Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki insanın Rabbine takdim ettiği en azim ibadeti namazıdır. Ve kıyamet günü Allah’ın huzurunda ilk hesaba çekileceği ameli de namazıdır.

Rabbimiz gerek kendi kitabında ve gerekse nebisi Muhammed s.a.v’in Sünneti seniyesinde bu ibadetin öneminden sık sık bahsetmiş ve onu bilerek terk edenlerin nefislerini Allah’a ortak koşarak müşrik ve dinden çıkarak kafir olacaklarını haber vermiştir…

         Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ Hep Allah’a dönüp itaat edin, O’ndan korkun ve namazınızı kılında müşriklerden olmayın ”   Rum : 3.Ay

Bu Ayet’i celilenin açık ve net ifadesinin yanında Allah Rasulü s.a.v de bir çok hadisi şeriflerinde namaz kılmayanın müşrik olduğundan bahsetmektedir.

 عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال  : ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك .

{ … Enes İbn Malik r.a’dan şöyle dedi : Nebiyyi s.a.v buyurduki : Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. }

 İbni Mace : 3.c.1080.n

{ … Ebu Süfyan’dan,dedi ki : Ben Cabir’den duydum şöyle diyordu : Ben Nebiyyu s.a.v’den işittim şöyle bururuyordu : Şüphesizki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namaz’dır. }

 Müslim : 1.c.82.n – Ebu Davud : 5.c.4678.n

1 – NAMAZ, AMELLERİN  EN  ÜSTÜNÜDÜR

{ … Ümmü ferve r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Amellerin en üstünü, vaktinde kılınan namaz’dır. }

Ebu Davud : 1.c.426.n – Tirmizi : 170 – Hakim : 1 / 189

{ … İki adam gelerek Rasulullah s.a.v’e şunu sordular  : Amellerin en üstünü hangisidır. s.a.v : namaz’dır, dedi.Sonra hangisi dediler. s.a.v : namaz’dır, dedi ve bunu üç kere tekrarladı. Sonra hangisidir dediler. Allah Rasulü s.a.v : Allah yolunda cihad etmektir, buyurdu. }

Ahmed : 2 / 172 – İbni Hibban Sahihin de 

2 – NAMAZ, KULUN  KIYAMET  GÜNÜ  HESABINI  İLK  VERECEĞİ  AMELİDİR

Değerli Müslümanlar … ! defalarca ifade ettiğimiz gibi ; kulun ameli olarak Allah’a takdim edeceği ilk ibadeti namazıdır.

Bu ibadetin din’deki yerinin azim oluşundan dolayıdır ki, Allah Resulü s.a.v bir  hadisi şeriflerinde, kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği amelinin namaz olduğunu haber vermiştir.

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular :  Kulun, kıyamet gününde ilk hesabını vereceği ameli  “ namazıdır “ . Eğer namazından salah bulursa, sair amellerinden de salah bulur. Eğer namazı ifsad olmuş ise, sair amelleri de ifsad olur. }                                 

Taberani Kebir :  10435.n – Ahmed : 4 / 103 – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1358 – 1748.n – Sahih’i Terğib  : 376.n

3 – NAMAZ  KILMAK  ALLAH’TAN  KORKMANIN  İSBATI  DEMEKTİR

Değerli kardeşlerim … !
 unutmayalım ki namaz kılmak insanın Allah’tan korktuğunun bir isbatıdır… Kur’an ve Sünnet bu konuda bizlere şöyle buyurmaktadır :

   مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ O’na yönelin, O’ndan korkun. Ve namazınızı kılın , müşriklerden olmayın. “

                                                                                                                       Rum : 31.Ay.

“ O Allah’tan korkan insanlar ki ;  ne ticaret ve ne de alış veriş, onları Allah’ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği kıyamet saatinden korkarlar. ”   Nur : 37.Ay

“ … Ebu Umame r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın. Orocunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve emirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. “

Tirmizi : 616 – Hakim : 1 / 9 – İbni Hibban 

“  … Ukbe İbnu Amr r.a’dan, Rasûlullah s.a.v’i şöyle derken işittiğini haber verdi :Rasûlullah s.a.v şöyle dedi Dağ tepelerindeki koyun çobanından Allah’u Azze ve Celle hoşlanır. Zira o namaz için ezan okur ve ” namaz kılar “. Buna binaen Allah’u Azze ve Celle’de şöyle buyurur : Şu kuluma bakın, ezan okuyup ” namaz kılıyor ve benden korkuyor “. Ben de o kulumun günahlarını mağfiret ettim ve onu Cennetime koyacağım” der.                                        

Ebu Davud : 2.c.1203.n – Ahmed : 4.145

Ey Allah’ın kulu … ! Gördüğün gibi, Allah’u Azze ve Celle ” namaz kılan kulu için “ kendisinden korktuğunu söylemektedir. Ne dersin ? ” namaz kılmayan için de ” aynı sözü söyleyebilir miyiz ? … Eğer aynı sözü, namaz kılmayan için de söylemiş olsak, ” namaz kılan ile kılmayan “ arasında bir fark olurmuydu ?… El cevap :   Elbette ki olmazdı. Ki, bu zaten şânı yüce Allah’ın adaletine yaraşmaz. Bak Rabbimiz kerim kitabında ne buyuruyor :

“ Yoksa, iman edenleri ve Salih amel işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız. Yahut da Allah’tan korkanları, kötülük işleyenler gibi mi tutacağız ? “   Sa’d : 28.Ay.

Öyleyse asla unutmayalım ki namaz kılmak, insanın Allah’tan korktuğunun açık bir isbatıdır.

4 – NAMAZ, KULUN  GÜNAHLARINA  KEFFARETTİR

Değerli kardeşlerim … ! unutmayalım ki namazın kula sağladığı en güzel yararlardan birisi de, onun günahlarına kefaret olmasıdır.

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular :  Sizden biriniz abdest almaya koyulur, mazmaza – yani ağzına suyu alınca iyice ğarğara – yapar, onu dışarı atar, istinşak eder – yani burnuna su alınca iyice sümkürüp – dışarı atarsa, o kimsenin yüzünde, ağzında ve burnunun deliklerinde bulunan hataları akıp gider. Sonra Allah’u teala nın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, su ile birlikte o kimsenin yüzünde bulunan hataları sakal kılları arasından akıp gider. Sonra dirseklerine kadar ellerini yıkarsa, su ile birlikte ellerinde bulunan hataları parmaklarının ucundan akıp gider. Sonra Allah’ın emrettiği gibi başını meshederse, su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider. Sonra ayaklarını ökçelere kadar yıkarsa, ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uclarından akıp gider. Sonra kalkıp namaza durur, Allah’a hamd ve sena da bulunarak O’nu layık olduğu şekilde yüceltir ve kalbi de Allah’u Teala’ya ferağat olursa – yani kalbi gafletten ve kötü düşüncelerden boş olursa – işte bu kimse tıpkı anasından ilk doğduğu gün gibi tertemiz olur. “

Hadis Sahih : el-Albani Sahihu’l Cami : 5680.N

{ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Bir  kul namaza durunca günahları getirilerek başı ve omuzlarına konulur. Sonra o kul ruku ve secde yapınca günahlerı dökülmeye başlar.  }

Beyhaki Sünen’i Kübra : 3 / 10 – Hilyetü’l Evliya : 6 / 105 – Sahih’u Camiu’s Sağir : 1671.n … el Albani “ Sahih “ der …

{ … Ukbe bin Amr r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Bir Müslüman eksiksiz bir şekilde abdestini alır ve sonra da ne dediğini bilerek  namazını kılarsa, mutlaka annesinden doğduğu günkü gibi – günahlarından – temizlenmiş olur. }

                                                          Hakim : 2 / 399 – Terhib ve Terğib : 1.c.546.n

{ … Ebu Zer r.a dan. O şöyle dedi : Rasulullah s.a.v kışın yaprak dökülürken dışarı çıktı. Ağaçtan bir dal aldı. Ve ağaçtan yapraklar dökülmeye başladı. Bundan sonra Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Ey eba Zer !. Ben : “ Buyur ey Allah’ın Rasulü ! “ dedim. Rasulullah s.a.v buyurdular ki :

Müslüman bir kul yalnız Allah’ın rızasını gözeterek namaz kılarsa, günahları ondan, tıpkı şu ağaçtan dökülen yapraklar gibi dökülür. }

Ahmed : 5 / 179

 عبادة بن الصامت :   أني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول :

 خمس صلواتٍ افترضهنَّ اللّه تعالى، من أحسن وضوءهنَّ وصلاَّهنَّ  لوقتهنَّ وأتمَّ ركوعهنَّ  وخشوعهن كان له على اللّه عهدٌ أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على اللّه عهدٌ، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه   

{ … Ubadet ibnuSamit r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Günde  beş vakit namazı Allah kullarına farz kıldı. Kim abdestlerini güzelce alarak, rukularına, huşularına riayet ederek, onları vaktinde kılarsa, o kimse Allah’ı Teala’dan hatasının affedileceğine dair söz almış olur. Kim böyle yapmazsa Allah’u Teala’nın ona bir ahdi yoktur, dilerse o kimseyi bağışlar,dilerse ona azab eder. }

 Ebu Davud : 1.c.425.n – İbni Mace : 4.c.1401.n – Nesai : 1.c.460.n

“ … Ebû Hureyre r.a’dan şöyle demiştir : Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu ki : Her kim evinde temizlenir de sonra Allâh’ın evlerinden birine ; Al­lah’ın farzlarından birini edâ ermek için giderse adımlarının birisi bir gü­nâh yokeder ; öteki de bir derece yükseltir. “  

Müslim : 2.c.666.n 

“ … Ebû Hureyre r.a’dan şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Söyleyin bakalım birinizin kapısının önünden bir nehir aksa da, günde beş defa o nehirde yıkansa – o kişinin vücûdunun –  kirinden bir şey kalır mı ? … Ashâb :- Hayır, Onun kirinden hiç birşey kalmaz dediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem :

– İşte beş vakit namazın misâli de budur. Onlarla Allah günahları yok eder. 

Müslim : 2.c.667.n

5 – NAMAZ, İNSANI  KÖTÜLÜKLERDEN  KORUYAN  EN  GÜZEL  KALKANDIR

Namazın en önemli faidelerinden birisi de, kulu kötülüklerden, münkerattan koruyan en güzel bir kalkan oluşudur… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  

“ Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazını da kıl. Şüphesiz ki namaz, hayasızlılardan ve kötülüklerden korur… ”   Ankebut : 45.Ay.

İbni Kesir r.h bu Ayeti celilenin tefsirinde şunları anlatmaktadır :

Namaz, iki şeyi içermektedir. Bunlardan birisi hayâsızlıkları ve kötülükleri terk etmektir. Yani namaza devam etmek, kişiyi bunları bırakmaya sevkeder.

         İmrân ve İbn Abbâs’tan merfû’ olarak rivayet edilen bir hadîste şöyle buyrulur :

“ Kimi namazı kendisini hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa onun namazı ancak Allah’a olan uzaklığını artırmıştır. “

İbn Ebu Hatim der ki : Bize Muhammed İbn Hârûn el – Mahremi’nin … İmrân İbn Husayn’dan rivayetine göre  o, şöyle anlatıyor : Peygamber s.a.v’e Allah Teâlâ’nın : “ Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. “ Ayeti sorulmuştu. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdu : Kimin namazı onu hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa, onun namazı yoktur.

Yine İbn Ebu Hâtim’in Ali İbn Hüseyn kanalıyla… İbn Abbâs’tan rivayetine göre Allah Rasûlü s.a.v şöyle buyurmuş : Kimin namazı kendisini hayâsızlık ve kötülükten alıkoymamışsa bununla sâdece Allah’a olan uzaklığı artmıştır.

Taberânî de hadîsi Ebu Muâviye kanalıyla rivayet etmiştir. îbn Cerîr der ki : Bize Kâsım’ın… İbn Abbâs’tan rivayetine göre o, “ Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” âyeti hakkında şöyle demiş : Bir kimseye namazı iyiliği emretmiyor, kötülükten menetmiyorsa bu namazıyla ancak Allah’tan uzaklığı artar. “ Bu haber mevkuftur.

Yine İbn Cerîr’in Kasım kanalıyla… İbn Mes’ûd’dan, onun da   Peygamber s.a.v’den rivayetinde o : Namaza itaat etmeyenin namazı yoktur. Namaza itaat ise onun hayâsızlık ve kötülükten alıkoymasıdır, buyurmuştur.

İbni Cerîr der ki : Ali İbn Hâşim’in İsmail İbn Müslim’den, onun da Hasan el-Basrî den rivayetine göre Allah Rasûlü s.a.v şöyle buyurmuştur : Kim namaz kılar da namazı onu hayâsızlık ve kötülükten alıkoymazsa bununla sadece Allah’dan olan uzaklığı artar.

Bütün bunlar sahih olan İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, Hasan, Katâde, A’meş. ve başkalarından mevkuf olarak rivayetlerdir. En doğrusunu Allah bilir.

Câbir’den rivayetine göre ; bir adam, Peygamber s.a.v’e : Filân namaz kılıyor, sabahleyin ise hırsızlık yapıyor, demişti. Allah Rasûlü s.a.v : Senin söylediğin şey – yani namaz – onu muhakkak hırsızlıktan alıkoyacaktır, buyurdu.

İmâm Ahmed der ki : Bize Vekî’nin… Ebu Hureyre’den rivayetine göre o, şöyle anlatıyor : Birisi Peygamber s.a.v’e geldi ve : Filân, geceleyin namaz kılıyor, sabah olduğunda hırsızlık yapıyor, demişti. Allah Rasûlü s.a.v : Şüphesiz senin şu söylediğin, onu hırsızlıktan alıkoyacaktır, buyurdu.

6 – NAMAZ, KULUN KIYAMET GÜNÜ  NURUDUR, BÜRHANIDIR VE KURTULUŞUDUR 

“ … Ebu Malik El -Eşârî’r.a dan  şöyle demiş :  Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Temizlik îmanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallâh ve elhamdulillah göklerle yer arasını doldururlar. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir ziyadır. Kur’an da se­nin ya lehine, ya aleyhine bir hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin kalkar­lar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azad eder, yahut helak ederler. “

Müslim : 1.c.223.n

{ … Abdullah İbnu Amr, İbn’l-As r.a’dan o da Rasûlullah s.a.v’den, naklederek şöyle dedi : Bir gün Rasûlullah s.a.v namaz’dan konuştu. Dedi ki : “ Her kim şu beş vakit namazı muhafaza ederse, namazı, kıyamet gününde ona nur, burhan ve nacat olur. Her kim ki de ; beş vakit namazı muhafaza etmezse kıyamet gününde ona ne burhan ne nur ve ne de necat olur. “ Kıyamet gününde de Karun’la, Haman’la, Firavn’la ve Ubeyy ibnu Halefle beraberdir “ }

Ahmed : 2/169 – Darimi : 2/301 – İbni Hibban : 1448 – Acurri Şeria : 135

İbnu Kayyım r.h “ kitabu’s-salat “ isimli eserinde bu Hadis’i Şerifi naklettikten sonra şöyle diyor : Namazı  terk edenin hasseten bu dört kişi ile beraber olacaklarının zikredilmesinin sebebi şudur ; bilindiği üzere bu dört kişi küfür önderleridir. Burada bedi’i bir işaret vardır. Zira namazı terk eden, malının, mülkünün, riyasetinin veya ticaretinin meşkuliyyeti ile terk eder. Her kim ki, malının meşkuliyetiyle namazı terk ederse, “ Karun’la “ beraberdir. Mülkünün meşkuliyeti sebebiyle terk eden de “ Firavn’la” heraberdir. Riyasetinin sebebiyle terk eden ise “ Haman’la “ beraberdir. Ticaretinin meşkuliyeti sebebiyle terk eden de “ Ubeyy ibnu Halefle “ beraberdir. 

7 – NAMAZ, KULUN  FELAH  BULACAĞI  EN  GÜZEL  AMELİDİR

   قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ 

“ Mü’minler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki, namazlarında huşu içerisindedirler. “   Mu’minun : 1.2. Ay.

HUŞU … : Namaz’da sukunet demektir … Vakar demektir … Tevazu  demektir … Allah korkusu taşımak demektir … ve … Murakabe demektir. Yani, insanın Allah’ın gözetimi altında bulunduğunu idrak etmesi demektir.

Öyleyse basiretli bir Müslüman, namazında bu duygularla hareket eden ve buna önem veren birisi olmalıdır. İşte bu şekildeki bir namaz, kulun kendisini felaha ulaştıracağı en güzel ve en önemli amelidir.

8 – NAMAZ, KULUN  RABBİYLE  KONUŞMASIDIR

“ … Ebû Hureyre r.a’dan şöyle demiştir : Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki : Her kim içerisinde ümmü’l Kur’ânı okumaksızın  namaz kılarsa o namaz noksandır ; tamam değildir. Ve bunu üç defa tekrarlamıştır. Bunun üzerine Ebû Hureyre’ye :

– Bizler imamın arkasında bulunuyoruz diyen olmuş. Ebû Hureyre ise ;

– Onu içinden oku, zira ben Rasûlullah s.a.v’den şunu duydum :

Allah Teâlâ buyurdu ki : Namaz – sûresi olan fatihayı – kendimle kulum ara­sında yarı yarıya taksim ettim. Ve kulumun istediği şey onundur.      

Kul ; “ elhamdulillahi rabbil alemin “ dediği zaman, Allah Teâlâ ;Kulum bana hamdetti, der.

Kul ; “ er-Rahmanirrrahim “ dediğinde, Allah Teâlâ ; Kulum bana sena etti, der.

Kul ; “ Malikiyevmiddin “ dediği zaman ; Kulum beni temcîd eyledi, der. Kul ; “ İyyeke na’budu ve iyye ke nestein “ dediği zaman Allah ; Bu, kulumla benim aramdadır ; hem kulumun dilediği onundur. der.

Kul  ; “ İhdina’s sıratel mustakim, sıratalleziyne en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veled daaallin “dediği zaman Allah : İşte bu kulumundur ve kulumun dilediği onundur, buyurur.  

Müslim : 2.c.395.n  

9 – NAMAZ , CENNETİN  ANAHTARIDIR 

                 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور   

“ … Cennetin anahtarı namaz’dır. Namazın anahtarı da taharettir. “

Ahmed : 3/340

 “ … Ma’dân b. Ebî Talhate’l-Ya’merî rivayet etti. Dedi ki : Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in azatlısı Sevbân’la karşılaştım da : Bana bir amel haber ver ki, onu yaparsam Allah beni onun sebebiyle cennete koysun ; dedim. Yahut şöyle dedim : Allah indinde en makbul ameli haber ver ! . Sevbân sükût etti. Sonra kendisinden Ayni şeyi tekrar istedim, yine sü­kût etti. Sonra üçüncü defa istedim. Bunun üzerine şunları söyledi : Ben bu meseleyi Rasulullah s.a.v’e sordum da : Allâh’a çok çok secde etmeye bak. Çünkü  eğer sen Allah için bir sec­de yaparsan onun sayesinde Allah senin bir dereceni yükseltir ve onun sayesinde de bir günâhını siler, buyurdular. 

 Müslim : 2.c.488.n

{ … Ebu Umame r.a dan.Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah’tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın. Orocunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve emirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. }

Tirmizi : 616 – Hakim : 1 / 9 – İbni Hibban

“ … Rabîatu’bnu Kâ’b El-Eslemî rivayet etti. De­di ki : Rasulullah s.a.v ile birlikte gecelemektey­dim. Kendisine abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Bunun üzerine bana :

– Dile ! , dedi. Ben :
– Cennette senin refikin olmayı dilerim… dedim. Rasulullah s.a.v :
– Bundan başka bir şey iste, buyurdular. Ben :
– Dileğim sadece budur ! dedim. Rasulullah s.a.v :
– O halde çok secde etmek suretiyle nefsin için bana yardımcı ol, buyurdular. 

 Müslim : 2.c.489.n

10 – NAMAZ  KILAN  KULA  MELEKLER  DUA  EDERLER

“ … Ebû Hureyre r.a’dan şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Şüphesiz melekler, biriniz için, namazgahında olduğu müddetçe, abdesti bozulmadıkça Allah’tan mağfiret dilerler. Ve şöyle derler : Allah’ım ! onun günahlarını bağışla … Allah’ım ona merhamet et ! “

Malik Muvatta  :  54 –  Nesai : 733 – İbni Hibban

11 – NAMAZ  GÖZ  NURUDUR

{ … Enes r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurduki : Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirldi. Bir de namaz gözümün nuru kılındı. }

Ahmed : 3 / 128 – 199 – 285 – Nesai : 39 – Hakim : 2 / 160 – Beyhaki : 7 / 78

12 – ALLAH  RASULÜ S.A.V’İN ÖLÜM  DÖŞEĞİNDE SON  NASİHATI  NAMAZ’DI

Değerli kardeşlerim … ! 
namazın dindeki azimliğinden dolayıdır ki, Rasulullah s.a.v ölüm döşeğinde dahi bu konuda etrafındaki insanlara nasihat ediyor ve namaza dikkat etmelerini emrediyordu… Çünkü Namaz dinin direğidir … O olmayınca din yıkılır.

{ … Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in en son sözü şu idi : Namaz, namaz ! ve bir de köle ve cariyeleriniz hakkında Allah’tan korkun. }

Ahmed : 1 / 78 – Ebu Davud : – Buhari Edebü’l Müfred :

{ … Enes İbn Malik r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in canı göğsünde hırıltılı soluyorken, dili de hemen hemen net söyleyemiyorken yaptığı son vasiyeti şu olmuştu : Namaza dikkat edin, namaza ! ve bir de elinizin altındaki köle ve cariyelerinize. }

Ahmed : 1 / 78 – 290. 3/117
 

                                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts