Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki ; hangi konuda olursa olsun kuvvetli bir Mü’min zayıf bir Mü’min’den daha hayırlıdır… Bu, fiziksel yönden olduğu gibi, maddi yönden, zeka yönünden, ilim yönünden de aynıdır… 

Kur’an ve Sünnet, malın hakkı verildiği sürece zenginliğin zararının olmayacağını zikreder … Dolayısiyle hakkı verilmiş Mal mülk yönünden zengin olan bir kimse, şüphesizki kuvvetli bir Mü’min sayılır…

“ … Ümmu Seleme der ki, ben altından bazı eşyaları kullanmaktaydım. Bir gün Ey Allah’ın Rasülü, bu bir kenz’midir ? – yani yığıp biriktirilen mal mıdır – diye sordum, Şöyle buyurdu :  “ Zekatını ödemen gereken miktara ulaştığında öde, o zaman kenz olmaz.”

el Abani Sahihu Cami’s Sağır – S.Sahiha – Ebu Davud – Dare kutni

“ … Yesar bin Ubeyd r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v buyurdular ki : Dinin emir ve nehiylerine uyulduktan sonra zenginliğin bir zararı yoktur. Takva sahibi olanlar için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül ferahlığı ise nimettendir. “

Ahmed : 5/ 373-381 – İbni Mace : 6.c.2141.n –Camıu’s Sağir : 3.c.3850.n

                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts