Değerli kardeşlerim … ! hayızlı bir kadının – ister ezbere olsun ister eline alarak olsun – Kur’an okuyabileceğini isbat eden en açık  delillerden bir tanesi ; Allah Rasulü s.a.v’in, Hacc’da iken hayız gören Aişe annemize ; “ Bu halinle Tavaf hariç hacıların yaptığı her şeyi yapabilirsin “ buyruğudur” 

Buhari : 12.c.5618.s

Ata b. Ebi Rebah Cabir r.a’ın şöyle dediğini rivayet etmiştirAyşe hayız olduğunda Kâbeyi tavaf hariç bütün hac fiillerini yapmıştı. Sadece namaz kılmıyordu.

Çünkü Rasulullah s.a.v’in bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi : “ Tavaf namaz sayılır “

Nesei : 2909.n

Dolayısıyla, hayızlı olan bir kadın namaz ve tavaf hariç Allah’ı razı etme adına her şeyi yapabilir.

Asrımız muhaddislerinden Nasuruddin el-Albani – Allah kendisine rahmet eylesin – Haccetü’n Nebi adlı risalesinde Aişe validemizle alakalı biraz önce bahsi edilen hadisi zikrettikten sonra şöyle der :

“ 
Bu delil hayızlının Kur’an okumasının caiz olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah Rasulü s.a.v burada ,” Bu halinle Kur’an’da okuma “ diye bir şey zikretmemiştir. Yani sükut etmiştir. Dolayısiyle ;

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز                                          

 “  İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir  “

Kaidesi gereğince, eğer hayızlı iken Kur’an okumanın sakıncası olmuş olsaydı bunu Allah Resulü s.a.v mutlaka hanımına söylerdi.

Haccetu’n Nebi : 68-69.s 

{ … İbrahim en-Nehaî: Hayızlı kadının – Kur’an’dan – âyet   okuma sında beis yoktur.” demiştir. }

{ … İbn Abbas  : cünübün kıraatte bulunmasında – Yani Kur’an okumasında – bir mahzur görmemiştir. } Çünkü :


{  Peygamber s.a.v her haliyle  – Allah’ı – zikrederdi  }

                                                                                                        Buhari : 1.c.403.s 

Yunus b. Zeyd, Rebia’nın : ” Cünübün Kur’an okumasında bir mahzur yoktur.” dediğini nakletmiştir.

Hammâd’dan nakledilmiştir : Said b. Müseyyeb’e :” Cünüp Kur’an okur mu ? ”  diye sordum. ” Nasıl okumaz . Kur’an zaten onun içindedir ” diye cevap verdi.

Nasru’l Bahilî’den nakledilmiştir : “ İbn Abbas cünüpken Bakara sûresini okurdu.”

Hammad b. Ebi Süleyman’dan nakledilmiştir : Said b. Cübeyr’e  Kur’an okuyan cünübün durumunu sordum. Bunda bir mahzur görmedi ve dedi ki :  Kur’an onun içinde değil midir ?

                                                                   İBNİ HAZM . MUHALLA : K.TAHARE : 1.C.96.S

Zikredilen bu hadisi şerif ve rivayetler, abdesti olmayan,cünüp ve hayızlı olan bir kimsenin Kur’an okumalarının caiz olduğuna delildir. Zira Peygamberimiz s.a.v’in istisnasız her durumda Allah’ı zikrettiği haber verilmektedir. “  Zikr  ” ise, Allah’ı razı etme adına  Kur’an ve Sünnet’te zikredilen her şeyin adıdır.

Allah’u Azze ve Celle’nin : ” Muhakkak ki Zikri biz indirdik ve onu  muhafaza edecek olan da biziz “

                                                                                                              HİCR : 9.AY.

Ayet’inde ifade buyurduğu gibi, indirmiş olduğu Kur’an’ı ve Hikmet’i ” zikir ” olarak isimlendirmiştir. Dolayısıyla, insan her halinde bu iki şeyle meşkul olabilir.

“ … Ümmü Atiyye’r.a’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir : Biz hayızlı kadınlara – bayram günleri – namaz kılınan yere çıkmamız ve mü’minlerle birlikte tekbir almamız ve dua etmemiz emrolunurdu. “

                                                                                                    BUHARİ : 2.C. 938.S

Durum böyle iken  dinimizi öğrenmek için şart olan ilme, yani Kur’an’ı öğrenmeye,  onu ezberlemeye , ya da onu başkalarına  öğretmeye engel nedir ?

Ve yine diyorum ki ; bir insanın cünüp olmasına rağmen cihadda bulunabildiği ve bu durumda ölmesine rağmen Rasulullah s.a.v tarafından müjdelendiği halde, İnsan – kadın olsun erkek olsun – Kur’an’ı eline alıp cihad yapamayacak mıdır ?. Veya hayızlı bir kadın her ayın bir haftası, belki de daha da uzun bir süre Allah’ın kitabını okumayacak mıdır ?.  Eğer meseleler sonuçları itibariyle değerlendirilirse,bu şekilde sağlıklı bir delili olmayan fetvalar ile 50 – 60 yaşındaki bir kadına 10 – 15 sene Kur’an okuma yasağı koymuş olmayacakmıyız ? Bu da – Allah korusun – helalı haram yapma gibi ciddi bir problem değil midir ?.

                        Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts