Değerli Müslümanlar … ! unutmayınız ki Müslüman olarak ölen bir kimsenin amel defteri iki yönden kapanmaz … Birincisi kendi sağlığında yaptığı şeylerden dolayı defterine yazılacak olanlar … İkincisi ise, hayatta olanların yaptığı bazı işlerden dolayı amel defterine yazılacak olanlar …

Ölümünden sonra fayda göreceği şeyler ; Hayatta iken öğrettiği ve yaydığı bir ilim, geriye bıraktığı Salih bir evlat, miras bıraktığı bir Mushaf, yaptırdığı bir mescid, gelip geçen yolcular için yaptırdığı bir ev, akıttığı bir su ve sağlığında kendi malından verdiği sadaka…

Hayatta olanlardan fayda göreceği hususlar ise ; Vefatından sonra Cenaze namazını kılmak, Onun için dua etmek, yerine Hacc yapmak, borçlarını ödemek bunlardandır…

Ölen kimseye fayda sağlayan önemli şeylerden birisi de, evladının ( veya yakınlarının ) onun adına sadaka vermesidir… Buhari ve Müslim’in rivayet ettikleri bir hadiste ;

{ … Aişe r.a şöyle anlatıyor : Bir adam Peygamber s.a.v’e gelerek :

– Annem ansızın ölüverdi. Ben öyle sanıyorum ki, eğer annem konuşabilseydi sadaka yapacaktı. Şimdi ben annem adına sadaka verebilir miyim ? diye sordu. Peygamber :

– Evet, annen adına sadaka verebilirsin, buyurdular. }

BUHARİ : 6.C.2608.S – MÜSLİM : 3.C.1004.N

{ … İbni Abbas haber verdi ki, Saide oğulları’nın kardeşi olan Sa’d bin Ubade uzak bir yerde iken annesi vefat etti. Akabinde Sa’d bin Ubade Peygamber’e geldi ve :

– Ya Rasulallah ! ben kendisinden uzakta iken annem vefat etti.Onun adına herhangi bir şey sadaka etsem bu şey ona fayda verir mi ? diye sordu. Rasulullah s.a.v :

– Evet – fayda verir – buyurdu. Sa’d da :

– Ben seni şahid yapıyorum ki benim el-Mıhraf adındaki duvarlı bostanım annem için sadakadır, dedi. }

BUHARİ : 6.C.2609.S

 { … Ebu Hureyre r.a dan. Bir adam Peygamber s.a.v’e : “ Babam öldü ve geriye de mal bıraktı. Halbuki vasiyette yapmadı. Şimdi ben onun adına tasadduk etsem günahlarına kefaret olur mu ? “ diye sordu. Rasulullah s.a.v :
– Evet, olur buyurdu. }

MÜSLİM : 5.C.1630.N – İBNİ MACE : 7.C.2716.N

Zikredilen bu deliller, ölen anne ve baba’nın yetiştirdikleri Salih evlatlarının güzel amellerinden fayda göreceklerini isbat eden delillerdir. Çünkü evlat da anne baba’nın çalışıp çabalamalarının ve kazançlarının bir parçasıdır. Yüce Allah kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

“ İnsan için kendi çalışıp çabalamasından başka bir şey yoktur “

NECM : 39.AY.

{ … Rasulullah s.a.v ise bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır : Kişinin yediği en hoş ve helal şey kendi kazancından olandır. Şüphesiz onun çocuğu da kendi kazancındandır. }

EBU DAVUD : 4.C.3528.N – İBNİ MACE : 6.C.2137.N

           Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts