“ … Abdurrahman b. Va’le – ki bu Mısır ehlinden bir kimsedir –  İbni Abbas’a üzümden sıkılan içkinin hükmünü sordu. İbni Abbas : Bir adam Rasulullah s.a.v’e içi şarap dolu bir kırba hediye etti. Rasulullah  s.a.v ona :  “ Allah’ın onu kesin haram kıldığını bilmedin mi ? “  buyurdu. Adam : Hayır dedi ve bir insana gizlice bir şeyler söyledi. Rasulullah s.a.v ona : “ Adamla gizlice ne konuştun ? “ buyurdu. Adam : Şarabı satmasını söyledim dedi. Rasulullah s.a.v : “ Allah içilmesini haram kıldığı bir şeyin satmasını da haram etti “ buyurdu. Bunun üzerine şarap dolu kırbanın ağzını açtı ve nihayet o kırbada bulunan şarabın hepsi döküldü. ”

Müslim : 5.c.1579.n – Malik : 2/846) Nesei : 4678.4942-4944 – Ebu Yağla : 2590 – Beyhaki : 6/11-12 – Beğavi : 2040 – Ahmed : 1/244-323

{ … İbni Abbas r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle dedi : Şüphesiz ki Allah’u Azze ve Celle bir şeyi haram kılınca, onun ücretini de haram kılar. }

                                                                                               Dare Kutni : 2.c.2778.n
Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts