Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki ihtiyac anında bütün Namazlarda kunut yapılabilir… İster Dua, ister beddua şeklinde olabilir… Kunut Sünneti seniyyede iki çeşit olarak yapılmıştır … Birinci şekli Namazın en son rekatında Rukuya gitmeden evvel eller açılır Dua edilir sonra Rukuya gidiler … İkinci şekil ise, Namazın en son Rekatında Rukudan sonra eller açılır ve Dua ediler … 

1 – SABAH  VE  AKŞAM  NAMAZINDA  KUNUT

{ … Bera ibn Azib r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v sabah ve akşam namazında kunut yapardı. }

Tirmizi : 1.c.397.n

2 – ÖĞLE  VE  İKİNDİ  NAMAZINDA  KUNUT

{ … İbni Abbas r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v bir ay arka arkaya öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarının arkasında kunut okudu… }

Ebu Davud : 2.c.1443.n

3 – YATSI  NAMAZINDA  KUNUT

{ … Ebu Hureyre r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v yatsı namazında bir ay kunut okudu … }

Ebu Davud : 2.c.1442.n

4 – VİTİR  NAMAZINDA  KUNUT

{ … Ubey b. Ka’b r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v “ … Vitir namazı kılıyordu ve rukudan önce de kunut yapıyordu. }

 Dare kutni : 2/31

5 – KUNUTUN  YAPILIŞ  ŞEKLİ

{ … 
İbni Abbas r.a dan. Dedi ki : Peygamber s.a.v bir ay arka arkaya öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarının arkasında kunut okudu. Son rekatta “ semi allahu limen hamideh “ dediğinde ; – kabilelelerden – Beni süleym’e, Rığl’e, Zekvan’a ve Useyye’ye beddua ederdi. Arkasındakiler de amin derlerdi. }

Ebu Davud : 2.c.1443.n

6 – KUNUT  DUASINDA  ELLERİ  KALDIRMA

{ … Rasulullah s.a.v namazın son rekatında “ semi allahu limen hamideh Allahumme rabbana lekel hamd “ dediğinde  de kunut yapardı. Ve bunu aşikare yapardı. Bunun için ellerini de kaldırırdı. Arkasındakiler de amin derlerdi. }

Taberani – Ahmed – El-Albani Sıfatu salatu’n Nebi : 129.s

7 – KUNUT  DUASININ KEYFİYETİ

{ … Hasan b. Ali r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bana bazı dualar öğretti, onları vitir namazında kunut ettiğim zaman söylüyorum. Vitir namazının kunutunda :

 اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضْيتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،   ]وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَـادَيْتَ [، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْـت “ 

“ Allah’ummeh dini Fi Men Hedeyte, Ve Afini Fi Men Afeyte, Ve Teveleni Fi Men Tevelley te Ve Barik Li Fima Ağtayte Ve Kıni Şerre Ma Kadayte, İnneke Takdi Ve La Yukda Aleyk, Ve İnnehu La Yezillu Men Valeyte  [ Ve La Yeizzu    Men Adeyte ] Tebarekte Rabbena Ve Tealeyte “  

“ Ey Allah’ım ! Beni hidâyete eriştirdiklerinden eyle. Beni, kendilerine sağlık ihsan ettiklerinden kıl. Beni dost edindiklerinin arasına kat. Verdiğin nimetleri bana bereketli kıl. Takdir buyurduğun kazâların şerrinden koru. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ve sana hükmedilmez. [ Senin dost edindiğin kimse asla zillete düşmez. Düşman olduğun kimseler de aziz ( güçlü ) olamaz. ] Ey Rabbim ! Sen yüceler yücesi olup ululanansın.”

Ebu Davud : 1425 Nesei : 1744 Tirmizi : 464 Darimi : 1/373 İbni Mace : 1178 İbni Mende : 343 Tayalisi : 1179 Ahmed : 1718 Albani : 31-Kıyam-ı Ramazan – Sahih-i Tirmizi : 1/144 Sahih-i İbn Mâce, 1/194. İrvâu’l-Galîl, 2/172. Parantez içindeki lafız Beyhaki’nin rivâyetidir…

 

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts