Ey inandığını söyleyenler … ! şunu asla unutmayınız ki kuru kuruya bir takım sözlerle ve temennilerle Müslüman olunmaz… Ve hele hele bir takım cahil kimselerin sadece ve sacede la ilahe illallah sözünü telafuz ederek kurtulacaklarına inanmaları, şeytanın kendilerini kandırmaktan başka bir oyun değildir…

İnsanoğlu,“ la ilahe illallah ” sözüyle yaradanının varlığına, birliğine ve O’nun İlahlığına şehadet ettikten sonra, muhakkakki Rabbinin önünde boyun eğme ve O’na itaat etme mecburiyeti vardır… Taki kullanmış olduğu “ la ilahe illallah ” sözünün gerçek manası yerini bulmuş olsun…

Allah’u Azze ve Celle :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ      

“ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. ”  

Zariyat : 56.Ay 

Ayet’inde olsun,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً “……   

“ 0 hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı ….”   Mülk : 2.Ay 

Ayet’inde olsun, ferman buyurduğu gibi ; İnsanlara verilen bu hayat sermayesi O’nun önünde eğilmek, O’na itaat ve ibadet etmek içindir… Değilse – Hasseten zamanımızda olduğu gibi – İslami bir çok meseleden haberdar olunduğu halde kuru kuruya la ilahe illallah  sözünü telafuz ederek hiç bir amel işlemeyen bir insan,  Müslüman olamayacağı gibi, sadece dili ile söylemiş olduğu bu sözün de kendisine bir faidesi olmayacaktır…

Kulun, “ la ilahe illallah ” şehadetinden sonra Rabbine takdim ecedeği en azim ibadeti ise Namazıdır… Uyku, unutma ve ay hali hariç kim bu ibadeti bilerek terk ederse, şüphesiz ki İslamdan çıkıp şirk ve küfre düşmüş olur… Hatta ve hatta bile bile bir vakit namazı bile terk eden kimse, şirk ve küfre düşer …

“ … Ebu’l-Meliyh’den, şöyle dedi: Biz Bureyde r.a ile bulutlu bir günde gazada bulunuyorduk. Burey’de r.a bize hitaben ikindini ilk vaktinde kılınız dedi. Çünkü Rasûlullah s.a.v :  ” Kim ikindi namazını terk ederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir ” dedi. “

 Buhari : 553

“ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kim bir vakit Namazı ( bilerek ) terk ederse Kafir olur. “

İbni Ebi Şeybe Musannef : Ahmed Müsned :

” … Ebu’d-Derda r.a ‘dan, şöyle dedi : Dostum Muhammed s.a.v bana şöyle tavsiyede bulundu : ” Parça parça kesilsen de, yakılsan da, Allah’u Azze ve Celle’ye sakın ortak koşma. Ve farz olan namazı da bilerek terketme. Çünkü kim ki farz olan bir namaz’ı bilerek terk ederse, Allah’ın zimmet’i ondan beri olmuştur. ” 

Ahmed : 5/238 İbnu Mace : 4034 T.M.Kebir : 20/233 Hibetullahi’t-Taberi Usulu’s-Sünne : 1524 Muhammed İbnu Nasr Kitabu’s-Salat : 911 el Albani İbnu Mâce’nin sahihi : 3259 de tahric etmiş ve sahih demiştir.

Değerli kardeşlerim … ! öncelikle unutmayınız ki, anlattığım konu mes’elenin hükmüdür, insanların hükmü değildir… Çünkü islamda mes’elelerin hükmü başka, insanların hükmü başkadır. Nedeni ise, insanların çoğu bu konularda cahil ve bir şey bilmiyor olmalarıdır. Örneğin bu toplumda beş vakit namazı kılmasada cumadan cumaya camiye giden biri müslümandır. Onun için bu adama sadece günahkar gözüyle bakarlar… Çünkü kalkıp çevresinden öğrendiği bu … Hatta hacısından, hocasından ve müftüsünden duyduğu da bu …

Ama malesef işin aslı bu değildir. İslamda bir vakit namazı dahi bile bile terkeden bir kimse şirke düşer, küfre girer. Ve amelleri de iptal olur… Dolayısiyle işin bu boyutunu insanların kısmı azamı bilmediği için, onları hemen tekfir edemiyor ve amellerinizde  batıldır diyemiyoruz…

Öyleyse öncelikle ve özellikle bu konular güzelce anlatılmalı insanlara… Ve karşı tarafta bunu anlamalıdır … ( ki hüccet ikamesinin anlamı da budur zaten ) Anlatılmasına ve anlaşılmasına rağmen eğer hala bu yanlışlarında ısrar ederlerse, işte o zaman bu kimselerin  şirk ve küfre düştükleri  sabitleşir…

Rabbim bizleri şirk ve küfrün her çeşidinden uzak eylesin …

Amin … 

                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts