Değerli hanımlar … ! Unutmayalım ki İslamın birçok konuda  sizlere özel ve güzel nasihatleri vardır… Ve şüphesizki bu nasihatler sizin, hem dünya hem de ahiretiniz için hayrınıza olan şeylerdir.

Bunlardan bir tanesi de : Evinizden dışarıya çıkarken güzel kokular sürerek sokağa çıkmamanız konusundaki nasihatıdır.

İslam, seddu’z zerai – yani kötülüklere engel olma ve onlara set çekme – kabilinden olan bu kaidesiyle, kadının evinin dışına çıkarken erkeklerin nazar-ı dikkatlerini celbetmemek için güzel koku sürünmelerini yasaklamıştır.

{ … Ebu Musa el-Eş’ari r.a Rasulullah s.a.v’den şöyle naklediyor : “ Her göz zinacıdır. Kadın güzel koku sürünüp bir topluluğun yanından geçerse işte o da böyle böyledir ” yani zina etmiş gibidir. }

Ahmed : 4/398

{ … Zeyneb es-Sakafi r.a da, Rasulullah s.a.v’in :  “ Siz kadınlardan kim camiye çıkarsa sakın güzel koku sürmesin ” buyurduğunu nakletti. }

Müslim : 4/163 – Nesai : 8/133.

{ … Ebu Hureyre r.a.da, Rasulullah s.a.v’in : “ Hangi kadın üstüne buhur sürerse ; bizimle birlikte yatsı namazına gelmesin ”  buyurduğunu rivayet etmiştir. }

Müslim : 4/163 – Ebu Davud : 4175.N

{ … Ebû Raham’ın azatlı kölesi Ubeyd şöyle rivâyet etmiştir : Ebû Hureyre r.a koku sürünmüş olarak mescide doğru giden bir kadınla karşılaşır. Ona şöyle der : Ey el-Cebbâr’ın câriye kulu, böyle nereye gidiyorsun ?. O da : “ Mescide ! ” der. Ebû Hureyre : “ Bunun için mi koku süründün ? ” Kadın : “ Evet ! ” der. O da der ki : “ Ben Peygamber s.a.v’in :  “ Eğer herhangi bir kadın koku sürünür de mescide böyle giderse, Allah Teâlâ, gusül abdesti alana kadar o kadının namazını kabul etmeyecektir ” dediğini duydum. }

Ebû Dâvûd : Teraccul : 7 – İbn Mâce : Fiten : 19

{ … İbn Huzeyme’nin rivâyeti ise şöyledir : Ebû Hureyre’nin yanından, kendisinden parfüm kokusu yayılan bir kadın geçti. Dedi ki : el-Cebbâr’ın câriyesi, nereye ? ” Kadın dedi ki : “ Mescide.” “ Parfüm mü süründün ? ” “ Evet.” Dedi. – Bunun üzerine Ebû Hureyre şöyle dedi – : “ Dön ve guslet. Zira ben, Resulullah s.a.v’in şöyle dediğini işittim : Allah, kendisinden koku – parfüm – yayılır bir hâlde mescide giden hiçbir kadının namazını, geri dönüp gusledinceye kadar kabul etmez.” }

İbn Huzeyme : 1682. n

İşte bu hadisler, kadının koku sürünerek dışarı çıkmasını yasaklayan hadislerdir… Zira bu fiiliyle ondan güzel koku yayılacaktır… Bu ise, erkeklerin ona yönelip bakmasına, ondan hazlanmasına ve ona meyletmesine sebep olacaktır.

Değerli bacım … ! unutmaki hoş koku, şehevi duyguları kamçılayan çok etkili  bir vesiledir… Bu yasak şu ilahi kelamın şumulü dahilindedir ;

“ … Kapalı olan süs  güzelliğinizi bilsinler diye ayaklarınızı yere vurmayın … “

Çünkü bu Ayet, kadın için erkeği uyaracak ve kendisiyle meşgul edecek olan her türlü davranış, eylem ve görüntüyü yasaklamaktadır…

Bununla beraber yine bu konuda hanımların dikkat edeceği husulardan birisi de, sadece parfüm, deodorant vs gibi şeyler değil, ciltleri için sürünecekleri krem vesaire şeylere de dikkat etmeleri gerekir… Çünkü bunlardan da güzel kokular yayılmaktadır…

“ … Rasulullah s.a.v bir sözünde şöyle buyururlar : “ ……  Dikkat edin erkeklerin kokusu rengi olmayan ve kokusu olay şeylerdir. Kadınların kokusu ise rengi olan fakat kokusu olmayan şeylerdir…… “

Ravi Said dedi ki : ” Zannediyorum ki Katade şöyle dedi : Burada geçen ” kadınların kokusu ” sözünden maksad, kadınların dışarı çıktıklarında kullanacakları kokudur. Değilse kadın evinde eşiyle beraberken istediği kokuyu sürünebilir. “

Ebu Davud : 4.c.4048.n

Hulasa bu kısa yazımızda kadının koku sürünmesinin mutlak anlamda haram olduğunu değil, onu sürünerek sokağa çıkmasının haramlığını anlattık…

Güzel koku erkeğe olduğu gibi kadına da helaldir. Ama – delillerde de ifade edildiği gibi – hanımlar bunu evlerinde kullanmalılar, sürünerek dışarıya çıkamazlar… Bununla beraber son anlatılan hadis te ise, hanımların dışarıya çıkarlarken ciltleri için sürünecekleri krem veya vesaire şeylerin kokulu olmamasına dikkat çekilmiştir…

Rabbim bütün müslüman hanım kardeşlerimi bu anlamda şuurlu hareket eden kimselerden eylesin.

                                               Amin

                                             Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts