Ey Müslüman … ! Unutmaki içerisinde hayat sürdüğümüz şu vahşi dünya, hepinizinde şahit olduğu gibi korkunç bir şekilde bayağılaşma sürecine girmiştir.

İnsanlar, İslam dininin getirmiş olduğu o güzel ahlaki değerleri beğenmemişler, yerine temelinde zulüm yatan insan uyduruğu kanunlar çıkarıp onları tercih etmişlerdir… Ve neticede ahlaki bozukluk, bayağılaşma, her türlü rezillik ve utanmazlık, sınır tanımayan oyun ve eğlenceler, danslar ve müstehcen müzikler, meyhaneler ve kadın ticareti başını almış yürümüştür… Ve inanın şu an insanlığın kısmı azamı, şehevi arzu ve isteklerinin esiri olmuş ve Allah’ın kendilerini yarattığı o tertemiz fıtrattan bütünüyle sıyrılmış vaziyete düşmüşlerdir.

Ama unutmayın ki bu çirkin oluşumun içerisinde kadının çok büyük ve etkili bir rolü olmuştur ve hala da olmaktadır.

Kadını, haklarının elinden alındığı, tarih boyunca geri plana itildiği, yaklaşımıyla kandırmışlar, kendisini hürriyete kavuşturma ve layık olduğu mevkiye getirme sıloganıyla da onu rezil ve rüsvay etmişlerdir… İşte kadına en büyük ihanet bu yolla yapılmıştır.

Maalesef bu gün kadın, bu siloganik aslı astarı olmayan sözlere aldanarak soyunup sokaklara dökülmüştür. İslam’ın kendisine sunduğu bir çok değerleri, bilmeden anlamadan elinin tersiyle kenara itmiştir… 

Ey anne … ! … Ey bacı … ! … Ey erkeğin yarısı ve olmaz sa olmazı  olan hanımlar … !

Gelin henüz hayat sermayeniz elinizde iken İslami değerlere teslim olun ve açılıp saçılmaktan vazgeçin.

Daracık giysilerinizle kendinizi teşhir etmeyin, kem gözlerin iştahlarını kabartmayın. Çünkü siz erkek için en ciddi bir imtihan vesilesisiniz… Onun için gelin şerre vesile olmayın.

Unutmayınız ki bu haliniz, sizin lanetlenmenize ve cennetten uzak kalmanıza bir vesile olabilir… Kendinize yazık etmeyin ve üç günlük dünya hevesi için ebedi hayatınızı sakın satmayın…

“ … Ebu Uzeynetus Sadefi r.a.’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : “ Kadınların en şerlisi ( açılıp saçılarak ) teberruc yapanlardır. Onlar munafıktırlar. İşte bu yüzden kadınlardan çok azı cennete girecektir. ”

Beyhaki : 7/82 İbni Hacer el İsabe : 7/9 Camiu’s Sağir : 4092,9180 el Albani sahihu’l Cami : 1/3330 Feyzul Kadir : 3/493 Ebu Nuaym : 8/376 el Albani S.Sahiha : 632 Nesai :  2/104

“ … İbni Abbas r.a.’den. Dedi ki : Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem açılıp saçılan  – teberruc  –  kadınlara lanet etti. “

Nesai Sünenu’l Kubra : 5/396 İbni Adiy el Kamil : 2/408 isnadi hasendir.

“ … Ebu Hureyre r.a’dan gelen bir hadislerinde Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır :  “ Cehennem ehli iki sınıf insan var ki öylesini hiç görmemiştim : Bir sınıf, elindeki sığır kuyruğuna benzer kırbaçlarla insanları döver. Birisi de, giyinmiş ama çıplak kadın. Yürüyüşlerinde sağa sola yaylanır ve çalkalanırlar. Başları ise zayıf deve hörgücü gibi yapılmış vaziyette… Bunlar Cennete asla giremezler. Kokusunu da alamazlar. Halbuki onun kokusu şunun şunun yolundan alınır. ”

Ahmed : 2/355-356

                              Ve’l hamdu lillahi rabbil alemin 

                                                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts