Değerli Müslümanlar … ! unutmayın ki zaruret olmadan, kadının umumi hamamlara gitmesi ve evinin dışında soyunması yasaklanmıştır.

Çünkü hamamlar tam bir çıplaklık yeridir. Oraya temiz olanların yanında edebsiz, ahlaksız kadınlar da gelirler. Hatta bazen cinsi sapık kadınlar, kadın vüçudundan zevk alma fırsatını buralarda bulurlar. Onu da götürüp kocaları veya başka erkeklere anlatırlar. Onun içindir ki Allah  Rasulü s.a.v’den bu fitne kapısını kapatan bir çok ifadeler varid olmuştur. Bu yönlü fitnenin önlenmesi ve  ahlaksızların hevesleri  kırılsın diye, İslam bu manada da önlemler almıştır.

{ … Ebul-Meylah’dan : Şamlı bir grup kadın Aişe r.anha nın yanına girdileri. Aişe :  siz kimlerdensiniz ? dedi. Onlar : Şamlıyız, dediler. Aişe annemiz tekrar : Galiba siz, kadınları hamama giden yöredensiniz,öyle mi ? dedi. Onlar evet, deyince : Ama dikkat edin ben, Rasulullah’dan duydum buyurdular ki : “ Bir kadın evinden başka bir yerde, elbisesini çıkardı mı, Allah ile arasındaki bağı koparmış olur. “ }

Başka bir rivayet de ise : “ Allah ile kendi arasındaki haya perdesini  yırtmış olur “ buyurdular. }

Ahmed : 6/173 – Ebu Davud : 4010 – Tirmizi : 4.c.2954.n – İbni Mace : 9.c.3750.n 

{ … Ümmüd-Derda r.a’dan. Dedi ki : “ Ben hamamdan çıktım. Rasulullah s.a.v’e rastladım. Dedi ki : “ Ümmüd-Derda nereden ? ”  Dedim ki :  Hamamdan geliyorum. Allah resulü s.a.v buyurdu ki : Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki ; Bir kadın anasının evinden başka birinin evinde soyundu mu, bu kadın kendisi ile Rahman’ın arasındaki perdeyi yırtıp atmış demektir. }

Ahmed : 6/361. Heysemi Zevaid de Tabarani’den sahihliğini nakletti.

Kadın, kendisi ve karşı cinsinin hayrı için örtünmek ve yabancı erkekten korunmakla emrolunmuştur. 0 kadar ki, kocası hariç hiç kimsenin yanında, tek başına açılmaması ona emredilmiştir. 

İşte bu ve emsali delillerde ifade edildiği gibi, zaruret gibi bir durum yokken, kadının başka yerlerde soyunması haramdır. Bu hükme ters hareket eden bir kadın, Allah ile kendi arasındaki haya perdesini yırtmış demektir.

Peki bu kadar açık ve net delillerin karşısında, ilimden yoksun bir takım alim kisvesindeki kişilerin kadınların, sahillere gidip, denize girmesine ve kadın kadına olursa bir şey lazım gelmeyeceğine dair verdikleri  fetvalara ne demeli … ?

Ne yazık ki acaib bir zamandayız. Bırakın kadınların kadınlar yanında soyunmalarını, bu gün sahillerde erkeklerle karma bir şekilde yan yana gelip soyunanlar ve onlarla beraber denize girenler sözkonusudur.

Hayalı, edepli ve Müslüman bir kadın, bu halde asla erkeklerle karışmaz.  Hatta kardeşlerinin yanında bile açılıp saçılmaz. 

Ne diyelim Allah hidayet versin. Nerede kalıyor bu kadınların yaşantısı ve  nerede kalıyor kadının kocasının evi dışında soyunmasını yasaklayan ve hamamlardan meneden hadis metinleri. 

{ … Cabir Bin Abdullah r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimse hanımını hamama göndermesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimse, peştemalsız hamama girmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimse, üstünde içki bulunan sofraya oturmaz.” }

  Ahmed : 3/339 – Tirmizi : 4.c.2952.n 

{ … Eyub el-Ensari r.a’dan : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Allah’a ve ahiret gününe inanan kadınlar, umum hamamlara girmesinler. }

Taberani Kebir : 4 – 147

Hamam, bilindiği gibi terleyip yıkanılacak yerdir. Bu, setri avrete riayet etmek şartıyla erkeklere mübahtır. Kadınlara ise yasaktır. Çünkü kadının elbisesini çıkarması tehlikeyi başlatır ve şer ve fitneyi harekete geçirir.

Bunun tehlikesini anlamak için umumi yüzme yerlerine, kadın ve erkeğin soyunup daldığı plajlara ve yüzme havuzlarına bakabilirsiniz.

Bu rezalet maalesef memleketimizde olduğu gibi bütün İslam ülkelerine de yayılmıştır. Buna inanın tarihte bile bir örnek bulamazsınız.

                              Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts