Değerli kardeşlerim … ! Farzların önünden kaçırılan Sünnet Namazlar ile alakalı bilinmesi gereken bir husus var ki, bu da ; o Namazı diğer Namaz vakti girmeden aynı vaktin içesinde kılınabilmesidir… Mesela Sabah Namazının farzına yetişen bir kimse ( ki zaten kamet getirilmiş ise Fazdan başka Namaz yoktur Hadisi gereği ) hemen farza durur. Daha sonra kılamadığı sünneti de kılar… Bu aynen diğer vakitler için de geçerlidir.  

“ … Muhammed b. İbrahim’in dedesi Kays r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir : Rasûlullah s.a.v namaz için mescide çıktı, hemen kamet getirildi ve ben onunla sabah namazını cemaatle kıldım. Rasûlullah s.a.v namazını bitirip mescidden çıkacağında beni namaz kılar vaziyette gördü ve : “ Ey Kays ! dur bakalım bir namaz vaktinde iki namaz mı ? kılıyorsun “ buyurdular. Ben de, Ey Allah’ın Rasûlü sabah namazının iki rek’at sünnetini kılamamış idim dedim. “ O halde bir sakıncası yok ” buyurdular.

İbn Mâce  : 3.c.1154.n –  Buhârî Mevakît : 27

Tirmîzî : Muhammed b. İbrahim’in rivâyetinin bu şekilde olduğunu sadece Sa’d b. Saîd’in rivâyetinden bilmekteyiz. Sûfyân b. Uyeyne der ki: Atâ b. ebî Rebah bu hadisi Sa’d b. ebî Saîd’den rivâyet etmiştir. Bu hadis sadece mürsel olarak rivâyet edilmiştir. Mekke’lilerden bir kısmı bu hadisle amel etmekte olup : “ Güneş doğmadan önce farz namazdan sonra namaz kılmakta bir sakınca görmemektedirler.” 

Tirmîzî : Sa’d b. Saîd, Yahya b. Saîd el Ensarî’nin kardeşidir. Kays ise Yahya b. Saîd’in dedesidir. Kays b. Amr ve Kays b. Kaht olduğu da söylenmektedir. Bu hadisin senedi kopuktur. Çünkü Muhammed b. İbrahim et Teymî, Kays’tan işitmemiştir.

Kimisi de bu hadisi Sa’d b. Saîd’den ve Muhammed b. İbrahim’den “ Rasûlullah s.a.v çıktı ve Kays’ı gördü…”diyerek rivâyet etmektedirler. Bu hadis Abdulaziz’in, Sa’d b. Saîd’den rivâyetinden daha sahihtir.

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts