Bilindiği gibi imam namazda bir yanlışlık yapınca erkeklerin imamı tesbih veya tekbirle uyarısı istenmesine rağmen, kadınların uyarmak için el çırpmaları istenmiştir. Namazda yerleri arka saflar olarak tesbit edilirken, burada da iki zarardan hafif olanı emredilmiştir. Çünkü el çırpma sesi, tesbih veya tekbir getirme sesinden daha az etkilidir.

{ … Sehl bin Sa’d r.a dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : size namazda bir hal olursa, erkekler tesbihle, kadınlar el çırparak bildirsin. }

  Ahmed : 5/33

{ … Ebu Hureyre’den r.a Rasulullah buyurdu ki : Tesbih erkeklere, el çırpma ise kadınlara mahsustur. }

  Ahmed : 2/261 

Evet değerli Müslüman ; Dikkat edersen  Allah’u Azze ve Celle inananları ne kadar güzel metodlarla fitne ve fesada düşmemeleri için  yönlendiriyor.  

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts