SABAH  NAMAZI  FARZ … 2

“ … Urve anlatıyor : Ebu Bekr r.a sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rekatında da bakara suresini okudu. “

Malik Muvatta : Kitabu’s salat : 33

“ … Muaz bin Abdullah el Cüheni r.a’dan. Ona Cüheyne kabilesinden bir erkek haber verip, Resulullah s.a.v’in sabah namazının her iki rekatında da Zulzilet suresini okuduğunu işittim. Resulullah s.a.v onu unuttu mu yoksa bilerek mi okudu bilmiyorum demiştir. “

Ebu Davud : 1.c.816.n

“ … İbni Mes’ud r.a’dan anlatıldığına göre o, sabah namazının birinci rekatında Enfal suresinden kırk Ayet kadar, ikinci rekatında ise mufassal surelerden birini okumuştur. “

Abdurrezzak : 1/203 – Taberani Kebir : 9/263 – İbni Hacer Tağliku’t ta’lik : 2/313

ÖĞLEN  NAMAZI  FARZ … 4

“ … İbnu Abbas r.a şöyle dedi : “… Allah’u Teala öğle, ikindi, yatsı namazlarının hazar da dört, seferde iki, harp halinde de bir rekat kılınmasını Peygamberimizin diliyle farz kılmıştır… “

Müslim : 2.C.687.N – İbni Mace : 3.C.1068.N – Ebu Davud : 2.C.1198.1247.N

“ … Enes r.a şöyle dedi : Resulullah s.a.v öğle namazını Medine de dört rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını da zulhuleyfe’de iki rekat kıldırdı …” 

Buhari : 6.C.2762.S – Müslim : 2.C.690.N – Ebu Davud : 2.1202.N – Darimi : 3.C.1515

“ … Enes b. Malik r.a  şöyle der : Peygamber s.a.v ile beraber Medine’de öğle namazını dört, Zül-huleyfe’de  ise ikindiyi iki rekat olarak kıldım. “

  Buhari, Taksir, 5, Muslim, Salatu’l-Musafirin, 690; Ebu Davud, Salatu’s-Sefer, 269

“ … Ebu Katade r.a’dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v Öğle ve ikindi namazlarının ilk iki rek’atlarmda ” Fatihatu’l-Kitab’ı” ve birer sure okur, bazen de bize ( sırren okuduğu ) âyet’i duyururdu. Son iki rek’atlarda ise sadece  “ Fatihatu’l-Kitab’ı ” okurdu. “

Beğavi 592 Buhari 759 Müslim 451

İKİNDİ  NAMAZI  FARZ … 4

“ … İbnu Abbas r.a şöyle dedi : “… Allah’u Teala öğle, ikindi, yatsı namazlarının hazar da dört, seferde iki, harp halinde de bir rekat kılınmasını Peygamberimizin diliyle farz kılmıştır… “

Müslim : 2.C.687.N – İbni Mace : 3.C.1068.N – Ebu Davud : 2.C.1198.1247.N

“ … İbni Abbas r.a dan. Şöyle dedi : Resulullah s.a.v Medine’de öğle ve ikindiyi sekiz rekat olarak, Akşam ile yatsıyı da yedi rekat olarak kıldırdı.”

Buhari : 2/612.s – Müslim : 2/349 – Ebu Davud : 2/1214 – Beyhaki : 3/167-168

“ … Ebu Said El-Hudri r.a’dan, şöyle dedi : Resulullah s.a.v öğle namazının ilk iki rek’atının her bir rekatında otuz âyet kadar okur idi. Son iki rek’atlarda ise on beşer âyet kadar yahut bunun yarısı kadar. İkindi namazının ilk iki rek’atının her bir rek’atında on beş âyet kadar okurdu. Son iki rek’atlarda ise bunun yarısı kadar okurdu. “ 

Müslim : 452.n

AKŞAM  NAMAZI  FARZ … 3

“ … Zuhri şöyle demiştir : Bana Salim Abdullah İbnu Ömer’dan haber verdi, O şöyle demiştir : Ben Rasulullah s.a.v’i gördüm ki o sefer esnasında yürümek onu acele ettirdiği zaman, akşam namazını geri bırakır, nihayet akşam namazı ile yatsı namazını birleştirirdi.

Salim şöyle dedi : Abdullah İbnu Ömer de, yürümek kendisini acele sürdüğü zaman bunu yapardı. Akşam namazı için ikamet eder ve onu üç rekat olarak kılar, sonra selam verirdi. Bu iki namaz arasında da, yatsıdan sonra da hiçbir namaz kılmazdı ; ta gece ortasında teheccüde kalkıncaya kadar … “

Buhari : 3.C.1070.S

YATSI  NAMAZI  FARZ … 4

“ … İbnu Abbas r.a şöyle dedi : “… Allah’u Teala öğle, ikindi, yatsı namazlarının hazar da dört, seferde iki, harp halinde de bir rekat kılınmasını Peygamberimizin diliyle farz kılmıştır… “

Müslim : 2.C.687.N – İbni Mace : 3.C.1068.N – Ebu Davud : 2.C.1198.1247.N

CUMA  NAMAZI  FARZ … 2

“ … Ömer r.a şöyle dedi : Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in dili üzere sefer namazı iki rekattır. Cuma namazı iki rekattır. Fıtır ve Kurban bayramı namazları iki rekattır. Tamamdır, noksan değildir. ”

Nesei : 1419 – İbni Mace : 1064 – İbni Huzeyme : 1425 Ahmed : 1/37 – Albani 638-el-irva

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts