• RASULLER
 • SALİH KADINLAR
 • SALİH ERKEKLER
 • KÖTÜ İNSANLAR
 • MELEKLER
 • CİNLER
 • HAYVANLAR
 • YONTULMUŞ NESNELER
 • İNSAN NEFSİ
 • AĞAÇ
 • PARA
 • KUMAŞ
 • ŞEYTAN
 • PİRİNÇ

DELİLLER

 • Maide 116:Allah: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara: ‘Allah’tan başka beni ve annemi iki ilah edinin’ dedin?” deyince o şöyle dedi: “Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yaraşmaz. Eğer söylemişsem sen onu mutlaka bilirsin. Sen bende olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri bilen ancak sensin.
 • Tevbe 31: Yahudiler, Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hak ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
 • Buhari İbni Abbas tan şu rivayeti zikreder : Lat, hacılara su ile sevik bulamacı yapıp onlara ikram eden bir adam idi . BUHARİ : 10.C.4805.S
 • Nuh 23: Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Ye’ûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!
 • Kasas 38 Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilâhına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.
 • Sebe 40- O gün, Allah onların hepsini bir araya toplar. Sonra meleklere der ki: -Bunlar size mi kulluk ediyorlardı? Sebe 41-Seni tenzih ederiz, Bizim velimiz sensin. Onlar değil. Hayır, onlar cinlere kulluk ediyorlardı. Çoğu onlara inanıyordu, derler. (hem meleklere hem de cinlere ibadet olunabileceğine delil) (olduğuna da delildir aslında kıyametten bir sahne)
 • Taha 88.Bu adam, onlar için, böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine: İşte, dediler, bu, sizin de, Musa’nın da ilahıdır. Fakat onu unuttu.
 • Zuhruf 54 Firavun kavmini aldattı; onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir.
 • Araf 138 Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavme vardılar.” (arapçasında sanem geçmektedir) İbrahim dönemindekilerde bu gruba dahil
  • Furkan 43: Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
  • Ebu Vâkıd el-Leysî’denRadıyallahu Anhu, şöyle rivayet edilmiştir: “Rasulullah’la birlikte Huneyn Savaşı’na çıktığımızda biz henüz yeni İslam’a girmiştik. Müşriklerin, çevresinde toplanıp silahlarını astıkları bir sidr ağacı vardı. Buna “Zâtu Envat” diyorlardı. Bir sidr ağacının yanından geçtiğimiz sırada biz dedik ki; “Ya Rasulallah, müşriklerin Zatu Envat’ı olduğu gibi bizim için de bir Zatu Envat belirle.” Rasulullah şöyle dedi:“Allahu Ekber! İşte bunlar Allah’ın Sünnetleri’dir. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, İsrailoğullarının Musa’ya söylediği şey gibi bir şey söylediniz. Onlar şöyle demişlerdi: “Onların ilahları gibi bizim için de bir ilah yap.” Musa da; “Siz cahil bir topluluksunuz” demişti. Siz de sizden öncekilerin yolunu takip ediyorsunuz.” Tirmizî rivayet edip sahih olduğunu söylemiştir
  • Rasul (s.a.v) şöyle buyurmuştur:”Paranın kulu yüzüstü düşsün (sürünsün), helak olsun! Dinarın kulu yüzüstü düşsün (sürünsün) helak olsun. Saçaklı ve şatafatlı (gösterişli) elbiselerin kulu yüzüstü düşsün (sürünsün)! Mide kulu yüzüstü düşsün (sürünsün) helak olsun, yıkılsın baş aşağı olsun! Bir şerre uğrarsa kurtulmasın ki o, kendisine verildiği zaman razı olur, verilmezse kızar ve gazablanır.” (Buhari, Cihad: 7; Rikak: 10; İbn Mace, Zühd: 8.) (abduddinar) abduddirhem, abdulkadiyfeti
  • Yasin 60.ayet Şeytanın tağut olduğuna işarettir. Ey Âdemoğulları! Ben size demedim mi, şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır! Bana kulluk edin, doğru yol budur.” “
  • Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz Bana ibadeti büyüklüklerine yedirmeyenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir.” Mu’min, 60
  • ibn Abbas’ın (r.a.) rivayetin de de bir adam Rasululla h’a (s.a.v.) hitaben:”Allah ve sen dilediniz” deyince, Rasulullah (s.a.v.) ona: “Beni Allah’a eş mi koşuyorsun? Yalnız Allah diledi de!” buyurdu. (İbn Mace Keffaret: 2, 13, Nesaî Amelü’lYevm velLeyl: 988, Buhari Edebü’lMüfred: 787, Ahmed: 1/214, 247, 283, Elbani Ehadisu’sSahiha: 139)

Similar Posts