Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız kiherçeşidi ile zulüm, Allah’ın sevmediği bir şeydir… Merhametli Rabbimiz hiç kimseye zerre kadar da olsa zulmetmeyeceğini bildirmiş ve onu kendi nefsine haram kıldığı gibi, kulları arasında da zulmü haram kılmıştır…

Allah’u Teala kerim kitabında şöyle buyurur :  

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  

“ Muhakkakki Allah zerre kadar zulmetmez …. ”   Nisa : 40.Ay

“ …… Allah kullarına zulm etmez. Onlar kendi kendilerine zulm ve işkence ediyorlar. “   Nahl sûresi : 33.Ay

“ … Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Allah’u teâlâ buyurdu ki : ” Ey kullarım ! Haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime harâm ettim. Onu sizin aranızda da harâm kıldım, birbirinize sakın  zulüm yapmayınız ……. “

Müslim : 8.c.2577.N

“ … Cabir r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevketmiştir.”

Müslim Birr : 56

“ … Enes r.a dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : “ ……..  Bir zulüm vardır ki, Allah onu ihmal etmez …… Allah’ın ihmal etmeyeceği zulüm, kulların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allah mazlumun hakkını mutlaka zalimden alır. “

Camıu’s Sağir : 2.c.2612.N – S.Sahiha : 1927.N

Öyleyse ey Müslüman … ! hiç kimseye zulmetme … elinle dilinle hiç kimseye zarar verme … Kimsenin hukunu çiğneme … hatta hayvanlar bile elinden dilinden emin olsun … Çünkü Hadisi şerifte de haber verildiği gibi ;

“ … Zulüm, kıyamet gününde zalim için zifiri karanlık olacaktır “
 

                                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts