Ey Müslüman … ! unutma ki şeriat vazeden, kanun koyan ve ibadet şekli şemali belirleyen sadece ve sadece Allah’u Azze ve Celle’dir… Bu konuda O’na ortak olacak hiçbir varlık yoktur… Kula yakışan, tamamlanıp kemale ermiş olan bu dine sımsıkı sarılması ve ona hiçbir şey eklememesidir… Eğer bununla yetinmeyip de bir şeyler ihdas edecek olursa, unutmasın ki icadettiği o ameli – kendisi güzel de görse – ondan asla kabul görmeyecektir.

Çünkü Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmaktadır :               

  مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ  

“ Kim bu işimizde – yani bu dinimizde – onda olmayan bir şey icad ederse, o şey reddolunur “

Müslim : 5.c.1718.n – Dare Kutni : 3.c.4454.n

Bununla beraber kim bir şey icadeder se, hem icadettiği o şeyin günahını, hem de o bid’at ile amel edenlerin günahı onun boynuna yüklenecektir…

– قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: من سَنَّ سنة حسنة فيعمل بِهَا كَانَ لَهُ أجرها، ومثل أجر من عمل بِهَا لاَ ينقص من أجورهم شيئاً                                  

{ … Cerir bin Abdullah r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ … Kim kötü bir çığır açar da o yolda yürünürse, o yolda yürüyenlerin günahı kadar bu çığırı açan kimseye günah yazılır.} 

Müslim : 3.c.1017.n – İbni Mace : 1.c.203.n

Ey Müslüman … ! unutma ki Bid’at çıkaran kimse, dolaylı yönden Allâh ve Rasulünün hükmünü yeterli görmeyen kişi demektir… Dolayısıyla bu işin vebalinden sıyrılması da çok zor bir iştir… Çünkü icadettiği o işten kendisi tevbe etse bile, açtığı bu çirkin çığırdan dolayı işlenen  günahlardan kurtulamayacaktır…

         İşte bundan dolayı  Abdullâh İbn Abbâs r.a bu konuda şöyle buyurur  :

  إِنَّ أَبْغَضَ اْلأُموُرِ إِلَى اللهِ الْبِدَعُ 

“ Allah indinde en çirkin işler, – din adına – sonradan ortaya çıkarılmış bid’at’lerdir 

Beyhaki Sünnen’i Kübra : 316/4

Süfyanu’s Sevrî ise bu konuda şöyle der :

  اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْليِسِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، اَلْمَعْصِيَةُ يُتاَبُ مِنْهاَ وَالْبِدْعَةُ لاَ يُتَابُ مِنْهَا 

“ Bid’at iblis’e, günahdan daha sevimlidir, zira günahdan tevbe edilir, ama bid’at’ten tevbe edilmez “

Lalekai : 1.c.132.s – Ebu Nuaym Hilye : 7.c.26.s – Beğavi Şerhu’s Sünne : 1.c.216.n

Bunun sebebi ise ; Bid’atci amelini güzel görerek, bunun Allâh’a yaklaştıran bir yol olduğunu zanetmesinden dolayıdır… Dolayısıyla  bundan tevbe etmeye de kalkışmaz. Hatta bu amelinde Allâh’tan sebat ister…

Öyleyse Sünnete sarıl, Bid’at’lerden de uzak dur… Bununla beraber sebeb olduğun şeylere de çok dikkat et …

Tacuddin el bayburdi

Similar Posts