Değerli kardeşlerim … ! Müslüman hanımın kocasına karşı olan sevgi ve saygısının nasıl olması hususundaki en güzel örneklerden birisi de Aişe annemizin şu tavrıdır.

Bilindiği gibi Allah resulü s.a.v hanımlarına kırılması sebebiyle ; ben onların yanına bir ay girmeyeceğim, demiş ve 29 gün geçince önce Aişe r.anha’nın yanına varmıştı. 
Aişe r.anha ise :
– Hani sen bizim yanımıza bir ay girmeyeceğine yemin etmiştin. Halbu ki biz günleri bir bir saydık, bu gün 29 gece oldu, dedi. Peygamberimiz s.a.v ise ; ay 29 gündür, dedi. Çünkü O ay 29 gün çekmişti.

Buhari : 11.c.5278.s – Müslim :

Burada Aişe r.anha annemizin “ biz bir bir saydık, bugün tam 29 gece oldu “   ifadesi, kocasının kendisine bir an önce dönmesini gözleyen, onu seven, ona bağlı olan bir hanımın, eşine karşı olan bağlılığını gösteren bir ifadedir.

Dikkat ederseniz bu hadisede ayrıca ; kocanın kalbini, sevgisini ve özlemini kazanma konusunda da bir işaret vardır. Zira Efendimiz s.a.v diğer hanımlarından önce Aişe‘yi ziyaretle bu işe başlamıştır.


Uyanık ve sevecen bir hanım, evlilik hayatlarında kocasının nelerden hoşlandığını, onun arzu ve isteklerinin neler olduğunu öğrenen, onları iyi bilen ve kocasına karşı anlayış ve uyum içerisinde icabet eden biri olmalıdır.


Usanç ve bıkkınlığı kökten engellemek için, kocasının eğilimlerini, arzularını ve adetlerini bir hanımın bilmesi, inanın çok önemli bir şeydir. Zaten her zeki, şuurlu ve uyanık hanımın yapacağı da budur.


İşte İslam’ın istediği ve sevdiği saliha bir hanım böyle olmalıdır. O, evine hizmet eden, kocasına karşı oldukça vefakar, aralarında geçimin devam etmesine gayret eden, kocasını seven ve ona itaatkar bir hanım  olmalıdır.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts