1 – YERYÜZÜ  MESCİDTİR 

{ … Ebu Hureyre r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : “…..Yeryüzü benim için temizlik sebebi ve mescid kılındı…” }

İbni Hibban : 2313 – Müslim : 523/5 – Tirmizi : 1553 – İbni Mace : 567 – Beyhaki :  2/433 – Beğavi 3617

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v hasır seceade üzerinde namaz kılardı. }

Buhari : 381-Ter : 477 – Ebu Davud : 656 – Nesei : 737 – Darimi : 1/319 – İbni Mace : 1928 – Tayalisi : 1626 – İbni Huzeyme : 1007 – İbni Hibban : 2310 – Humeydi : 311 – Beyhaki : 2/421 – Beğavi : 528-529

2 – NAMAZ  KILINMASI  CAİZ  OLMAYAN  YERLER 

{ … Ebu Said el-Hudri r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Mezarlık ve hamam hariç yeryüzünün tamamı mescittir. }

Ahmed : 11788 – Ebu Davud : 492 – Tirmizi : 317 – Darimi : 1/323 – İbni Mace : 745 – İbni Huzeyme : 792 – İbni Hibban :1699 – Ebu Ya’la : 1350 – Hakim : 1/251 – Beyhaki : 2/434-435 – Beğavi : 506 – Albani : 1/320-el-İrva

3 – KABİRLER  MESCİD  EDİNİLMEZ  ORALARA   KARŞI  NAMAZ  KILINMAZ 

“ … İbn mesud ra’dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v’den işittim, şöyle diyordu : İnsanların en şerlileri, kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescid edinen kimselerdir. “

Ahmed müsned : 1\405-435 – Taberani : 10413 – Bezzar : 3420 – İbni hibban :4\2319 – İbn huzeyme : 2.c.789.n

“… Cundub ra’dan şöyle dedi : vefatından beş gün evvel peygamber s.a.v’den işittim, şöyle dedi : Dikkat edin ! sizden evvelkiler peygamberlerinin ve aralarındaki ölen iyi kimselerin kabirlerini mescid ediniyorlardı. Dikkat edin ! sakın kabirleri mescid edinmeyin. Ben sizleri bundan kesin olarak nehyediyorum ……….”

Müslim : 2.c.532.n – İbni sa’d : 2.240 – Ebu avane : 1.401 – Taberani kebir : 1686.n

“… Zeyd b.Eslem r.a’dan ; Resululah s.a.v  şöyle buyurmuştur : Ey Allah’ım ! kabrimi mescid haline getirilen bir put yapma. Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen bir millete Allah’ın gazabı şiddetlidir. ”

İbn ebi şeybe : 2\266-269 

“……  Ebu  hureyre  r.a’dan ;  Nebi  s.a.v şöyle buyurdu : Allah’ım  kabrimi  bir  put – vesen – haline getirme. Nebilerinin kabirlerini mescidler edinen bir kavme Allah lanet eder. ”

Ahmed müsned : 2\246

“… Ebu hureyre r.a’dan ; Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Benim kabrimi de bayram yerine çevirmeyiniz. Nerede olursanız olun,bana salavat getirin,bu salavatınız bana ulaştırılır. ”

Ebu davud : 3.2042.N – el-Albani . Sahihul cami : 2 / 7226

4 – DEVE AĞILLARINDA NAMAZ KILINMAZ KOYUN AĞILLARINDA İSE KILINIR

{ … Bera bin Azib r.a dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir : Peygamber s.a.v’e abdestli iken deve eti yemekten soruldu,Peygamber s.a.v : Ondan dolayı abdest vardır,buyurdu.Deve ağıllarında namaz kılmaktan soruldu.Buyurdular ki : Deve ağıllarında namaz kılmayın,çünkü develer şeytanlardandır. Koyun ağıllarında namaz nasıldır, denildi.Buyurdularki : Koyun ağıllarında namaz kılın,çünkü koyun berekettir. }

Ebu Davud : 1.c.184.n – Tirmizi : 1.c.81.n – İbni Mace : 2.c.494.n 

{ … Cabir b. Semure r.a şöyle demiştir : Bir kimse, Nebi s.a.v’e koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı ? diye sordu. Resulullah  s.a.v :
– Hayır, dedi. 0 kimse :
– Koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim ? dedi. Resulullah :
– Evet, dedi. 0 kimse :
– Deve eti yedikten sonra abdest alayım mı ? dedi. Resulullah :
– Evet, deve etiyedikten sonra abdest al, buyurdu. 0 şahıs :
– Develerin istirahat yerinde namaz kılabilir miyim ? dedi. Resulullah :
– Hayır, dedi. }

Müslim : 360/97 – İbni Mace : 495 – Ahmed : 5/86-87-92 – Albani : 118-el-İrva Cabir b. Semure r.a dan – Ebu Davud : 184 – Tirmizi : 81 – İbni Mace : 494 – İbni Huzeyme : 32 – İbni Hibban : 1128-el-İhsan – İbni Ebi Şeybe : 1/63 – Beyhaki : 1/159 – Abdurrezzak : 1596 – Tayalisi : 735 – Ahmed : 4/288 – Albani : 176-el-İrva Bera b. Azib r.a dan rivayet etmişlerdir.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts