SORU … : Hocam imama ruku’da yetiştiğim zaman o rekatım sayılır mı ? …  Bazı arkadaşlar Fatihasız namaz olmaz hadisinden dolayı bunun sayılmayacağını söylediler, bu doğru mu … ? İzah ederseniz memnun olurum.

CEVAP … : Değerli kardeşim o arkadaşlarımız doğru söylemiştir. Çünkü Allah Rasulü s.a.v : ” Fatihası olmayanın namazı yoktur “ buyurmaktadır.

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Namaz için kamet getirildiğinde sakın namaza koşarak gelmeyin. Namaza yavaş yavaş sekinetten ayrılmayarak geliniz. İmama ( kavuştuğunuz yerde ona uyun ) yetişebildiğinizi onunla kılın, yetişemediğiniz kısmı da ( kendiniz ) tamamlayın.”

Ahmed : 2 / 237-38-39 – Ebu Davud : salat 54 – İbni Mace : masacid 14 – Nesei : 2.c.861.n – Buhari 63 ve Müslim 2.c.602.n

Bu hadisi şerif cemaate iştirak eden kimsenin, imama nerede yetişirse yetişsin hemen namaza duracağını ve yetişemediği kısmı da tek başına tamamlanacağını bizlere anlatmaktadır…

“ … A’rac r.h Ebu Hureyre’nin şöyle dediğini rivayet etti : imama kıyamda kavuşmadan ( yapılan rüku o rekat için ) yetirli değildir. “

  Buhari kıraatu helfel imam isimli cüzünde : 131 hasen bir senedle rivayet etmiştir.

“ … Abdurrahman İbnu Hürmüz r.h’dan, o şöyle dedi : Ebu Said el-Hudri dedi ki : Sizden biriniz Ummu’l-Kur’an’ı – yani Fatihayı – okumadan rüku etmesin – zira o rekat tamam sayılmaz – . 

Bu eseri Buhari kıraat u halfel-İmam isimli eserinde : 133 hasen bir senedle rivayet etmiştir. 

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : ” Biz secdede iken Namaza gelirseniz siz de secde edin ama onu bir şey saymayın. Kim rekata yetişirse, muhakkakki namaza yetişmiş olur. “

Ebu Davud : 2.c.893 – Beyhaki : 2/89 – el Albani Silsiletü’s sahiha : 1188 “ Hasen “ der.

ÇÜNKÜ  FATİHASI  OLMAYANIN  REKATI  OLMAZ

“ … Ubade’t-îbnu es-Samit  r.a ‘dan , şöyle ded i :   Rasulullah s.a.v buyurdu ki :  Her kim ki, ” Fatiha’t-ul-Kitab’ı ” okumazsa onun namazı yoktur. “

Buhari : 756 Müslim : 394 Ebu Davud : 822 Tirmizi : 247 Nesei : 2/137  İbn Mace : 837

Bu hadisde yine bizlere ; fatıhası olmayan hiçbir rekatın geçerli olmayacağını anlatmaktadır.

“ … Reca İbnu Hayve’den, şöyle dedi : Bir gün Ubade’t-İbnu es-Samit r.a’nun yanı başında namaz kılıyordum ki, imamın arkasında Fatiha’yı okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra, dedim ki : ” Ya Eba Velid, sen imamla olduğun halde arkasında  Fatiha’yı  okuyor musun ? dedi ki : Yazıklar olsun sana  Fatiha’sız  namaz yoktur bilmez misin ?  “

                                          Abdurrazzak : 2771 hasen bir senedle.

RUKUYA  YETİŞENİN  REKATI  GEÇERLİDİR  HADİSİ SAHİH  DEĞİL

“ … İbni Mesud r.a’dan. Dedi ki : Biriniz ruku’ya varıpta saffa yürüyüp, onlar henüz başlarını ruku’dan kaldırmadan önce yetişirse o rekat geçerli sayılır. Saffa yetişmeden önce başlarını kaldırmışlarsa o rekat sayılmaz.”

Taberani Kebir : 9357 – Mecmau’z zevaid : 2 / 77. 2405.n … Senedinde Zeyd bin Ahmer vardır. Bu adam hakkında bilgi edinemedim. – yani senette meçhul biri var –
 

Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                                                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts