Ey Müslüman … ! Şunu asla unutma ki ; Eğer Allah’u Azze ve Celle’nin merhameti, sana yardımı, günahlarının çoğunu affetmesi ve az iyiliklerine karşılık çok çok mûkafat vermesi söz konusu olmazsa, sen paçasını asla kurtaramazsın…

Onun içindir ki sen, gücünün yettiği ölçüde Allah’ın emirlerine sarılıp yasakladığı şeylerden de uzak durarak, hiçbir zaman yapmış olduğun cılız amellerine güvenme … Sen her zaman Allah’ın affına, merhametine ve işlediğin küçük ve az amellerine karşılık Rabbinin çok vereceyine güvenmelisin…

Bu konuda Allah Rasulü s.a.v’in şu sözlerine lütfen dikkat et ;

“ … Peygamber s.a.v şöyle buyurdular : 
– Ameli kendisini Cennete sokacak hiçbir kimse yoktur. Dediler ki : Sende mi ey Allah’ın Rasülû ? . Buyurdular ki : 
– Evet ! Eğer Rabbimin rahmeti olmasa ben dahi. “

Buhari : 14.c.6395.s – Müslim : 8.c.2816.n

( … Cabir r.a’dan. Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : 

– Az önce dostum Cebrail a.s yanıma geldi ve dedi ki : “ Ey Muhammed .. ! Seni insanlığa aydınlık yolu göstermek üzere hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın kullarından biri, denizin ortasında genişliği ve uzunluğu otuz arşın olan bir dağın tepesinde Rabbine 500 sene ibadet etti. Deniz onu etraflıca dörtbin fersah kuşatıyordu. Allah’u Teala ona parmak gibi bir yerden, tatlı su akıtan, çoğalıp dağın eteğinde toplanan bir kaynak çıkardı. Bir nar ağacı, ibadet ettiği her günün gecesinde ona bir nar veriyordu. Akşam olunca abdestini alıp bu nar’ı yiyordu. Sonra Namaza kalkıp, eceli geldiğinde, secdede ruhunu alması, Allah’ın kendisini secde halinde diriltinceye kadar, hiçbir yolla ve sebeble vücudunun bozulmaması için yalvarıyordu.

Allah’ta onun duasını kabul etti. Bundan sonrasını Cebrail a.s şöyle anlatıyor : “ Gerçekten biz o ıssız adaya iniş ve çıkışlarımızda gerçek Allah bağlısı mü’mini hep secdeye kapanmış Allah’ı zikrederken gördük.

Kıyamet kopup bütün insanlar diriltilip Allah’ın huzuruna çıkarılınca, Allah’u Teala :

– Kulumu Rahmetim sayesinde Cennete koyunuz, buyurur. Abid kul ise şöyle der : 
– Hayır ey Rabbim ! Ömür boyu işlediği Amelim sayesinde Cennete gireyim. Allah c.c yine : 
– Kulumu Rahmetimle cennete koyunuz, buyurur. Kul yine :
– Hayır ey Rabbim ! Ömür boyu işlediği Amelim sayesinde Cennete gireyim, der. Bu sefer Allah’u Azze ve Celle :
– Kulumun ameli ile, benim kendisine verdiğim nimetlerimi kıyaslayınız, buyurur. ( Ölçülür, tartılır ve ) göz nimetinin beşyüz senelik ibadetten daha ağır geldiği anlaşılır.Allah’ın kuluna verdiği sihhat nimeti, şükrü eda edilmemiş olarak kalır. Allah’u Teala :
– Kulumu Cehenneme atınız, buyurur. Cehenneme doğru sürüklenmeye başlayınca kul :
– Ya Rabbi beni Rahmetinle Cennetine koy, diye yalvarır ve feryad eder. Bunun üzerine Allah’u Teala :
– Onu geri çevirin, diye emreder. Ve Allah’u Teala’nın huzurunda durdurulur. Allah’u Teala :
– Ey kulum … ! Sen hiçbir şey değilken seni kim yarattı … ? Kul :
– Sen Yarattın Rabbim … ! Allah’u Teala :
– Sana ibadet etmek için kudret ve kuvvet kim verdi … ? Kul :
– Sen verdin Ya Rabbi … ! Allah’u Teala :
– Seni koca denizin ortasında bir dağa indiren, sana tuzlu suların ortasında tatlı su çıkaran, senede bir defa meyve veren ağaçtan her gece bir adet nar bitiren, sen secde halinde ölmeyi arzu ettiğinde duanı kabul eden kimdir … ? Kul :
– Sensin Ya Rabbi … ! Allah’u Teala :
– İşte bütün bunlar benim Rahmetim sayesindedir. Ve seni de Rahmetimle Cennetime koyacağım.
– Ey Meleklerim … ! Kulumu Cennete koyunuz. Allah’u Teala yine kulu için :
– Ey kulum sen ne iyi bir kulsun, der ve onu Cennetine koyar. Cebrail a.s sonunda Allah Rasulü s.a.v’e der ki :
– Ey Muhammed … ! her şey Allah’ın Rahmetiyledir . )

Münziri Terğib ve Terhib : 7.c121.s.45 nolu hadis. Hakim’den sahih isnad ile.


                                                 Vel hamdu lillahi rabbil alemin

Similar Posts