Değerli kardeşlerim … ! Müslümanın kıldığı namaz konusunda bilmesi gereken ciddi hususlardan birisi de, Allah’a takdim edilen her namazın mutlaka bir değerinin ve derecesinin olduğudur.

Yani, kul namazına ne kadar dikkat eder ve ne kadar tadili erkan üzere kılarsa,  o seviyede bir değere, dereceye ve sevaba nail olacaktır… Bununla beraber namazındaki ölçüyü kaçırarak yaptığı her eksiklikle de, namazının noksanlaşmasına ve sevabının da azalmasına sebep olacaktır.

” …… عن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الرجل لينصرف ، وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ”  

“ … Ammar b. Yasir r.a dan.Dedi ki : Rasulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Bir adam namazını bitirir, namazından ona ancak – tam kıldığında verilecek sevabın –  on’da biri, dokuz’da biri, sekiz’de biri, yedi’de biri, altı’da biri, beş’te biri, dört’te biri, üç’te biri veya yarısı yazılır. “

Ebu Davud : 1.c.796.n – Ahmed : 4 / 319 – 321

“……….  عن أبي اليسر رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال :  منكم من يصلي الصلاة  كاملة ,  ومنكم من يصلي النصف ,  والثلث  والربع  والخمس  حتى  بلغ العشر

رواه النسائي بإسناد  ( حسن ) 

{ … Ebu Yesar r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : İçinizde namazı tam kılan, yarım kılan, üç’te bir kılan, dört’te bir kılan, hatta on’da bire kadar eksik kılan var. }

Sahih’u Terhib ve Terğib : 1.c.538.n

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Kıyamet gününde insanların ilk hesaba çekilecekleri amelleri namaz’dır. Aziz ve celil olan rabbimiz iyi bildiği halde meleklerine : “ Bakın bakayım kulum namazını tam mı kılmış yoksa eksik mi bırakmış “ buyurur. Eğer o kulun namazı tam ise, kendisine tam ecir yazılır. Eğer eksik kılmış ise, Rabbimiz meleklerine : “ Bakın bakayım kulumun nafile namazları var mıdır , Eğer nafile namazları varsa, kulumun farzlarındaki noksanlığı bunlarla tamamlayın “ buyurur. Sonra kulun bütün amelleri bu şekilde yapılır. } 

Ebu Davud  :  2.c.864.n – Ahmed  :  2/ 425 – İbni Mace  : 4.c.1425.n – Hakim : 1/ 263

ÖNEMLİ BİR İZAH … : Zikredilen bu son hadisi şerifi delil getirerek, Müslümanlar arasında çok yanlış istidlaller yapılmakta ve bu hadisi şerifte sanki ; bilinçli bir şekilde terk edilen farz namazların yerini, sünnet namazların tamamlayacağı anlaşılmakta ve anlatılmaktadır…

Halbuki hadiste anlatılan bu değildir… Bu hadis bizlere ; kulun farz olarak kıldığı namazlardaki kaçırdığı değer ve derecesinin – veya diğer bir ifadeyle farz namazlardaki noksanlıklar – sünnet namazlarla tamamlanacağını anlatmaktadır… Çünkü namazın terki ile alakalı sair delillerde anlatıldığı gibi, bir vakit bile olsa namazın terki, insanın amellerinin iptaline sebeb olacağı gibi bu ibadeti terk eden kimse de şirk ve küfre düşer…

Hulasa konu bütünlüğü içerisinde bu mesele ele alınır ise, anlatılan delillerde görüldüğü gibi, Müslümanın namazındaki ihlası, samimiyeti, huşusu ve namazının tadili erkan üzere oluşu nisbetinde bir değeri ve derecesi olacağı gibi, namazındaki ihmal ettiği noksanlığı keyfiyetinde de o namazın bir değer ve derecesi olacaktır…

“ … Allah Rasulü s.a.v’in şu ifadelerinde buyurduğu gibi : “ …….. Kim bu anlatılanları yaparsa namazı tamamdır. Bunlardan bir şey eksiltenin de, namazı eksik olmuş olur  “

                                                                                                               Tirmizi : 1.c.301.n

Dolayısiyla kıyamet günü sünnet namazların tamamlayacağı noksanlık,  farz olarak kılınan namazlarla alakalı eksikliklerdir, terk edilen farz namazlar değildir …

                                   Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts