Şuurlu ve basiretli bir müslümanın, her konuda olduğu gibi zikir konusunda da örnek ve önderi Allah Rasulü s.a.v’dir …  Makamı ve mevkisi ne olursa olsun, Allah Rasulünün dışında hiç kimse dini konularda örnek alınmaz … Çünkü onların hepsi de örnek almaya ihtiyacı olan kimselerdir … Dolayısıyla, bu konuda kafamıza yazacağımız en güzel kural şu olmalıdır ; “ örnek almaya ihtiyacı olan bir kimse, asla örnek alınmaz “

Değerli kardeşlerim … !
 unutmayınız ki basiretli bir müslümanın Allah’ı zikir şekli, Kur’an’a ve Sünnet’e dayalı bir zikir şekli olmalıdır…

Rabbimizin bu konuda kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

“ Andolsunki Allah’ın elçisinde sizin için, Allah’ı ve Ahiret gününü umar olan kimseler için ve Allah’ı çok zikretmek isteyen kimseler için güzel bir örnek vardır. “   Ahzab : 21.Ay.

Dolayısiyla her konuda olduğu gibi zikir konusunda da müslüman, Peygaberinin yolunu takip etmelidir.

{ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyuruyor : Dile hafif, mizanda ağır, rahmeti umuma yaygın, Allah’a sevimli olan iki kelime vardır ki bunlar :

“ Subhanallahi ve bi hamdihi “ … “ Subhanallahi’l Azim “ 

“ Allah’ı ona hamd ederek tesbih ederim “ … “ Büyük olan Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim “ }

                                         Buhari : 14.c.6343.s – Müslim : 8.c.2694.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Andolsun ki benim ; 

“ subhanallahi ve’l hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
 “

demekliğim, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. “

                                                                                   Müslim : 8.c.2695.n

“ … Cabir ibni Abdullah r.a’dan. Der ki : Rasulullah s.a.v’den şunu duydum : Zikrin en faziletlisi, “ la ialhe illallah “   duanın en faziletlisi de “ el hamdu lillah “  tır. “

Tirmizi : 6.c.3605.n – İbni Mace : 9.c.3800.n

“ … Ebu Musa r.a dedi ki  : Rasulullah s.a.v bana : Ben sana Cennet hazinelerinden bir kelimeyi – yahut, Cennet hazinelerinden bir  hazineye seni  – delalet  edeyim mi ? dedi. Ben de : Evet  delalet  ediniz  dedim. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v : la havle ve la kuvvete illa billah, tır , buyurdu. “

                                                                                 Müslim : 8.c.2704/47.n

“ … Semure b. Cundub r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Sözlerin Allah’ın yanında en sevimlileri şu dördüdür :

Subhanallah       :    Allah’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.  
Elhamdu lillah   :    Allah’a hamdolsun.
La ilahe illallah  :    Allah’tan başka ilah yoktur.
Allah’u ekber     :    Allah en büyüktür.

Bunların hangisi ile başlarsan başla,sana bir zararı yoktur. ”  Müslim :

“ … İbni Abbas r.a’dan : oda peygamberin zevcesi – cuveyrice r.a’dan şöyle tahdis etti : Peygamber s.a.v bir gün sabah namazını kıldığı sırada cuveyriye henüz namaz kıldığı yerde bulunurken cuveyriye’nin yanından dışarı çıktı. Sonra kuşluk vakti olunca geriye döndü. Cuveyriye de hala namaz kıldığı yerde oturmakta idi. Peygamber s.a.v ona : Senden ayrıldığım zamandaki hal üzere mi devam ediyosun ? dedi.  Cuveyriye : Evet o hal üzereyim, dedi. Peygamber s.a.v : Vallahi ben senden sonra dört kelimeyi üç defa söyledimki eğer bu kelimeler senin gün başladığından beri söylemiş olduğun kelimelerle tartılsaydı, benim söylediklerim muhakkak senin söylediklerini tartardı, onlar şu kelimelerdir :

SUBHANALLAHİ ADEDE HALGİHİ        :  Allah’ı yarattıklarının adedi kadar tesbih ederim.

SUBHANALLAHİ RIDAA NEFSİHİ        :  Allah’ı nefsinin razı olacağı kadar tesbih ederim. 

SUBHANALLAHİ ZİNETE ARŞİHİ        :  Allah’ı arşının zineti kadar tesbih ederim.

SUBHANALLAHİ MİDADE KELİMATİHİ :  Allah’ı kelimelerin  adedi kadar tesbih ederim. “

                                                                                  Müslim : 8.c.2726.n

“ … Enes ibni Malik r.a’dan : Rasulullah s.a.v yaprakları kurumuş bir ağaca uğrayıp asasıyla ona vurdu ve yapraklar döküldü. Bunun üzerine şöyle buyurdu : Şu sözler – varya – kulun günahlarını, şu ağacın yaprakları döküldüğü gibi, mutlaka döker :

ELHAMDULİLLAH        :   Allah’a hamd olsun.
SUBHANALLAH           :   Allah’ı tesbih ederim.
LA İLAHE İLLALLAH   :   Allah’tan başka ilah yoktur.
ALLAHU EKBER          :   Allah en büyüktür.  “

                                                                                  Tirmizi : 6.c.3761.n

SAYI  VE  VAKTE  BAĞLI  ZİKİRLERDEN  BAZI  ÖRNEKLER 

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Her kim günde yüz kere :

“ la ilahe illallahu vahdahu la şerikeleh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir “

derse, bu dua o kimse için on köle azad etmeye denk olur.Onun lehine yüz hasene yazılır, yüz kötülük de silinir. O gün içinde akşama erişinceye kadar şeytanın şerrinden emin olur ve hiçbir kimse o kimsenin bu duayı okunmasından daha faziletli bir dua getiremez, meğer ki bu  duayı ondan daha çok okuyan bir kimse olsun. Ve her kim günde yüz kere :  subhanallahi be bi hamdihi “   derse, o kimsenin günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile silinir. “

                                                                                  Müslim : 8.c.2691.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan şöyle dedi : Fatıma bir hizmetçi istemek için Rasulullah s.a.v’in yanına geldi ve ona iş görmekten şikayet etti. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Sen istediğin hizmetçiyi benim yanımda bulamazsın iyi dinle ! ben sana, senin için bir hizmetçiden daha hayırlı olan bir şeye seni delalet edeyim mi ? ; yatağına girerken otuz üç kere “ subhanallah “ , otuz üç kere “ elhamdulillah “ , otuz dört kerede “ Allah’u ekber “ , dersin. “

                                                                                  Müslim : 8.c.2728.n

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : … Ben size bir iş haber vereyim mi ki, siz onu yapmakla sizden önde olanlara yetişesiniz, sizden sonra gelen mal sahiplerinin de önüne geçesiniz ? …… her namazın ardından on kere “ subhanallah “  on kere “ elhamdulillah “ on kere de “ Allah’u ekber “  demektir. “

                                                                                Buhari : 13.c.6264.s

“ … Ebu Hureyre r.a’dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim ki sabah namazını kıldıktan sonra on kere :

“ la ilahe illallahu vahdahu la şerikeleh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir “

derse, Allah’u azze ve celle onun için on hasene yazar, on seyyiatını siler,o kimseyi on derece yükseştir. Bu zikir, İsmail a.s neslinden iki köle azad  etmeye denktir. Kim ki bu zikri akşam namazından sonra da söylerse sabaha kadar şeytanla arasında perde olur. “

Taberani Mu’cemu’l Kebir : 4051.n – İbni Mace : 10.c.3867.n – Ebu Davud : 5.c.5077.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan : Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Her kim sabaha girerken ve akşama girerken yüz kere  subhanallahi be bi hamdihi “ derse, kıyamet gününde hiç kimse onun okuduğu bu duadan daha faziletli bir dua getiremez. Ancak onun söylediği bu dua kadar söylenmiş olan ve ondan daha fazla söylemiş olan kimse müstesna. “

                                                                                  Müslim : 8.c.2692.n

“ … Abdullah bin Hubeyd r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdular ki : KUL HU VALLAHU EHAD  ve  FELAK VE NAS surelerini, akşama ve sabaha vardığın zaman üç kere oku ; bu , her şeye karşı sana yeter. “

Tirmizi : 6.c.3808.n

Bu ve emsali delillerden de anlaşıldığı gibi, Allah’ı zikretmek isteyen bir kimse, Rasulullah s.a.v’i kendisine örnek edinmelidir. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah Rasulü s.a.v Allah’tan en çok korkan, O’nu en güzel şekilde zikreden bir kul du…

 

                                                                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts