Değerli kardeşlerim … ! unutmayınız ki hadis inkarcılarının hemen hemen hepsi, hadisleri inkar ederken bahane olarak ya, “ Bu hadisler Kur’ana terstir “ derler ya da, “ bu hadis akılla çelişiyor “ derler.

Dolayısiyla bu batıl metodlarıyla Kur’ana ve akıllarına zıd gördükleri yüzlerce hadisleri inkar etmişlerdir…

Bunların yaptığı tek şey, Kur’anı okur ve ondan kafalarına göre bir şeyler anlarlar ve ardından da o anlayışlarını asıl kabul ederek, ona uygun olmayan hadisleri inkar etmeye başlarlar… İşte bu konudaki en ciddi sıkıntıları, cahaletleri ve sapıklıkları budur bunların. 

Bu konuda te’vil ederek sapıklığa düştükleri Ayetlerden ikisi de şunlardır :

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {43} وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ {44}

“ Sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin. “

“ Muhakkakki o, – yani sana vahyedilen şey – senin ve kavmin için bir zikirdir ve siz ondan muhakkak sorguya çekileceksiniz. “  Zuhruf : 43 – 44.Ay

Maalesef bu iki Ayeti celileyi yanlış meallendirerek okuyup ardından da ; “ Bizim kendisinden sorguya çekileceğimiz tek şey Kur’an’dır “ diyerek hadis inkarcılığı yaparlar…

Zikredilen bu Ayetleri  meallendirmeleri ise şöyledir ;

“ Sana vahyedilen Kur’ana sımsıkı sarıl, çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin. “

“ Muhakkakki o Kur’an, senin ve kavmin için bir zikirdir ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. “

Halbu ki mealini yapmaya çalıştıkları bu Ayet’lerin içerisinde Kur’an kelimesi asla geçmez… Ayetlerde Vahyedilen ve kendisinden sorguya çekileceyimiz söylenen şey “ zikir “ olarak geçer… Ve zikir de, İslam fıkhında hem luğavi olarak hem de ıstılahi olarak Kur’an’a ve Sünnet’e verilen bir isimdir…

Ve tabiî ki bu şekilde meallendirmelerinin en büyük sebebi de, “ vahy “ denildiği zaman bu kimselerin akıllarına gelen tek şeyin Kur’an olmasıdır…

Halbuki Kur’anı bir bütün olarak elimize aldığınız zaman görülüyor ki Allah,  indirdiğine “ zikir “ ismini veriyor ve indirdiği şeylerin adını da  “ Kitap ve Hikmet “ olarak tesmiye ediyor. – yani isimlendiriyor –

Şimdi lütfen bu konuda şu Ayetleri dikkatli bir şekilde okuyalım :

… ٍ.. وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

“ … Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah’ın senin üzerindeki fazlu keremi çok büyüktür. “ Nisa : 113.Ay

كَمَا  أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا  مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ  آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ  وَيُعَلِّمُكُمُ  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  وَيُعَلِّمُكُم  مَّا لَمْ  تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

“ Nitekim kendi içinizden size Ayet’lerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitabı, Hikmeti  ve  bilmediğiniz şeyleri öğreten bir resul gönderdik. ” Bakara : 151.Ay 

…. وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  يَعِظُكُم  بِهِ وَاتَّقُواْ  اللّهَ  وَاعْلَمُواْ  أَنَّ اللّهَ  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

” …… Allah’ın Ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah herşeyi hakkıyla bilendir “  Bakara : 231.Ay

Eğer zikredilen bu Ayeti kerimelere dikkat ettiyseniz burada açıkça ifade ediliyor ki ;

Allah’u Azze ve Celle, insanların öğüt almaları için onlara tabi olacakları iki kaynak indirmiştir… Bunlardan birinin adı Kitap, diğerinin adı ise Hikmet tir.

Dolayısıyla bu Ayetlerde anlatılan ve anlaşılan gerçek, Allah’ın Muhammed Mustafa’ya vahyettiği şey sadece Kur’an olmayıp onunla beraber ikinci bir kaynak olan Hikmet’tir. 

Değerli kardeşlerim … ! meselenin daha sıhhatli bir şekilde anlaşılması için bizim Ayet’i celilelerde zikredilen “ hikmet “ ibaresini – yine aynı kitabımızın içindeki – diğer Ayetler ışığında ele alıp bunun üzerinde biraz durmamız gerekir… Yani hele bir bakalım Hikmet’ten kasıt nedir .. ? Kur’an bu kelimeye nasıl bir anlam yüklemiş ve Hikmetin sıfatı olarak neler anlatılmıştır.

HİKMET’İN   SIFATLARI

Rabbimiz bir Ayet’i celilesinde şöyle buyurmaktadır :

كَم  أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ  آيَاتِنَا  وَيُزَكِّيكُمْ  وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  وَيُعَلِّمُكُم  مَّا لَمْ  تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

” Nitekim size, kendi içinizden Ayet’lerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreterek bilmediklerinizi talim ettiren bir peygamber gönderdik “

Bakara  : 151 – Ali İmran  : 164.Ay

Bu Ayeti kerimede de anlatıldığı gibi kitapla beraber indirilen hikmetin, öğretilen ve talim ettirilen bir vasfı olduğu gayet açık bir şekilde ortadadır.

Yani, Kur’an nasıl insanlara indirilmiş, öğretilmiş ve ta’lim ettirilmiş ise, Hikmet de aynen Allah tarafından insanlara indirilmiş, öğretilmiş ve talim ettirilmiştir.

Rabbimiz yine bir Ayet’i celilesinde şöyle buyurmaktadır :

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً  

” Sizin evlerinizde okunan Allah’ın Ayet’lerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah, latiftir, habir’dir ” Ahzab : 34.Ay

Bu Ayet’i kerimede de görüldüğü gibi indirilen, öğretilen ve ta’lim ettirilen hikmet‘in sıfatlarından birisi de, evlerde okunmasıdır.

Dolayısıyla bu açık ifadeler bize şunu anlatmaktadır ; insanların kendisine tabi olmaları için indirilen bu şeriat, Rasulün Allah’tan alarak insanlara öğrettiği, okuttuğu, talim ettirdiği ve sarılmalarını emrettiği Kitap ve Hikmet’ten ibarettir. Diğer bir ifadeyle ; Kur’an ve Sünnet’ten ibarettir.

Öyleyse şunu açıkca söyleyebiliriz ki ; İnsanların kıyamet günü kendisinden sorguya çekilecekleri şey, sadece Kur’an değil, Kur’anla beraber sünnettir de.

Şimdi sırayla zikredeceğimiz bab başlıklarını ve onlarla alakalı  Ayeti celileleri dikkatli  bir şekilde takip edelim.

1 = Allah’u Teala kullarına buyuruyor ki, benden size indirilene uyun. Başka şeylere uymayın.

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {3}

“ Rabbinizden size indirilene uyun, O’ndan başka dostlar edinipde onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. “  A’raf : 3.Ay

2 = Allah’u Teala Ayeti celilesinde Rasulüne diyor ki ; sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Eğer böyle yaparsan sen dosdoğru bir yol üzere olursun.

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {43}

“ Sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen dosdoğru bir yol üzeresin. “

Zuhruf : 43.Ay

3 = Allah’u Teala vahiyle indirdiği şeye zikir ismini veriyor.

  قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً  “

“ …….. Allah size zikri indirmiştir “  Talak : 10.Ay 

4 = Allah’u Teala Ayeti celilesinde Rasulüne diyor ki ; sana vahyedilen şey,  senin ve kavmin için bir zikirdir ve siz kıyamet günü ondan mutlaka sorguya çekileceksiniz. … Yani Rasulün ve kavminin sorguya çekileceği şey, vahyedilen zikir’dir.

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ {44}

“ Muhakkakki o, – yani sana vahyedilen şey – senin ve kavmin için bir zikirdir ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. “  Zuhruf : 44.Ay

5 = Allah’u Teala’ın Rasulüne indirdiği zikrin adı, Kitabı ve Hikmet’tir.

   وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ   

“ … Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirdi … “  Nisa : 113.Ay

6 = Allah’u Teala’nın Rasulüne öğrettiği şey, Kitab ve Hikmet’tir.

 وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

“ … Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah’ın senin üzerindeki fazlu keremi çok büyüktür. “  Nisa : 113.Ay

7 = Allah’u Teala’nın kullarına öğüt almaları için indirdiği şey, Kitab ve Hikmetir. 

وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  يَعِظُكُم  بِهِ 

” … Allah’ın Ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın…“  Bakara : 231.Ay

8 = Kitap nasıl evlerde okunuyor ise, Hikmet de aynen evlerde okunandır.

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً  

” Sizin evlerinizde okunan Allah’ın Ayet’lerini ve bir de Hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah, latiftir, habir’dir ”  Ahzab : 34.Ay

Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmadan söylenmesi gereken en güzel ifadeler ana hatlarıyla şunlar olmalıdır ;

A – Allah’ın kullarına tabi olmaları için emrettiği şey, indirdikleridir …
B – İndirdiği ölçü ise, Kitap ve Hikmet’tir…

C – Kitaptan kasıt Kur’an, Hikmet’ten kasıt ise Sünnettir…

Ç – Bu iki kaynak vahye dayalıdır …

D – Kitap nasıl insanlara öğretilmiş ise Hikmet’te aynen öğretilmiştir …

E – Kitap nasıl insanlara okutulmuş ise Hikmet’te aynen okutulmuştur …

F – Ve Allah kullarını kıyamet günü bu iki kaynaktan hesaba çekecektir…

ÖNEMLİ BİR NOT : Değerli kardeşlerim … ! bu kısa çalışmamda da gördüğünüz gibi konuyu sadece Kur’an Ayetlerini birbiriyle konuşturarak izah etmeye çalıştım… Bunun sebebi ise, Hadisleri inkar etmek için “ Kur’an bize yeter ve biz sadece bundan sorguya çekileceğiz “ diyen mealcilerin, Kur’anı dahi doğru düzgün anlayamadıklarını isbat etmek içindir… Değilse benim ölçüm Hem Kur’an hem de Sünnettir… Ben bütün meselelerimi bu iki kaynağa başvurarak hallederim … Çünkü din denilince akla gelen bu iki kaynaktır… Yani Kur’an ve Sünnet’tir…

Ey mealci ( veya Hadislere yan gözle bakan ) arkadaşlar … ! size sesleniyor ve diyorum ki ; sizinde bildiğiniz gibi Bu kur’an Muhammed Mustafa’ya indi ve bu kitabı hepinizden ve hepimizden en güzel şekliyle anlayan ve yaşayan oydu… Dolayısiyla Kur’anı anlamada mutlaka Rasule ihtiyaç vardır…

Bununla berabey yok eğer ; Kur’anı anlamada Peygambere ihtiyaç yoktur, bu kitap açık, net ve anlaşılır bir kitaptır diyorsanız, bu sefer de sizlere sözüm ; o zaman Kur’anı anlamada sizlere hiç ihtiyaç yoktur… Ne diye akşama kadar insanlara Kur’anı anlatmak için çırpınıyorsunuz ki … ? … Ne diye iki Ayet okuyup, ikiyüz kelime ile onu açıklamaya çalışıyorsunuz ki … ?

Vel hamdu lillahi rabbil alemin 

                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts