{ … Abdurrahman b. Hallad şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Ümmü Veraka’yı evinde ziyaret ederdi. Ona bir müezzin tayin etti ve kendi ev halkına imamlık etmesini ona emretti. }

İbnu Munzir : 2074-el-Evsat – Ebu Davud : 591-592 – İbni Huzeyme : 1676

“ … Huceyra bin el-Husayn şöyle dedi : Ümmü Seleme Radiyallahu Anha ikindi namazında bize imamlık etti ve bizim ortamızda durdu.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad : 2075 Abdurrezzak : 5082  İbni Ebi Şeybe : 2/88

“ … Rayta el-Hanefiyye şöyle dedi : Aişe Radiyallahu Anha farz namazda kadınlara imamlık etti ve onların ortasında durdu. ”

İbnu’l-Munzir el-Evsad : 2076  Abdurrezzak : 5086  Beyhaki : 3/131

“ … Ata şöyle dedi : Aişe Radiyallahu Anha’nın yanında Irak ehlinden kadınlar vardı. Namaz vakti girdi, müteakiben onlara safın ortasında durup imamlık etti, o ikindi namazı idi.”

İbnu’l-Munzir el-Evsad 2077 Abdurrezzak : 5087 Beyhaki : 3/141 İbni Ebi Şeybe : 2/89
 

                                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts