Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi bugün Müslümanların kısmı azamının değer verip kutladığı veya uyguladığı birçok Sünnete uygun olmayan amelleri sözkonusudur.

Kandil kutlamaları … Mevlid okutmaları … Ölüler için Kur’an okumaları … Cuma öncesi okudukları selalar … Sonrasında kılınan zuhri ahir Namazı … Kurban kestikten sonra kılınan iki rekat kurban Namazı … Kabir azabından korunmak için kıldıkları kabir Namazı … gibi daha birçok sünnette olmayan ameller…

Bizler bu gibi yanlışlara her karşı çıkışımızda, çoğu zaman şu şekilde itirazlara tanık olmaktayız ; 

= Arkadaşım sizler ne diye bu gibi işlerle uğraşıyorsunuz ki … ?

= Biz kötü bir niyetle ve kötü şeyler yapmıyoruz ki …

= Sizin bu tavrınız Müslümanları ibadetlerden soğutmaktır …

= Veya da ; sizler Müslümanların hayırlarına mani olmaktasınız …

Ben bu şekilde düşünen Müslüman kardeşlerime sesleniyor ve diyorum ki ; Sizler belki bu gibi karşı çıkışlarımızı ve çalışmalarımızı doğru bulmayabilirsiniz … Bu tip çalışmalarımıza bazı Müslüman kardeşlerimiz kızabilirler de … Hatta karşı da çıkabilirisiniz … Veya da bu tip tashih etme çabalarımızla, sizlerin hayırlı işlerinize mani  olmaya çalıştığımızı  da zannedebilirsizin …

Ama şunu asla unutmayınız ki ; bunlar sadece ve sadece sizin şahsi itirazlarınız … Nefsi kızgınlıklarınız … ve … sizin doğru olmayan zanlarınızdır …

Ben, yukarıda bahsi edilen konularla alakalı çalışmalarımla ne birilerini kızdırmak istiyorum, ne onları karşıma almayı murad ediyorum ve ne de onların hayırlarına mani olmayı kasdediyorum …

Bilakiz ben bu gibi çalışmalarımla, Müslüman kardeşlerimin iyi niyetle de olsa yaptıkları bazı yanlışlıkları düzeltmelerini, kendisinden sevap kazanılacak bir amelin ancak ve ancak Sünnete uygun ameller olduğunu hatırlatmayı ve ona uygun ameller yapmalarını istiyorum…

Çünkü sohbetlerimizde sık sık bahsettiğimiz gibi, yapılan bir amel eğer Sünnete uygun değilse, o amel –  her ne kadar iyi niyetle de yapılsa – kabul görmeyecektir…

Bu konuda adeta mihenk taşı olan Allah Rasulü s.a.v’in şu güzel sözlerini asla unutmayınız :  

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

 “ Kim bu işimizde – yani dinimizde – onda olmayan bir şey icad ederse, o şey reddolunur “

Müslim : 5.c.1718.n – Dare Kutni : 3.c.4454.n

Ey Müslüman kardeşim … ! şunu asla unutma ki ; niyetin ve hedefin her ne kadar şer’i de olsa, o hedefe ulaşmak için seçtiğin vasıtan da şer’i olmak zorundadır … Hedefin doğru, ama o hedefe giderken kullandığın vesile eğri ise, hedefine asla ulaşamazsın… Yani ; hayırlı bir hedefe ancak hayırlı bir vesileyle ulaşabilirsin …

Örneğin zekat vermek hedefi olan bir kimse, helal kazancından değil de çaldığı-çırptığı paradan o gayesini gerçekleştirecek olsa, bu işten asla hayır kazanamayacaktır… Çalıp çırptığı parayla Hacca giden bir insan, bu ibadetinden asla bir hayır göremeyecektir… Niyeti iyi ama Sünnette olmayan gerek kandil kutlamaları ve gerekse az önce saydığımız şeylerle herangi bir sevap kazanamayacaktır …

Öyleyse ey Müslüman … ! niyetin halis, amelinde düzgün olsun … Hedefin şer’i, o hedefe ulaşmada vesilelerin de şer’i olsun … Bu kuralı ortaya koyan İslam’ın delillerini lütfen dikkatle oku …

{ … İbni Ömer r.a dedi ki : “….. Ben Rasulullah s.a.v’i işittim :  “ … hiyanetle elde edilmiş hiçbir maldan sadaka kabul olunmaz … ” buyuruyordu. }

Müslim : 1.c. 224 Ebu Avane : 1/234  İbni Mace : 272 İbni Ebi Şeybe : 1/14/1 Tayalisi : 1874  Ahmed : 4969 Albani : 120-el-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a den Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ey insanlar Allah temiz’dir ve temiz olandan başkasını da kabul etmez …  ”

Müslim : 3.C.1015/65 

{ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : “ … Allah katındaki hayırlara, ancak Allah’a itaatle ulaşılır. “ }

Heysemi  M.Zevaid : 4 / 72 – 6293.n – Taberani Kebir : 7694.n

Bu konuda sözü daha fazla uzatmadan en son zikredilen hadisin üzerinde biraz kafa yorar isek, heralde şunu açıkca anlayacağız ki ; Allah katındaki hayırlara, ancak Allah’a itaatle ulaşılır. “ … Yani kim Allah’ın razı olacağı bir iş yapmak istiyorsa, o iş için önce halis bir niyet ( yani sadece Allah rızası için ) ve de Sünnete uygun olmasına dikkat etsin … 

Cenabı Hakka niyaz ediyor ve diyorum ki ; Ya Rabb … ! bizlere hakkı hak bilip ona ittiba etmeyi, batılı da batıl görüp ondan ictinab etmeyi nasibeyle … Ve yine bizlere razı olacağın Salih ameller işlemeyi nasibeyle … 

                                                                                       Amin

                     Vel hamdu lillahi rabbil alemin


                                                              Tacudin el Bayburdi

Similar Posts