1 = Bir Kimse Namazda Şüpheye Düştüğü Vakit  – yani üç mü , dört mü kıldım diye – şüpheyi atar ve az olanın üzerine bina eder – yani üçü dörde tamamlar –  tahiyyatı ve diğer okunması gereken şeyleri okur selam vermeden önce iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz.

“ … Ebu Said r.a’dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Biriniz namazda şek eder de üç rekat’mı yoksa dört rekat’mı kıldığını bilemezse şüpheyi atsın ve namazı iyi bildiği adet üzere bina etsin. Sonra selam vermeden önce iki kez secde etsin. Eğer beş rekat kılmış ise, bu iki secde onun namazını çiftleştirir. Eğer dördüncü rekatı tamamlayıcı olarak kılmış ise – bu secdeler – şeytanın burnunu yere sürtmek olur.”

Müslim 571/88 İbni Hibban 2669 Ebu Avane 2/192.193 Darimi 1/351 İbn Carud 241 Malik 1/95 lbni Huzeyme 1024 Ebu Davud 1024 Hakim 1202 Nesei 1237 Beyhaki 2/331 Ahmed 3/72 İbni Mace 1210 Beğavi 754 Dare kutni 1/372

“ … İbni Abbas r.a Abdurrahman b. Avf r.a’dan rivayet ederek şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyurdular : Biriniz namaz’da sehveder ve bir rekat mı, iki rekat mı kıldığını bilmezse namazını bir rekat kabul ederek üzerine bir daha bina etsin. İki rekat mı, üç rekat mı kıldığını bilmezse namazını iki rekat üzere bina etsin. Üç rekat mı, dört rekat mı kıldığını bilmezse namazını üç rekat üzere bina etsin ve selam vermeden önce iki kere – sehvi için – secde etsin. ”

İbni Mace 1209 Ebu Yağla 839 Hakim 1213 Beyhaki 2/332 Abmed 1656 Albani 622-S. Cami

2 = Namaz kılan kimse Unutarak İlk Teşehhüdü yapmaz ise, namazını bitirir ve selam vermeden önce iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz.

“ … Abdullah b. Buheyne r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem namazların birinde, bize o namazın iki rekatını kıldırdı. Sonra – ikinci rekatın teşehhüdüne – oturmadan ayağa kalktı. İnsanlar da onunla beraber ayağa kalktılar. Namazını tamamladığı vakit biz selam vermesini beklerken, selam vermeden önce tekbir aldı ve oturur halde iki kere secde yaptı sonra selam verdi.”

Buhar : 1160 Müslim 570/85 İbni Hibban 2677 Hakim 1204

3 = Dört rekatlık Namaz kılan kimse İki rekat kılar ve selam verir namazdan çıkarsa, hatırladığında veya başkaları hatırlattığında iki rekat daha kılar ve aynı şekilde teşehhüdü falan da okur sonra selam verir. Ardından da iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aşiy namazlarından birini  – yani öğle veya ikindiyi – kıldırırken iki rekatte selam verdi. Sonra mescidin kıblesinde bulunan hurma kütüğüne geldi ve öfkeli olarak dayandı. Cemaatın içerisinde Ebu Bekir ve Ömer de varlardı. Bunlar çekinip bir şey söylemediler. İnsanların çabuk çıkmak isteyenleri dışarı çıkıp namaz kısaldı dediler. Zu’l-Yedeyn ayağa kalktı ve : Ya Rasulallah ! Namaz kısaldı mı yoksa sen mi unuttun ? dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağa ve sola baktı ve : Zu ‘l-Yedeyn ne söylüyor ?, buyurdu. Doğru söyledi, iki rekatten başka kılmadınız, dediler. Bunun üzerine Rasulullah iki rekat daha kıldırdı ve selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye vardı, sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı. Sonra tekrar tekbir alıp secdeye vardı. Sonra tekbir alıp başını secdeden kaldırdı…”

Müslim 573/97 Buhari 482-Ter: 569 Malik 1/93/58 Ebu Avane 2/195 Ebu Davud 1011 Nesei 1223 İbni Mace 1214 Beyhaki 2/354 Ahnıed 2/234 Albani 2/1 30-el-İrva

4 = Dört rekatlık Namazı unutarak beş kılan ve selam verip namazdan çıkan kimse, fazla kıldığını hatırladığında veya başkaları hatırlattığında,  Hemen iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz

“ … Abdullah b. Mesud r.a dedi ki : Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını beş rekat olarak kıldırdı. Selam verince kendisine : Namaz artırıldı mı ? dendi. Rasulullah : Bu nedir ?, buyurdu. Beş rekat kıldınız dediklerinde  iki kere secde etti.”

Müslim 572/191 Buhari 404-Ter: 491 Ebu Davud 1019 Nesei 1253-1254 Tirmizi 392 İbni Mace 1205 Beyhaki 2/341 Begavi 756 İbni Hibban 2658

5 = Dört rekatlık bir Namazı üç rekat olarak kılan ve selam verip namazdan çıkan kimse, noksan kıldığını hatırladığında veya başkaları hatırlattığında bir rekat daha kılar ve aynı şekilde teşehhüdü falan da okur sonra selam verir. Ardından da iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz

“ … İmran b. Husayn r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazında üç rekatta selam verdi. Sonra kalkıp evine girdi. Arkasından elleri uzun bir kimse kalktı ve : Namaz kısaldı mı ? Ya Rasulullah, dedi. Bunun üzerine Rasulullah öfkeli olarak dışarı çıktı ve terk etmiş olduğu rekati kıldırdı. Sonra selam verdi, sonra   iki kere secde yaptı, sonra selam verdi.”

Müslim 574/102 Ebu Avane 2/198-199 Ebu Davud 1018 Nesei 1236 İbni Mace 1215 İbni Hibban 2654 Ahmed 4/427 Tayaiisi 847 İbni Huzeyme 1054 Beyhaki 2/335 Albani 300-el-İrva

6 = Dört rekatlık bir Namaz kılan kimse İlk Teşehhüdü unutarak yapmaz ve ayağa kalkar ise, namaza olduğu gibi devam eder ve son teşehhüdü okur sonra selam vermeden önce iki sehv secdesi yapar. Bu iki sehv secdesinden sonra hemen selam verir, tahiyat falan okunmaz

“ … Abdullah b. Buheyne r.a şöyle dedi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının kıldırırken ikinci rekatte – unutarak teşehhüt için – oturmadı ve ayağa kalktı namazını tamamladığı vakit, selam vermeden önce iki kere secde etti. Oturur halde her secde ettiğinde tekbir aldı. İnsanlar da – teşehhüt için oturuşu – unuttuğunun yerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber o iki secdeyi yaptılar.”

Nesei 1260 Buhari 829-830-Ter:818 Müslim 575/86 Tirmizi 391 İbni Hibban 2678

7 = Namaz kılan kimse Teşehhüdü unutarak yapmadan ayağa tam kalkar doğrulursa, namazın sonunda yapacağı iki sehv secdesi bu yapılmayan teşehhüde yeter. Ama eğer teşehhüdü unutup kalkacağı zaman tam doğrulmadan tekrar oturur ise buna bir şey gerekmez. Normal tahiyyattan sonra selamını verip çıkar.

“ … Muğire r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : İmam – unutarak – ayağa kalktığı vakit, ayakta tam doğrulmadan önce – teşehhüdü terk ettiğini – hatırlarsa hemen otursun. Eğer  – hatırlamaz ve – doğrulur ise oturmasın. Sehvi için iki kere secde etsin.”

Ebu Davud 1036 İbni Mace 1208 Darekutni 1/378 Beyhaki 2/343 Ahmed 4/253-254 Albani 2/109

“ … Muğire r.a dan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu : İmam – ilk teşehhüdü – unutarak ayağa kalkar ve namazı  – o şekilde – tamamlarsa, unuttuğu için iki kere secde etmesi gerekir. Eğer ayakta tamamlamaz  – teşehhüde dönerse – onun sehvi için secde etmesi gerekmez. ”

Tabarani : 20/947- M. Kebir

8 = Sehv secdesi her ziyadelik ve noksanlık için yeterlidir.

“ … Aişe r.anha dan. Rasulullah sallallahu a ve sellem şöyle buyurmuştur : Sehiv için yapılan iki secde, namaz içindeki her ziyade ve noksana kifayet eder.”

Ebu Ya’la 4594-3684 Bezzar 574.Keşfu’l-Estar Tabarani 7150-M. Evsat Beyhaki 2/346 Albani 18897-es-Sahiha

Değerli kardeşlerim ! …  yanılmalardan veya unutmalardan dolayı yapacağımız sehv secdelerinde her tekbirle beraber ellerimizi kulak veya omuz hizasına kadar kaldıracağımız gibi, bu yanılma secdelerinde de okuyacağımız zikirler ve dualar, namazın normal diğer secdelerindeki okuduğumuz dua ve zikirlerdir.


Allah’u Teala bizleri, namazlarında dikkatlerini dağıtmadan huşulu bir şekilde namaz kılanlardan eylesin…

                                                         Amin

                             Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                                                Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts