Değerli kardeşlerim … ! Gusül konusu belki bazılarımıza göre çok basit bir konudur ama unutmayınızki çevremde duyduğum bazı bilgiler, sanki bu konuda da bazı yanlışlarımızın varlığını gösteriyor.

Adam kalkmış şunu duymuş ve hala bunu anlatıyor ; Guslün farzı üç’tür, ağzına burnuna su vereceksin ve bütün bedenine su dökeceksin.

Bu konuda Allah Rasulü s.a.v guslün farzı üç’tür diye bir ifade kullanmamıştır. Biz inanıyoruz ki, Allah Rasulü nasıl gusletti ise öylece gusletmek farzdır. Kalkıpta gusletmenin şurası farzdır şurası sünnettir diye de bir ayırım yapamayız…

İşte Allah Rasulü s.a.v’in nasıl guslettiği :

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı. Önce ellerini yıkardı. Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini – yani avret mahallini – yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı. Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi. Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı. –  sonra da ayaklarını yıkardı. – }

Buhari Ter : 370 Müslim : 316/35 Ebu Davud : 242 Nesei : 421 Abdurrezzak : 999 Humeydi : 163 Darimi : 1/191 – İbni Huzeyme : 242 – Ahmed : 6/52

{ … Ümmü Seleme r.anha şöyle tahdis etti : Ben Rasulullah s.a.v’e :  Ya Rasulallah, ben başımın saç örgüsü çok olan bir kadınım. Gusül abdesti alırken saçımın örgüsünü çözeyim mi ? dedim. Rasulullah s.a.v : Hayır, başına üç kere su dökmen yeterlidir. Sonra bedeninin tamamına su akıtırsın ve temizlenmiş olursun – veya işte temizlendin gitti – buyurdu. }

Müslim : 330/58 Ebu Davud : 251 Nesei : 241 Tirmizi : 105 İbni Mace : 603

{ … Cubeyr b. Mutim r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler. Cemaatten biri : Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi. Bunu üzerine Rasulullah s.a.v : Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım, buyurdu. }

Müslim : 327/54

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v gusül abdestini şöyle aldı. Fercini yıkadı, sonra elini yere – veya duvara – sürtüp ovaladı. Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı. Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı. Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı. Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. 0 bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle yaptı ve ona dokunmadı. }

Buhari Ter : 376 – Müslim : 317/37-38 – Ebu Davud : 245 – Nesei : 1/137-200 – Tirmizi : 103 Humeydi : 316 – Abdurrezzak : 998 – İbni Huzeyme : 1/120 – Darimi : 1/191    

GUSLEDERKEN  BAŞKALARINDAN PERDELENMEK

{ … Meymune r.anha şöyle dedi : Nebi s.a.v’i perdeledim cünüplükten dolayı gusledip yıkandı. }

Buhari Ter : 257-259-260 – Müslim : 317/37- 38 – Ebu Davud : 245 – Nesei : 1/137-200 –  Tirmizi : 103 Darimi : 1/191 – Abdurrezzak : 998 Humeydi : 316  – Ahmed : 6/329-330

GUSÜL  YAPILACAK  SUYUN  MİKTARI  

{ … Sefine r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bir sa’ su ile yıkanır ve bir müd su ile de abdest alırdı. }

Müslim : 326/52 Tirmizi : 56 İbni Mace : 267 Ahmed : 5/22

Bir Sa’, takriben dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir. Müdd ise, yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

EŞLERİN  AYNI  KAPTAN  BERABERCE  YIKANMALARI 

{ … Aişe r.anha şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bir kase ile yıkanıyordu. Ben ve Resulullah s.a.v bir kaptan yıkanıyor idik. }

Müslim : 317/41 Buhari Ter : 382 Nesei : 1/128-201 İbni Mace : 376 İbni Huzeyme : 238-239 Abdurrezzak : 1034 Ahmed : 6/37

GUSÜL  ABDESTİ  İLE  NAMAZ  KILINACAĞI 

 { … Aişe r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v gusül abdesti aldıktan sonra – namaz kılmak için yeniden –  abdest almazdı. }

Tirmizi : 107 Ebu Davud : 250 Nesei : 252 İbni Mace : 579 Hakim : 1/153 

Gusül abdesti ile namaz kılmak için burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da ; Guslederken namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra gerek tepeden aşağı su dökünürken ve gerekse kurulanıp giyinirken avret mahalline dokunmamak gerekir. Çünkü arada engel olmadan erkek, zekerine kadın da fercine dokunursa abdestleri bozulur.

{ … İbni Amr r.a dan.Şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Kim zekerine dokunursa abdest alsın.Herhangi bir kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın. }

İbni Carud : 19.n – Dare Kutni : 1/147 – Ahmed : 2 / 223 – Beyhaki : 1/132 – Albani S.Camiu’s Sağir : 2722.N

{ … Salim şöyle dedi : Babam Abdullah bin Ömer’i gusül ettikten sonra abdest aldığını görünce ona : Gusül abdest yerine geçmez mi ? dedim. O :

– Evet geçer, ama ben bazen zekerime dokunuyorum da onun için abdest alıyorum, dedi. }

                                                       Malik Muvatta : 1.c.105.S

 

                                                 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts