Ey Müslüman … ! İster sözlü olsun, ister fiili olsun, ister mali olsun sakın hiçbir iyiliği küçük görme. Çünkü yapacağın her iyilik senin için bir sadakadır.

” … Ebu Zerr r.a dedi ki : Resulullah s.a.v buyurdular ki :
– Bir kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadakadır. 
– İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırman senin için bir sadakadır.
– Yabancıya yol tarif etmen senin için bir sadakadır.
– Gözü bozuk olan kimse için gözünü kullanman senin için bir sadakadır. 
– Yoldan insanlara eziyet veren taş, diken, kemik kaldırman senin için bir sadakadır. 
– Kendi kovandan kardeşinin kovasına boşaltman – ikram etmen – senin için bir sadakadır. 

              Tirmizi : 3.c.2022.n

“ … Ebu Hureyre r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : İçerisinde güneşin doğduğu her günde insan bedeninden her bir eklem için sadaka vardır.
– İki kişi arasında adalet yapmak bir sadakadır.
– Binitine binmek isteyen veya eşyasını ona yüklemek isteyen kimseye yardım edip binitine bindirmek, yahut eşyasını kaldırıp yüklemek bir sadakadır.
– Güzel söz bir sadakadır.
– Namaza giderken sahibinin attığı her adım sadakadır.
– Yoldan geçenlere eziyet veren şeyleri oradan gidermek bir sadakadır. “

Buhari : 2989-Ter : 279 2707 Müslim : 1009/56 İbni Hibban  3381 Beybaki 84/187.188 Beğavi : 1645 Ahmed : 2/316

“ … Ebu Zerr r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sizden her birinizin bedeninden her bir eklem için sadaka vardır.
– Her tesbih bir sadakadır. 
– Her tahmid bir sadakadır.
– Her tahlil bir sadakadır.
– Her tekbir bir sadakadır.
– İyiliği emretmek bir sadakadır. 
– Kötülüğü yasaklamak bir sadakadır. 
– Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz onlar – dan bazısına – kifayet eder. “

Müslim : 720/84

“ … Cabir b. Abdullah r.a dan Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Her maruf – yani hayırlı her iş – bir sadakadır. “

Buhari : 6021-Ter : 6011 Müslim : 1005/52 Tirmizi : 1970 Tayalisi : 1713 İbni Hibban : 3379 Beğavi : 1646 Ahmed : 3/344

Hiçbir sadaka küçük görülmemeli : 

“ … Cerir bin Abdillah r.a dan. “ … Resulullah s.a.v buyurdular ki : Sizden hiç kimse hiçbir sadakayı sakın küçük görmesin. Hatta yarım hurmayı dahi … “

Müslim – Ahmed : 4 / 357-358-359 – Nesai : 1/355-356 – Tirmizi : 3 / 375 – Darimi : 1/126-127 – Beyhaki : 4/175-176

“ … Adiyy ibn Hâtim r.a’dan, şöyle dedi :Ben Rasûlullah s.a.v’den işittim buyurdu ki :  Bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi ateşten koruyunuz. ” 

Buhari : 3.c.1343.s – Müslim : 3.c.1016.n

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts