Değerli kardeşlerim … ! şüphesiz ki iki Namazı cem etme, Allah’u Azze ve Celle’nin kullarına güzel bir ikramı ve onlara tanıdığı harika bir kolaylıktır.

Allah Rasulü s.a.v’in sünnetinde de görüldüğü gibi bu ikram ve kolaylıktan her Müslümanın adet edinmemek kaydıyla faydalanması güzel olan bir şeydir…

         Allah’u Teala kerim kitabında kullarına şöyle buyurmaktadır :

  يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

“ … Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez … “  Bakara : 185.Ay

{ … Abdullah ibn Ömer r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Muhakkakki Allah’u Teala kendisine isyan edilmemesini sevdiği gibi, tanımış olduğu ruhsatların yapılmasını da sever. }

Ahmed : 2/108.5832.n – İbn Huzeyme : 3/ 2027 – Heysemi : 3/4939 – Bezzar : 988-999 – Taberani kebir : 11880 – İbni Hibban : 354 – Camiu’s Sağir : 1/1894

Bu kolaylıktan faydalanma şekli ise seferde iken, mukim iken, veya hastalıktan dolayı olabileceği gibi, hiçbir özür olmaksızın da yapılabilir… Bu amel, Allah ile kulu arasında olan bir şeydir…

Dolayısıyla hiç kimse ; “ illa ve illa da şundan şundan dolayı ancak iki Namazı cem edebilirsin “ veya da “ illa şu mazeretin olmalıdır ki iki Namazı cem edebilesin “ diye kimseyebir direktifte bulunamaz…

Bununla beraber bu kolaylığı ortadan kaldırmak için öne sürülen bazı şahsi batıl tevillere de sakın aldırmayın…

Özellikle ; “ hiçbir özür yokken Namazların cemi batıldır – veya haramdır – “ “ Ümmet bu konuda icma etmiştir “ sözlerine de sakın aldırmayın… Çünkü Allah Rasulü s.a.v hiçbir özür yokken iki Namazı cemetmiş ve bunu ümmeti için bir kolaylık kılmıştır… 

{ … İbni Abbas r.a dan. Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v, korkunun olmadığı ve yolculuğun olmadığı bir zaman da öğle ile ikindiyi cem ederek, keza akşam ile yatsıyı da cem ederek kıldırdı.

Ebu’z Zübeyrşöyle dedi : İbn Abbas’ın ravisi Said ibn Cübeyre, Resulullah s.a.v bunu niçin yaptı ? diye sordum. Dedi ki : Senin benden sorduğun gibi ben de İbn Abbas’tan sordum da, ümmetten hiçbir kimseyi zora sokmamayı murad etti, dedi.  }

Müslim : 2/705 – Ebu Davud : 2/1211 – Ahmed : 1/346-354 – İbni Ebi Şeybe : 2/456 – Abdurrezzak : 2/559 – 4434 – Nesei : 2/601 – Ebu Avane : 2/385 – Tahavi : 1/160-9 – Beyhaki : 3/167

“ … Cabir bin Abdullah r.a’dan ; o şöyle dedi : Korkulacak bir durum veya hastalık mevzubahis olmadığı halde ruhsat olması için Rasulullah s.a.v Medinede öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem ederek kıldırdı. “

Tahavi : 1/161-15.n 

“ … İbni Abbas r.a dan. Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Medine’de öğle ve ikindiyi sekiz rekat olarak, Akşam ile yatsıyı da yedi rekat olarak kıldırdı.”

Buhari : 2/612.s – Müslim : 2/349 – Ebu Davud : 2/1214 – Beyhaki : 3/167-168

“ … Abdullah ibn Ömer r.a dan ; o şöyle dedi : Rasulullah s.a.v sefer de olmayıp mukim iken öğlen ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını bize cem ederek kıldırdı. Birisi ibni Ömer’e : Rasulullah s.a.v bunu niçin yaptı dersin ? diye sorduİbni Ömer r.a : Ümmetinden bir kimse cem etmek isterse, ona güçlük olmasın diye, cevap verdi. “

Abdurrezzak : 2/556.4437.N

İşte bu hadisi şeriflerde görüldüğü gibi özürsüz iki namazı cem etme ümmet için kolaylık kılınmıştır. Öyleyse hiç kimse kendi kafasına göre bazı teviller yaparak bu kolaylığı zorlaştırmaya hakkı yoktur.

Önemli bir nokta da şurasıdır ; “ özürsüz iki namazı cem etmek haramdır “ diyenlere şunu sormak lazım, bunu haram kılan deliliniz var mı ve bu sahih mi ? … İkincisi ; iki namazı cem için özür ne olmalı ve bunun delili var mı ? – yani bu özrün tayinini kim yapıyor ? – Önüne gelen herkes mi ? yoksa böyle bir şey varsa, bunu deliller mi yapmalı…

Ne yazık ki … iki namazı özürsüz olarak cem etmenin yasaklığı hususunda ne sahih bir rivayet var … ne de şu-şu özürden dolayı ancak iki namaz cem edilir, hususunda sahih bir delil var…   

BU  KONUDAKİ  ZAYIF  BİR RİVAYET

{ … İbn Abbâs r.a dan. Dedi ki :  Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : İki na­mazı özürsüz olarak cem eden, büyük günahların kapılarından birine adım atmış olur. }

Tirmizi : 1.c.188.N – Beyhaki : 3/169

TİRMİZİ … :  Der ki : hadisin ravileri arasında bulunan bu Haneş‘in künyesi “ ebu Ali er-Rehabi “  adı ise Hüseyn bin Kays tır ki, muhaddisler katında zayıf’tır

BUHARİ … :   “ Haneş’in hadisleri münkerdir “ der.

BEYHAKİ … :   “ Haneş hadisciler arasında zayıftır “ der.

İBNİ HACER … :   “ Bu hadisin aslı yoktur “ der.

NESEİ … :   “ Haneş sıka değildir,hadisi metruktur “ der.

ZEHEBİ …  :   “ Haneş’in bu hadisi münkerattan sayılmıştır “ der.

DARE KUTNİ … :   “ Hadis metruk’tur “ der.

İBNİ HACER  R.H  ;  Namazları cem etmek için öne sürülen şart ve teviller için der ki : “ Bu te’viller zayıf ve batıldır. Çünkü hadislerin zahirine terstir. “

                                                                                Fethu’l Bari : 2 / 580 

İBNİ TEYMİYYE  R.H’IN DA DEDİĞİ GİBİ ;  Rasulullah s.a.v’den nakledilen sahih nass, onun ashabının veya başkalarının yaptığı te’vilden önce gelir.

Külliye : 4 / 257

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts