Değerli kardeşlerim … ! inanın haricileri tanıdıktan sonra, Allah Rasulü s.a.v’in onlar için köpek ifadesini kullanma sebebini daha güzel anlar oldum … Çünkü gerçekten de aynen köpekler gibi adeta pusuya yatmış öyle bekliyorlar … Birileri ağzını açsa da nasihat etmek istese, hemen ona saldırıyor ve hemen o kimseyi ısırmaya çalışıyorlar…

İnanın – gerek sanal ortamda gerek real ortamda – ben bunlardan daha zalim, daha acımasız, daha ahlaksız, daha edepsiz, daha cahil, daha saldırgan ve daha ahzı bozuk kimse tanımadım … 

Basiretli müvahhidler tebliğ için çırpınırlar, ama bunlar tekfir için çırpınır dururlar… Ehl’i sünnet cehaleti mazeret kabul edip cahillere nasihat ederler, ama bunlar cehalet mazaret değildir der önüne geleni kafir veya müşrik ilan ederler…

“ … Doğru sözlüAllah Rasulü s.a.v şöyle buyurur : Hariciler, cehennemin köpekleridirler. “

Ahmed : 4 /355 – el Albani Sahihu’l Cami’ : 3347.n  ….. “ SAHİH “ der.

“ … Haricilerden bir fırka olan Ezarika’nın kafaları kesilip Dimeşke asıldığında Ebu Umame r.a geldi ve dedi ki : “ Cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleri … !  Bunlar var ya bunlar,  semanın altında öldürülenlerin en şerlileridirler. Semanın altında öldürenlerin en hayırlıları da bu haricileri öldüren şahıslardır ”. Bunun üzerine Ebu Umame’ye : “ Bunlar cehennemin köpekleridir “  sözü senin mi, yoksa bu sözü Rasulullah’tan mı işittin ? ” dediler. Ebu Umame’de : “ Bu sözü bilakis Rasulullah’tan bir degil, iki değil, üç değil birçok defa işittim ” dedi. “

Ahmed Müsned : 

Meşhur islam alimlerinden el-Münavi ” Feydul Kadir “ adlı kitabında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in Hariciler hakkında zikredilen “ onlar cehennem köpekleridir “  hadisini izah ederken şöyle demiştir :

”… Köpeklerin havladığı gibi Hariciler de cehennemde havlayacaklar, yani köpeğin diğer hayvanlara nisbetde en aşağı hayvan olduğu gibi, onlar da Cehennem ehlinin en aşağılık varlıklarıdırlar ”

Çünkü ;

“ Mümin merhametlidir, bağışlanma ve rahmet diliyor, ama fitnekar Harici – ve tekfirciler – ise Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiştir, tecavüzkardır, başkalarına hücum eder ve bu da köpeklerin özelliğidir. Hariciler, Allah’ın kullarına tecavüz etdiklerine ve onlara düşman gibi bakdıkları için cehenneme dahil oldular. Yaptıkları amelleri ile köpeğe benziyorlar…. ”

Münavi Feyzu’l Kadir : 1080 – 4148.n

                                                                       Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts