Değerli kardeşlerim … ! unutmayınızki insanda bulunan en güzel meziyetlerden bir tanesi mütevazi olması, en çirkin hasletlerden birisi de başkalarına karşı üstünlük taslaması ve onları hor ve hakir görmesidir.

Bahsi edilen bu iki meziyet, bazen insanın ağzından çıkan sözlerle anlaşılabileceği gibi bazen de sergilediği hal ve hareketleriyle anlaşılır …

Ama unutmaki ey insan .. ! sen tevazu gösterdikçe Allah seni yüceltecek, üstünlük tasladıkça da Allah seni küçültecek, hor ve hakir kılacaktır.

( … Enes r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Dünyada her ne büyüklük taslarsa, Allah’ın onu alçaltması bir haktır.  )

 Ebu Davud : 5.c.4803.n

( … İyad İbn Himar  el-Mücaşi r.a’dan. Rasulullah s.a.v bir hutbesinde şöyle buyurdular : … Allah bana vahyetti ki ; bir birinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiç kimse bir başkasına karşı övünmesin …….. )

Müslim : 8.c.2865- 64.n

( … Enes İbn Malik r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir :
– İtaat  edilen  cimrilik .
– Dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular .
– Kişinin kendisini beğenmesi . )

Beyhaki Şuabu’l İman : 2. bab – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 1802.n

( … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : Her kim Allah için mütevazi olursa, Allah o kimseyi şüphesiz ki yüceltir. )

Sahihu’l Cami’ :  6038.n

( … Cabir r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Vakarlı olun ey Allah’ın kulları vakarlı. )

                                                                               Camiu’s Sağir : 2.c.2416.n

Yani yürüyüşünüzde olsun, konuşmalarınızda olsun, oturup kalkışlarınızda olsun, insanlara karşı tavır ve davranışlarında olsun, olgun ve mütevazi olun… Yine bir hadisi şeriflerinde :

( … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmaktadır : Şayet günah işlememiş olsaydınız, bu sefer  zizin  için  bundan  daha  kötüsünden  korkardım. O da : Ucup’tur. – yani, kişinin kendisini beğenmesi – )

Sahihu’l Cami’ : 5179.n – el Albani Silsiletü’s Sahiha :  658.n … Hasen. der.
 

                                                                        Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts