Değerli kardeşlerim … ! şunu unutmayınız ki ; eğer islam’da bilinçli bir şekilde terk edilen namazın kazası olmuş olsaydı, hayızlı kadın hasta iken kılamadığı namazları temizlendikten sonra kılardı… Ama İslam bunu ondan istememiştir…

Hayızlı kadının namazı terk edeceğini ve bu halinin de şer’i bir özür olduğunu İslam şöyle anlatır ;

{ … Ebu Said el-Hudri r.a’dan. Rasulullah s.a.v : “ … Kadın hayız gördüğü zaman namaz da kılmaz oruç ta tutmaz … }

                                                                                                       Buhari : 4.c.1820.c

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Fatıma b. Hubeyş istihaze oluyordu, Rasulullah s.a.v ona : Hayız Kanı siyah renkli bir kandır – bu kadınlar tarafından – bilinir. Gelen kan hayız kanı ise namazdan geri dur ; öyle değilse abdest al ve namazını kıl, buyurdu. }

İbni Hibban : 1348- el-İhsan – Ebu davud : 286-304 – Nesel : 360 – Dare kutni : 1/206-207 – Hakim : 1/174 – Beyhaki : 1/325 – Ahmed : 6/420 – Albani : 189-el-İrva

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Fatıma b. Ebi Hubeyş, Nebi s.a.v’e geldi ve şöyle dedi : Ya Rasulallah, ben müstehaze olup temiz kalamayan bir kadınım. Namazı terk edeyim mi ? Rasulullah s.a.v : Hayır, o ancak bir damar kanıdır, hayız değildir. Sen hayız olduğun günlerde namazdan uzak kal. Sonra güslet ve her namaz için abdest al, buyurdu. }

İbni Mace : 624 – Ebu Davud : 298 – Nesei : 363 – Tirmizi : 125

{ … Muaheze şöyle dedi : Bir kadın Aişe’ye : Hayızlı kadın kılamadığı namazları kaza eder mi, diye sordu. Bunun üzerine Aişe r.a : Sen Haruralı mısın ? Biz Rasulullah s.a.v in yanında hayız olurduk namazı kaza etmezdik ve onu kaza etmekle de emrolunmazdık, dedi. }

Buhari : 416 Müslim : 335/67- 68 – Ebu Davud : 262 – Nesei : 380 – Tirmizi : 130 – İbni Mace : 631 – Ahmed : 6/231-232

{ … Aişe r.a dan. Şöyle demiştir : Biz, peygamber s.a.v’in yanında iken ramazanda adet görürdük. Temizlendikten sonra bize orucu kaza etmemizi emrederdi. }

İbni Mace : 4.C.1670.N

” … İsmi Müssetü’l – Ezdiyye olan Ümmü Büsse anlatıyor : ” Hacc yapmıştım. Hacc sırasında Ümmü Seleme radıyallahu anha’ya uğradım. Kendisine, ” Ey mü’minlerin annesi, Semüre İbnu Cündüb radıyallahu anh, kadınlara, hayız sırasında kılınmayan namazların kazasını emrediyor ( ne dersiniz ) ? ” diye sordum, şu cevabı verdi : ” Hayır, kaza etmezler. Rasûlullah s.a.v’in kadınlarından biri, nifas sebebiyle kırk gece ( namaz kılmadan ) dururdu da, Rasûlullah s.a.v nifas namazını kaza etmesini emretmezdi. “

Ebu Davud, Taharet : 121, 312

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts