Basiretli anne ve baba kimliğinde yazılı olması gereken güzel değerlerden birisi de ;   evlatları arasında adaletle muamele etmeleridir.

Yani, birine bir şey aldığında diğerine de alan, birine gösterdiği güler yüzü ve şevkati diğerine de gösteren birisi olmalıdır.

“ … Nu’man b. Beşir r.a şöyle dedi : “ Babam Beşir b. Sa’d Rasulullah s.a.v’e geldi ve : Ben bu oğluma bu köleyi bağışladım dedi. Nebi s.a.v “ Her çocuğuna da böyle bir bağışta bulundun mu ? “ buyurdu. Babam : Hayır dedi. Nebi : “ 0 bağışı geri çevir “ buyurdu.”

İbni Hibban : 5097 – Müslim : 1623/10-11 – Nesel : 3677 – Tirmizi : 1367 – İbni Mace : 2376 – Abdurrezzak : 16491 – Humeydi : 922 – Dare kutni  : 3/42 – Beyhaki : 6/176 Beğavi  : 2202 – Albani : 1598-İrva

“ …  Cabir r.a şöyle dedi : “ Beşir b Sa’d’ın karısı kocasına : Oğluma bu köleyi bağışla ve Rasulullah’ı – köleyi oğluma bağışladığına – şahit yap dedi. Bunun üzerine Rasulullah  s.a.v : “ Oğlunun kardeşleri var mı ? “ buyurdu. Beşir : Evet dedi. Rasulullah : “ Onlardan her birine bu oğluna verdiğin şeylerin mislini verdin mi ? “ buyurdu. Beşir : Hayır dedi. Rasulullah : “ Bu doğru olmaz. Ben sadece hak üzere şahitlik ederim “ buyurdu.”

İbni Hibban : 5101 – Müslim : 1624/19 – Ebu Davud : 3549.N 

 

                                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts