Aslında usul olarak abdesti bozan şeyler delillendirilir… Ama benim bu hususu dile getirmemdeki tek gaye, hakkında herhangi sahih bir delilin olmamasına rağmen, kadına dokunmanın abdesti bozduğunu iddia edenlerden dolayıdır…

Şafiiler ve bu konuda onlara uyanlar “ kadının tenine dokunmak abdesti bozar “ derler ve bu hususta :     أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء  “ veya kadınlara dokunmuş iseniz “ Ayet’i kerimesi ile istidlal ederler ve derler ki :  buradaki   lems “ hakiki manası olan dokunmaktır… Yani bir erkeğin eli isteyerek veya istemeyerek bir kadına değerse, o kimsenin abdesti bozulur derler…

Halbuki bu konuda açik bir delil mevcut değildir … Bunu sadece – az önce de zikrettiğimiz gibi – Ayeti celileden istidlal etmeye çalışmışlardır …

Oysa bilinen bir kural vardır ki ; “ eğer karine bulunursa lafız, hakiki manasından mecaza aktarılır “ …  Ve delil olarak öne sürdükleri Ayeti kerimenin de karinesi gerek Allah’ın kitabında ve gerekse Rasulü Muhammed s.a.v’in sünneti seniyesinde mevcuttur.

        Allah’u Azze ve Celle Ahzab suresinde şöyle buyurmaktadır :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ    

“ Ey inananlar ! inanan kadınları nikahlayıp da henüz onlara dokunmadan boşarsanız … ”  Ahzab : 49.Ay.

İşte bu Ayet’i kerimede anlatıldığı gibi lems kelimesi hakiki manada herhangi bir dokunmak değil, cimadan kinayedir… Dolayısiyle Maide suresindeki abdest Ayet’inde geçen lems kelimesi de cimadan kinayedir…

Bu hususu en güzel şekilde izaha kavuşturan deliller ise, Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şerifleridir.

{ … Aişe r.anha dan,şöyle dedi : Rasulullah s.a.v ailelerinden birini öptü ve abdest almadan namaza çıktı. Urve diyor ki ; Aişe ye dedim ki : O mutlaka sendin değil mi ? . Bunun üzerine Aişe güldü. }

Tirmizi : 1.c.86.n – Ebu Davud : 1.c.178-179.n – İbni Mace : 2.c.502.n – Nesei : 1.c.170.n – Ahmed : 6 / 62

{ … Aişe r.anha dan, şöyle dedi : Bir gece Rasulullah s.a.v’in yanımda olmadığını farkettim. Hemen onu elimle aramaya başladım. Elim onun ayaklarına değdi. Ayakları dikti ve secdede idi. Rasulullah s.a.v – secdesinde – şöyle diyordu : Allah’ım gazabından rızana,cezandan affına,senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla övmeye gücüm yetmez.Sen kendini övdüğün gibisin. }

Müslim : 2.c.486 – Nesei : 1.c.169 – İbni Huzeyme : 655 – Beyhaki : 2 / 116

İşte bu ve emsali hadisi şeriflerde de görüldüğü gibi, kadına dokunmak abdesti bozmaz… Dokunan kimse ister mahremi ister se na mahremi olsun farketmez. 

Ama bilindiği gibi kadığın nikahı düştüğü erkeğe dokunması haramdır…  Ama bu haram abdesti bozar sözü batıl ve delilsiz bir sözdür…

                                                                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts