Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi her kavmin, her milletin veya her dinin bir bayramı olduğu gibi,  Müslümanların da kendilerine has bayram günleri vardır.

Şüphesiz ki Allah’u Azze ve Celle’nin Müslümanlara ihsan ettiği en güzel günler işte bu bayram günleridir. Onlar bu günlerinde sevindikleri gibi, başkalarını da sevindirirler. Bu değerli günler ; Kurban bayramı günleri … Ramazan bayramı … ve … haftalık bayramları olan Cuma günüdür.      

… Enes r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v Medine’ye geldiğinde, Medinelilerin iki günleri vardı. O günlerde şenlik yaparlardı. Rasulullah s.a.v :
– Bu iki gün nedir ? diye onlara sordu. Onlar da :
– Biz cahiliye döneminde iken bu günlerde şenlik yapardık, dediler. Rasulullah s.a.v :
– Şüphesiz ki Allah’u Teala bunları, bunlardan daha hayırlı iki güne tebdil etti. Onlar da Kurban ve Ramazan bayramıdır, buyurdu. }

                                                                                                       Ebu Davud : 2.c.1134.n

“ … İbnı Abbas r.a dedi ki :  Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz ki bugün bayramdır. Allah bu günü müslümanlar için  – bayram – yapmıştır. Cumaya gelen kimseler yıkansın. Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün. Misvaka ise, iltizam gösteriniz. ”

İbni Mace 1098 Tabarani 1/129-1/269 M.Sağir

Ey Müslüman … !  işte senin bayram günlerin, kutlama günlerin ve neşelenme günlerin bunlardır… Dolayısıyla bu günlerin haricinde kimsenin bayramına sahip çıkma, onları kutlama, kutlayanların bayramlarını kutlama ve onlara kutlama mesajı da yollama.

Çünkü bu anlamda etrafımızda kafirlerin bayramı olan Noel kutlamaları, yılbaşı kutlamaları veya doğum günü kutlamaları yapan insanlar ve hatta ben müslümanım diyenlerden bile o günlerde eğlenen kimseler eksik değildir…

Halbu ki bunlar bilindiği gibi Yahudi ve Hrıstiyanların bayram ve adetlerinden olan şeylerdir… Onlar bu günlerinde eğlenirler, çoşarlar ve içkiler içip danslar ederler.

Bununla beraber sevgililer günü, Anneler günü, babalar günü gibi islamda olmayan kutlamalar da yine bu kimseler tarafından değer verilen ve kutlanan İslam dışı şeylerdir.

Asrı saadette o kadar yılbaşılar gelip geçmesine rağmen ne Allah Rasulü s.a.v ve ne de onun güzide ashabı bu şekilde bir doğum günü veya yılbaşı kutlamaları yapmamışlardır… Bunların hepsi de Münker olan şeylerdir, câiz değildir ve çok çirkin hatalardır.

Ve yine Allah Rasulü s.a.v döneminde anneler, babalar ve sevgililer olmasına rağmen, kimse ne anneler için, ne babalar için ve ne de başkaları için özel kutlama günleri yapmamışlardır. Bunlar, – az önce de ifade ettiğimiz gibi – yahûdî ve hıristiyanların çirkin adetlerindendir…

Şunu da asla unutma ki, kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden birisi de, onların dini merasimlerine katılmak, bayramlarını kutlamak ve oralarda eğlenmektir… Bakınız bu konuda İslam önderi Peygamberimiz ne buyurur :

 ”   مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ   “

“ Kim bir kavme benzemeye çalışırsa , o da onlardandır.”

                                                                         Ebu Davud : 4.c.4031.n

Biricik selefimiz de bu konuda şunları söyler ;

“ … Abdullah ibni Ömer r.a dan. O şöyle demiştir : “ … Kim müşriklerin bayramlarını benimser ve onlara özenirse, kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur. “

          Beyhaki Süneni Kübra : 9.234

Rabbim’den niyazım ;  bizlere her konuda hakka uymayı ve batıldan da uzak durmayı nasibeylesin.

Amin …
 

                                                                         Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts