Toplumun en çirkin alışkanlıklarından biri de, yemin şekli olarak atalara, babalara, analara veya evlatlar üzerine yeminlerdir. Yani : ” evladım ölsün ki böyle ” … ” babamın ölüsünü göreyim ki şöyle ” ” anam avradım olsun ki doğru söylüyom “ şeklinde cahilce ifadeler ve yemin şekilleri. Halbu ki islam bu türden yeminleri çirkin görmüştür. Hatta Allah’tan başkası adına yemin eden şirk koşmuştur, buyrulmaktadır. Ben telafisini ümidederek bu konudaki delilleri sizlerle paylaşmak istiyorum :

” … Ebu Hureyre r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v : Ne babalarınız, ne anneleriniz ve ne de ( şirk koşulan ) ortaklar adına yemin edin. Ancak Allah adına yemin edin. Ve ancak doğru söylediğinizde Allah adına yemin edin. “

Ebu Davud : 4.c.3248.n

“ … Sa’d bin Ubade r.a dan. İbni Ömer, bir adamın “ Kabe hakkı için hayır “ dediğini işitince şöyle dedi : ” Allah’dan başkası adına yemin edilmez “ ben Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle buyurmuşlardır : ” Allah’dan başkası adına yemin eden kafir ya da müşrik olmuştur.”

Tirmizi : 3.c.1574.n – Ahmed : 2/125 – Hakim : 1/65 – Beğavi Şerhü’s Sünne : 10/7

“ … Bize Abdullah ibn Mesleme, Mâlik’ten; o da Nâfi’den ; o da Abdullah ibn Umer’den şöyle tahdîs etti : Rasûlullah s.a.v Umer ibnu’l-Hattâb’a yetişti. Umer bir kaafile içinde ilerliyor ve babası ile yemîn ediyordu. Rasûlullah : “ Dikkat edin ! Muhakkak ki, Allah sizleri babalarınızla yemîn etmenizden nehiy buyuruyor. Artık kim yemîn edecekse, Allah adıyle yemîn etsin yahud da sussun ! ” buyurdu. “

Buhari : 14.c.6528.s

“ … Rasulullah s.a.v buyurdular ki : ” Allah’tan başkası adına yemin eden şirke düşer. “

Ahmed Müsned : 1/47

“ … Sabit ibn Dahhak şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Kim İslam milletinden – yani, İslam dininin yemin şeklinden başka bir yemin şekliyle yemin ederse – söylediği o din sahibi gibidir……… “

Buhari : 14.c.6533.s – Tirmizi : 3.c.1583.n


                                                   Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts