Değerli kardeşlerim … ! her konuda olduğu gibi bu konuda da İslam hiç bir şeyi eksik bırakmamıştır… Yani, islam’ın istemiş olduğu kabir şekli ve şemali Allah Rasûlü s.a.v tarafından anlatılmış, tarif edilmiş ve bu deliller de bizlere kadar ulaşmıştır elhamdulillah…

1 = Birinci olarak ; İslâm, kabirlerin toprak seviyesinde olmasını istemiş ve hatta buna muhalif olan kabir ve türbeleri de yer seviyesine indirmiştir.

“…. Sumametu’bnu Şufeyy tahdis edip dedi ki : Biz Fudaletu’bu Ubeyd r.a’nun mahiyetinde olarak Rum arazisinde Rodos adasında bulunuyorduk. Bir arkadaşımız vefat etti. Bunun üzerine Fudaletu’bnu Ubeyd, onun gömülmesini ve müteakiben de kabrinin dümdüz yapılmasını emretti. Kabir yerle bir düzeltildi. Bunun ardından Fudale : Rasulullah s.a.v in kabirlerin yerle bir edilmesini emrederken işittim, dedi. ”

MÜSLİM : 3.C.968.N – NESEİ : 4.C.2032.N 

“ … Ebu Heyyâc şöyle  dedi  : Ali r.a bana şu emri verdi ; Rasulullah s.a.v’in beni gönderdiği işe bende seni göndereyim mi ?  “ Yok etmediğin hiçbir heykel ve yer seviyesinden yükseltilmiş iken dümdüz etmediğin hiçbir kabir bırakmayasın”

                           MÜSLİM : 3.C.969.N – NESEİ : 4.C.2033.N – TİRMİZİ : 2.C.1054.N

İşte bu deliller bizlere ; kabirlerin yerle aynı hizada olacağını ve oraların yükseltilmeyeceğini anlatmaktadır.                                                   

2 = İkinci olarak ; İslâm, kabir üzerine bina, kubbe vesâire şeylerin yapılmasını yasaklamıştır.

“… Cabir ibnu Abdillah r.a şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v  kabrin kireçlenmesini, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina kurulmasını yasakladı. “

MÜSLİM : 3.C.970.N – TİRMİZİ : 2.C.1058.N – NESEİ : 4.C.2029.N – EBU DAVUD : 4.C.3225.N  İBN MACE : 4.C.1564.N

Bu delilerden de anlaşıldığı gibi, kabirlerin üzerine bina, kubbe, türbe vesaire gibi şeyler kesinlikle yapılamaz.

3 = Üçüncü olarak ; İslam, Kabir üzerine kendi toprağının haricinde başka bir toprak eklenmesini yasaklamıştır.

“… Cabir r.a’dan; Rasulullah s.a.v  : Kabir üzerine kendi toprağından ziyade toprak atmaktan da nehyetti. ”

                                                                    EBU DAVUD : 4.C.3226.N 

4 = Dördüncü olarak ; İslam, Kabir üzerine yazı yazılmasını, oraların kireçlenmesini ve alçılanmasını yasaklamıştır.

“… Cabir r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v Kabrin kireçlenmesini, üzerlerine yazı yazılmasını nehyetti. ”

TİRMİZİ : 2.C.1058.N – EBU DAVUD : 4.C.3225.N – İBN MACE : 4.C.1562-1563.N

5 = Beşinci olarak ; İslam, Müslümanın kabrinin lâhid’li olmasını istemiştir.

“… İbn abbas r.a’dan ; Rasulullah s.a.v : Kabirlerde – yan tarafa – lâhid yapmak bizim âlametimizdir. Ortasına Çukur açmaksa bizden başkalarının alametidir, buyurdu. “

 EBU DAVUD : 4.3208.N – İBNU MACE : 4.1554.N – NESEİ : 4.2011.N – K.CENAİZ : 104.S

Lahit, mezarın yan tarafından içe doğru açılan oyuktur .. ve cenaze sağ yanı üzerine kıbleye doğru oraya yerleştirilir… 

6 = Altıncı olarak ; İslam, kabirlerin çiğnenmesini ve onların üzerine oturulmasını yasaklamıştır.

“ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki : “… Bir ateş parçasının üzerine basmam, benim için bir mezara basmamdan daha hayırlıdır.

                                                                  Sahih … C.SAĞİR : 3.C.3197.N

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts