Cehaleti mazeret kabul etmeyen ve insanları alel ıtlak tekfir eden kimseler genelde Maide suresindeki 44. Ayeti celileyi delil olarak kullanırlar …

Halbuki bu Ayetlerin nuzul sebebine bakarsanız, küfründen ve kafirliklerinden bahsedilen kimseler, hakkı bile bile gizleyen insanlardı… Onlar hakkı bilmeyen, ondan haberi olmayan kimseler değildi … Lütfen Ayetlerin nuzul sebebini anlatan Hadisi şerifi dikkatli bir şekilde okuyun …

“ … el-Bera ibn Azib r.a’dan. Nebi s.a.v’in yanına yüzü kömürle karartılmış bir yahudi getirildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahudileri çağırıp onlara şöyle dedi :

– Sizler Kitabınızda zina edenin cezasının böyle olduğunu mu görüyorsunuz ? Onlar, “ evet “ deyince, Nebi s.a.v ilim adamlarından birisini çağırdı ve şöyle buyurdu :

– Tevratı Musa’ya indiren Allah adına bana söyle. Kitabınızda zina edenin haddini böyle mi buluyorsunuz ?  O kişi Hayır dedi. Eğer bu şekilde bana yemin verdirmeseydin sana bildirmeyecektim. Biz kitabımızda zina edenin cezanın recm olduğunu görüyoruz. Fakat zina, soylularımız arasında çoğaldı. O bakımdan soylu bir kimseyi yakaladık mı, onu bırakırdık. Zayıf birisini yakaladık mı, ona had uygulardık. Bu sefer şöyle dedik : Gelin ortaklaşa bir ceza tesbit edelim ve bunu, soyluya da böyle olmayana da uygulayalım. Sonunda recm uygulamak yerine yüzü kömürle karartmayı ve sopa vurmayı tesbit ettik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu :

– Allah’ım kendilerinin öldürdükleri bir zamanda senin emrini ihya eden ilk kişi ben oluyorum. Sonra o kimsenin recm edilmesini emretti. Bunun üzerine yüce Allah’da :

“ Ey Rasul ! Küfür içinde koşuşup duranlar seni kederlendirmesin”  buyruğunu : “ Eğer size şu verilirse onu alın ” buyruğuna kadar indirdi. Yani, diyorlar ki : Muhammed’e gidiniz. Eğer o sizlere yüze kömür çalmayı ve sopa vurmayı emrederse onu kabul ediniz. Şayet size recm cezası uygulanması fetvasını verirse, ondan sakınınız. Bunun üzerine şanı yüce Allah :                                                                                                                       

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأ ُوْلَـئِكَ هُمُ لْكَافِرُونَ   

( … Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidirler. )

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

( … Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendisidirler. )

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

( … Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendisidir. ” Maide : 44-45-47 Ayetlerini indirdi… Bunların hepsi de kâfirler hakkındadır.”

Muslim Hudud : 28 – Ebu Davud : Hudud 25  – İbni Mace hudud : 10

Zikri geçen hadisi şerifi dikkatli bir şekilde okuduysanız, şirkinden ve küfründen bahsedilen kimseler, hakkı bile bile gizleyen kimselerdir… Ve Ayeti kerimeler de bu gibi insanlar hakkında inmiştir …

Ama bizler kalkarda daha hakkın ne olduğunu bilmeyen, onlardan haberi olmayan bir takım cahil kimseleri, Kur’an ve Sünnette anlatılan Allah’ın indirdiği hükümleri uygulamadığı için tekfir edersek bu islama uygun bir fetva olmayacağı gibi, getirmiş olduğumuz bu Ayeti celile de fetvamıza delil olmaz… Bu yapılan aynen Haricilerin yaptığına benzer … Yani okunan Ayet hak ama kasdedilen şey batıl …

Hatırlarsanız Ali r.a bu sözü Haricilerin karşısında kullanmış ve onlara demişti ki : “ Okuduğunuz Ayet hak, ama kasdettiğiniz şey batıldır “ …  Müslim : 1066 

“ … İbni Ömer r.a bu Haricileri Allah’ın Müslüman halkının en şerlileri olarak görürdü ve şöyle derdi : Onlar kafirler hakkında inmiş olan bir takım Ayetlere daldılar da bunları Müslümanlar üzerine te’vil ettiler. “

Buhari : 15.c.6795.s

İbni teymiyye r.h şöyle der ; “ Hariciler Kur’an Ayetlerini kendi inançlarına göre te’vil ettiler ve buna muhalefet edenleri de  TEKFİR ettiler. “

Mecmau’l feteva : 20/164

Öyleyse ey Müslüman … ! bu konuda çok dikkatli ol… Eline almış olduğun hak olan bir Ayet ve Hadisi yerinde kullan … Daha doğrusu selefin bu konudaki metoduna bak, menhecine bak… Onlar zikri geçen Ayet ve Hadisleri nerde ve nasıl kullanmışlar…

                                             Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts