Değerli kardeşlerim … ! Müslümanlar arasında arzı endam eden sıkıntılardan birisi de, Namaz kılma şekli olarak Kadın ve Erkek ayırımı yapılmasıdır … Hemen hemen herkesin de birdiği gibi Erkeğin namaz kılma şekli farklı Hanımların Namaz kılma şekli daha farklıdır …

Ve ne yazık ki bunun doğruluğu hakkında da sahih bir delil mevcut değildir.

Allah Rasulü s.a.v namaz konusunda kadın ve erkek ayrımı yapmadan, “ Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın “  Buhari : 2.c.675.s – Müslim : 2.c.544.n … buyurmuşlardır…

Dolayısıyla, herhangi bir delile dayalı olmadan,  “ kadın ve erkeğin namazı birbirinden farklıdır “ diyenlere asla aldırış etmeyin… Veya böyle bir iddiası olanlardan da sahih bir delil isteyin… Çünkü getiremeyeceklerdir …

Mesela Ümmü’d Derda bir hanım olmasına rağmen Namazda erkek oturuşu gibi otururdu…

“ … Mekhul r.h’dan. Dedi ki : Ümmü’d Derda r.anha namazında erkek oturuşu gibi otururdu. “

İbn Ebi Şeybe Musannef : 1 /75/2

Aslında bu rivayetteki incelik şudur ; Namazın kılınışında eğer kadın erkek farkı olmuş olsaydı, bu öncelikle oturuşta olurdu.

” … İbrahim en Nehai r.h şöyle der : ” Namaz kılarken kadın, aynen erkeğin yaptığı gibi hareket eder. “

Buhari : Ta’lik : 827 – Tarihi Sağir’de Mevsulen ve  İbn Ebi Şeybe Musannef : 1 /270 de sahih bir senedle rivayet etmiştir.

Hulasa bu konuda – yani Kadınların Namaz kılma şekli ile erkeklerin Namaz kılma şekli farklıdır hususunda – kesinlikle sahih bir delil yoktur… Dolayısıyla Namaz kılan kadın olsun erkek olsun, Allah Rasulü s.a.v’in Namaz kıldığı gibi Namaz kılmak zorundadır …

Diğer bir ifadeyle ; kadın olsun erkek olsun Hadislerde anlatıldığı ve tarif edildiği gibi Namaz kılmalıdırlar…

                                  Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts