde kuru kuruya la ilahe illallah  sözünü telafuz ederek hiç bir amel işlemeyen bir insan,  Müslüman olamayacağı gibi, sadece dili ile söylemiş olduğu bu sözün de kendisine bir faidesi olmayacaktır…

Kulun, “ la ilahe illallah ” şehadetinden sonra Rabbine takdim ecedeği en azim ibadeti ise Namazıdır… Uyku, unutma ve ay hali hariç kim bu ibadeti bilerek terk ederse, şüphesiz ki İslamdan çıkıp şirk ve küfre düşmüş olur…

Bu konudaki Ayet ve hadisleri te’vil ederek ; efenim buradaki şirk, küçük şirktir, insanı dinden çıkarmaz … Veya, bu Ayet ve hadislerde bahsedilen küfür, insanı dinden çıkarmayan küfürdür… Veya da, tamam Namazı terk etmek küfürdür, ama buradaki küfür, Namazın farziyetini inkar ederek kılmamakla meydana gelen küfürdür, demeye kimsenin hakkı olmadığı gibi, bu  konuda da bir tane delil getiremezler…

Kaldı ki islama ait olan herhangi bir şeyi inkar etmek zaten küfürdür… Ama Namazla ilgili anlatılan küfür ve şirk, inkardan dolayı değil, bile bile bu ibadeti yerine getirmemekten dolayı şirk ve küfürdür…

NAMAZI  TERKTEN  DOĞAN  ŞİRK, İNSANI  DİNDEN  ÇIKARAN  ŞİRK’TİR 

Değerli kardeşlerim … ! Rabbimiz gerek kendi kitabında ve gerekse Nebisi Muhammed s.a.v sünneti seniyyesinde bu ibadetin öneminden sık sık bahsetmiş ve onu bile bile terk edenlerin nefislerini Allah’a ortak koşarak müşrik olacaklarını haber vermiştir.

         Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ Hep Allah’a dönüp itaat edin, O’ndan korkun ve namazınızı kılında müşriklerden olmayın ”  Rum : 31.Ay.

Bu Ayet’i celilenin açık ve net ifadesinin yanında Allah Rasulü s.a.v de bir çok hadisi şeriflerinde Namaz kılmayanın Allah şirk koşacağını ve bu ibadeti bilinçli bir şekilde terk ettiğinden dolayı da müşrik olacağından bahsetmektedir.

 عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال  : ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك .

{ … Enes İbn Malik r.a’dan şöyle dedi : Nebiyyi s.a.v buyurduki : Kişi ile şirk arasında Namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. }

 İbni Mace : 3.c.1080.n … el Albani sahih der 

{ … Ebu Süfyan’dan,dedi ki : Ben Cabir’den duydum şöyle diyordu : Ben Nebiyyu s,a.v’den işittim şöyle bururuyordu : Şüphesizki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece Namaz’dır. }

 Müslim : 1.c.82.n – Ebu Davud : 5.c.4678.n

Zikredilen bu Ayeti kerime ve hadisi şeriflerdeki şirk, birilerinin zannettiği gibi küçük şirk falan değil, bilakis insanı İslam milletinden çıkaran büyük şirk’tir… Bunun en güzel izahını ve isbatını yapan deliller şu hadisi şeriflerdir :

ما  أخاف   عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان  أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

{ … Mahmud İbnu Lebid r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu : ” Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir “.  Sahabeler dediler ki :” küçük  şirk nedir yâ  Rasûlallah ? ” AllahRasulü s.a.v’de cevaben ” küçük şirk riyadır “ buyurdular… }

                                                                                                       Ahmed : 5 / 428. 23119.n

{ … Şeddat bin Evs r.a’dan. O şöyle dedi : Bizler Allah Rasulü s.a.v zamanında riya’yı küçük şirk sayardık. } 

Heysemi Mecmau’z Zevaid : 10/222 –  Bezzar Müsned :  3565.N – Taberani Mu’cemu’l Kebir : 7160 – Mu’cemu’l Evsat : 198.n

، عَنْ أَبِي سَعيِد ٍ؛ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَذَكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ. فَقَالَ :   أَلاَّ أُخْبِرُكُمْ بَمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال ِ؟   قَالَ ، قُلْنَ : بَلَى. فَقَالَ  الشِّرْكُ الْخَفِيُّ : أَنْ يَقُومُ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ .

{ … Ebu Said el-Hudri r.a’dan, şöyle dedi : Bir gün bizler kendi aramızda mesihu’d-deccal‘dan konuşurken Allah Rasulü s.a.v çıka geldi. – Bize hitaben – şöyle buyurdular : ” Benim yanımda sizin için mesihu’d-deccal’dan daha korkulu bir şeyi size haber vereyim mi ? ” Bizde ” Evet yâ Rasulallah haber verin ” dedik. O ” gizli şirk “ tir buyurdular. Kişi Namaz kılmaya kalkar da birisinin kendisine baktığını anlayınca namazını güzelleştirir ” dedi. }

  İbni Mace : 10.c.4204.n – Beyhaki : 2/291 

Bu delillerden de anlaşıldığı gibi şirk, iki kısma ayrılır. Şirku’l ekber ve şirku’l asğar. Yani insanı dinden çıkaran büyük şirk ile çıkarmayan küçük şirk…

Zikri geçen bu hadisi şeriflerde anlatıldığı gibi riya dediğimiz küçük şirk, insanı dinden çıkarmaz… İnsanı dinden çıkaracak olan şirk büyük şirktir…

Şimdi burada eğer konuya dikkat edilirse, Namaz kılındığı halde bu ibadet içerisindeki riyakarlık – yani gösteriş –  küçük şirk olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu ibadeti toptan terk etmek herhalde ortanca şirk olmaz. – ki, böyle bir şey zaten yoktur – Bu, büyük şirk’tir… Yani insanı dinden çıkaran şirk… Binaenaleyh, bu hususta öne sürülen ; “ Namazı terk etmekten dolayı doğan şirk, küçük şirk’tir “ sözü batıl bir sözdür…

NAMAZI  TERKTEN  DOĞAN  KÜFÜR, İNSANI  DİNDEN  ÇIKARAN  KÜFÜR’DÜR 

Bununla beraber yine zikredeceyimiz deliller bize, Namazı terk etmekten dolayı meydana gelen küfrün, küçük küfür değil, bilakis insanı İslam milletinden çıkaran büyük küfür olduğunu anlatmaktadır…

{ … Bureyde r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bururduki : Bizlerle onların arasındaki ahd Namaz’dır. kim bu Namazı terk ederse  kafir olur. }

Tirmizi : 4.c.2756.n – Nesai : 1.c.462.n – İbni Mace : 3.c.1079.n  

{ … Enes İbn Malik r.a’dan. Şöyle dedi : Nebiyyu s.a.v şöyle dedi : Her kim ki kasden Namazı terkederse açıkca küfre düşmüştür. }

Heysemi Mecmau’z Zevaid : 1/295 –  Taberani Mu’cemu’l Evsat :

{ … İbnu Mes’ud r.a’dan, ” Kim Namazı  terkederse kâfir  olur ” dedi. }

Taberani Mu’cemu’l Kebir : 8939 – Acurri Şeria : 133 de sahih olarak rivayet etmişlerdir.

{ … Câbir İbnu Abdillah r.a’dan :  ” Namaz kılmayan kâfir’dir ” dedi. }

İbn’u Abdil Berr Temhid : 4/225

” .. İbnu Abbas r.a’dan, şöyle dedi :  Her kim ki Namaz’ı terk ederse kâfir olmuştur “

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 939 – İbn’u Abdil Berr Temhid : 4/225

{ … Ali İbnu Ebi Talib r.a’dan, şöyle dedi : Her kim ki Namaz’ı kılmazsa o kâfirdir. }

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 933 – Acurri Şeria : 135 – İbni Ebi Şeybe Musannef : 10485 – Şuabu’l İman : 41

{ … Ebû Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in Ashabı Namaz’dan başka hiç bir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. }

Hakim Müstedrek : 1/7 – Tirmizi : 4.c.2757.n – İbni Ebi Şeybe Musannef : 10495 –  el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1/130

{ … Mücahid İbnu Cebr r.a’dan, O da Câbir İbnu Abdullah r.a’dan, Allah Rasulüne arkadaşlık yapmış birisidir. Kendisine dedim ki : Allah Rasulü s.a.v’in zamanında, sizce amellerden, küfür ile iman’ın arasını ayıran ne idi ? .. O da :  ” Namaz ” diye cevab verdi. }

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 892 – Hibetullah et Taberi Usulu’s Sünne : 1538

Bu ve emsali delillerden açıkça anlaşıldığı gibi, Namazı kasden terk eden kimse kafir olur… Hatta son zikredilen iki rivayetin mesajından da anlaşıldığı gibi, bu konuda sahabenin icması vardır… Yani onların hepsi de Namazı terk etmenin küfür olduğuna inanıyorlardı…

Ama ne yazık ki bu kadar delillerin karşısında, hala bir takım akli izahlar ve te’viller ileri sürerek, efenim buradaki kasdedilen küfür, büyük küfür değil, küçük küfürdür… Veya da buradaki küfür, nankörlük manasınadır şeklinde itirazlar söz konusu olmaktadır …   

Halbu ki bu hususta gerçekten de büyük bir yanlışlığa düşülmektedirler… Nedeni ise ; Allah Rasulü s.a.v’in ve onun ashabının şu sözlerine ters olduğundandır … Buyurun bunları beraberce okuyalım :

{ … İbn Ömer r.a’ dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Namazı olmayanın dini yoktur… }

Taberani Mu’cemu’s Sağir : 1.c.60.n

{ … Ömer İbnu’l Hattab r.a’dan,şöyle dedi : Adamın biri gelerek Rasulullah s.a.v’e şöyle dedi : Ya Rasulallah, Allah katında İslam’da en efdal olan nedir, söylermisin ? .. Rasulullah s.a.v Namaz kılmaktır, dedi. Zira Namazı terkedenin dini yoktur. }

Beyhaki Şuabu’l İman – El Kenz : 21618.n

{ … Ubadet İbnu Samit r.a’dan.şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bize şöyle tavsiyede bulundu : Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Namazı’da bilerek terketmeyin. Her kim ki kasden Namazı terkederse İslam milletinden çıkmıştır. }

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 920 – Hibetullah et Taberi Usulu’s Sünne : 1523

Görüldüğü gibi, Namazı terk edenin düştüğü küfür, küçük küfür değil, bilakis insanı İslam milletinden çıkaran büyük küfürdür…

Ama maalesef bu kadar delillerin karşısında – az önce de dediğimiz gibi – bir takım akli izahlarla Namazı bilerek terketmenin şirk ve küfür olmadığını isbat için çırpınmalar ve bu konudaki hadisleri te’vil ederek onlara kastedilmeyen manalar yüklemeye çalışmışlardır… Ve böylece bu azim ibadetin insanlar üzerindeki sorumluluğunu adeta sulandırılmışlardır…

Hatta konu hakkındaki verilen bu yanlış fetvalardan dolayı, bu azim ibadeti rahatlıkla terk edenlerin sayısı bir hayli çoğalmıştır …   Nedeni ise … ?

Aynen sair ibadetlerde olduğu gibi ;  nasıl ki yapılmadığında Allah’ın bağışlama ümidi var ise, bunda da aynı ümit taşınmakta, dolayısıyle : “ nasıl olsa bu ibadeti terk etmekle kafir veya müşrik olmuyoruz, Allah bunu da affeder “ mantığı ile hareket edilmektedir…

Halbuki, biraz önceki delillerin de açık ifadelerinden anlaşıldığı gibi, burada bahsi edilen şirk ve küfür, Allah’u Azze ve Celle’nin kesinlikle affetmeyeceği şirk ve küfürdür…

Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor :

“ Muhakkakki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz.Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir dalalete düşmüş olur. ”   Nisa 116.Ay 

“ Şüphesiz ki, kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona Cenneti haram kılmıştır. Ve barınacağı yerde cehennemdir. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur ”  Maide : 72.Ay

Değerli Müslümanlar … ! Namazı terk etmekten dolayı düşülen küfrün, insanı dinden çıkaran küfür olduğunu isbat eden delillerden bir tanesi de, zikredeceğimiz şu hadisi şeriftir…

{ … Abdullah İbnu Amr, İbn’l-As r.a’dan o da Rasûlullah s.a.v’den, naklederek şöyle dedi : Bir gün Rasûlullah s.a.v Namaz’dan konuştu. Dedi ki : ” Her kim şu beş vakit Namazı muhafaza ederse, namazı, kıyamet gününde ona nur, burhan ve nacat olur. Her kim ki de ; beş vakit Namazı muhafaza etmezse kıyamet gününde ona ne burhan ne nur ve ne de necat olur. ” Kıyamet gününde de Karun’la, Haman’la, Firavn’la ve Ubeyy ibnu Halefle beraberdir ” }

Ahmed : 2/169 – Darimi : 2/301 – İbni Hibban : 1448 – Acurri Şeria : 135

İbnu Kayyım r.h ” kitabu’s-salat ” isimli eserinde bu Hadis’i Şerifi naklettikten sonra şöyle diyor : Namazı  terk edenin hasseten bu dört kişi ile beraber olacaklarının zikredilmesinin sebebi şudur ki, bu dört kişi küfür önderleridir. Burada bedi’i bir işaret vardır. Zira namazı terk eden, malının, mülkünün, riyasetinin veya ticaretinin meşkuliyyeti ile terk eder. Her kim ki, malının meşkuliyetiyle namazı terk ederse, ” Karun’la ” beraberdir. Mülkünün meşkuliyeti sebebiyle terk eden de ” Firavn’la” heraberdir. Riyasetinin sebebiyle terk eden ise ” Haman’la ” beraberdir. Ticaretinin meşkuliyeti sebebiyle terk eden de ” Ubeyy ibnu Halefle ” beraberdir. 

İşte bu hadisi şerif ve İbni Kayyım’ın güzel izahı bizlere, Namazı terkten dolayı düşülen şirk ve küfrün, büyük şirk ve küfür olduğunu açıklamaktadır. Çünkü burada Namazı terk edenlerin, küfür önderleri ile beraber haşredilecekleri anlatılmaktadır…

Aslında bu ve bununla ilgili delilleri çoğaltmak mümkündür… Bütün bu delillerde anlatıldığı gibi, Namazın bilinçli bir şekilde terki şirk ve küfürdür… Ve bu şirk ve küfür de, insanı İslam milletinden çıkaran şirk ve küfürdür …

Aklı başında olan basiretli bir Müslüman, – elinde sağlıklı bir delil olmadan – ne bu konuyu sulandırmaya hakkı vardır ve ne de Meseleyi sağa sola çekerek, Namaz kılmayanların avukatlığını yapmaya hakkı vardır.

Ayrıyeten bu delillere dikkat eden bir Müslüman, hadislerde zikredilen şirk ve küfrün, Namazın farzıyetini inkar etmekten dolayı meydana gelen şirk ve küfür olduğunu değil, bilakis bu ibadeti bilerek terk etmekten dolayı meydana gelen şirk ve küfür olduğunu anlayacaktır… Çünkü delillerin hiç birisinde böyle bir kayıt yoktur…

Kaldı ki bırakın Namazın inkarını, islama ait en küçük bir mesele dahi inkar edilse, insan zaten din’den imandan çıkar…

Bu konuda insaflı davranılması gereken tek şey, islamın bize tarif ettiği ve anlattığı şeyleri insanlara anlatmaktır…  O da : konuyla ilgili insanların cahil oluşlarından dolayı, onları hemen şirk ve küfre nisbet etmemektir… Yani her Namaz kılmayan kimseyi kafir veya müşrik ilan etmemektir… 

Bizim burada anlatmaya çalıştığımız husus, islamın hükmüdür, insanların hükmü değildir… Çünkü bilinen bir kuraldır ki ; İslam’da meselelerin hükmü ile insanların hükmü farklıdır…

Dolayısıyla birilerinin zannettiği gibi bizler burada Namaz kılmayan her insanın kafir veya müşrikliğinden bahsetmiyoruz… Biz burada, meselenin öneminden ve islamın konuyla ilgili hükmünden bahsediyoruz… Ve özellikle de Tekfirci bir zihniyete sahip olmaktan da Allah’a sığınırız…

Umuyoruz ki bu paylaşımımızdan sonra, konuyu yanlış bildikleri için Namazlarını kılmayanlar veya bu konuda tenbel davrananlar, okudukları  delillerden sonra inşaAllah Namazlarına başlarlar…

Rabbim bizleri gereği gibi kendisine kulluk eden kullarından eylesin …

                                                                 Amin

                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts